2 חודשים • מאמין!-לא במעשיות!
2 חודשים • חרדי ש"התפקר"
3 חודשים • עתניאל רבי
3 חודשים • יוצא ישיבה
3 חודשים • חוקר תורה
3 חודשים • נקדימון בקר
3 חודשים • מאמין, חוקר תורה
3 חודשים • עומר
3 חודשים • מורה דעת
3 חודשים • מאמין, חוקר תורה
4 חודשים • מורה דעת
4 חודשים • מורה דעת
5 חודשים • kobi
5 חודשים • קובי
5 חודשים • חנוך
6 חודשים • קובי
6 חודשים • אהרן
8 חודשים • עמוס הרדוף
8 חודשים • עמוס הרדוף
8 חודשים • שלמה כהן
8 חודשים • ארנון
9 חודשים • עמוס הרדוף