שאלות ותשובותאלוהים גדול
Avatar 4 שנים • נקדימון בקר

מי כמוך באלים אדוני?
מה גדלו מעשיך ה'! אדם זה שבצלמך בראת ולשון לו נתת – בתבונה בראת!
שלולא הוא מי בכלל היה שומע אודותיך?
ומה עמקו מחשבותיך ה'! חיות ובהמות שבראת, בחכמתך כי רבה- לשון להן
לא נתת…למען לא יטענו אף הן כי בצלמך  נבראו..

.                         אך למה אנו
שראשונים בשמך קראנו!
מובלים מאז לטבח-ככבשים הללו?

תשובתך