7 חודשים • מאמין!-לא במעשיות!
7 חודשים • חרדי ש"התפקר"
8 חודשים • עתניאל רבי
8 חודשים • יוצא ישיבה
8 חודשים • חוקר תורה
8 חודשים • נקדימון בקר
8 חודשים • מאמין, חוקר תורה
8 חודשים • עומר
8 חודשים • מורה דעת
9 חודשים • מאמין, חוקר תורה
9 חודשים • מורה דעת
9 חודשים • מורה דעת
10 חודשים • kobi
10 חודשים • קובי
10 חודשים • חנוך
11 חודשים • קובי
12 חודשים • אהרן
שנה 1 • עמוס הרדוף
שנה 1 • עמוס הרדוף
שנה 1 • שלמה כהן
שנה 1 • ארנון
שנה 1 • עמוס הרדוף