2 שנים • מאמין!-לא במעשיות!
2 שנים • חרדי ש"התפקר"
2 שנים • עתניאל רבי
2 שנים • יוצא ישיבה
2 שנים • חוקר תורה
2 שנים • נקדימון בקר
2 שנים • מאמין, חוקר תורה
2 שנים • עומר
2 שנים • מורה דעת
2 שנים • מאמין, חוקר תורה
2 שנים • מורה דעת
2 שנים • מורה דעת
2 שנים • kobi
2 שנים • קובי
3 שנים • קובי
3 שנים • אהרן
3 שנים • עמוס הרדוף
3 שנים • עמוס הרדוף
3 שנים • שלמה כהן
3 שנים • ארנון