4 חודשים • מאמין!-לא במעשיות!
4 חודשים • חרדי ש"התפקר"
5 חודשים • עתניאל רבי
5 חודשים • יוצא ישיבה
5 חודשים • חוקר תורה
5 חודשים • נקדימון בקר
5 חודשים • מאמין, חוקר תורה
5 חודשים • עומר
5 חודשים • מורה דעת
6 חודשים • מאמין, חוקר תורה
6 חודשים • מורה דעת
6 חודשים • מורה דעת
7 חודשים • kobi
7 חודשים • קובי
7 חודשים • חנוך
8 חודשים • קובי
9 חודשים • אהרן
10 חודשים • עמוס הרדוף
10 חודשים • עמוס הרדוף
10 חודשים • שלמה כהן
10 חודשים • ארנון
11 חודשים • עמוס הרדוף