שאלות ותשובותאל תוותרו למורי התנ"ך
Avatar 6 שנים • admin

אל תתנו למורי התנ"כ לרמותכם

כי התנ"כ, ובעקר התורה, הנו אוסף סיפורי עם, שחוברו במשך דורות ע"י אנשים כמונו (מיתולוגיה בלע"ז) ואוסף זה קודש ע"י בעלי עניין למטרותיהם הם… – בדיוק כפי ש"הקפיטל" של מרכס "קודש" ע"י לנין, סטאלין ושאר מנהיגים קומוניסטיים לצורכיהם.

האם בררתם פעם לכמה אלים עבדו אבותינו ולכמה מהם אנו ממשיכים לעבוד גם היום? – לאחד יותר מדי! והוא: אלהים או יהוה? (בחרו לכם את מי תעבדון, כפי שאמר יהושע לעם ישראל)

1)      שני אלים בראו את עולמנו! כך לפי התורה הקדושה!

         פרק א' בבראשית עוסק באלהים הבורא. הוא שברא את כל היקום לפרטיו וביום השישי ברא את אדם ואשתו (בראשית א', כ"ז). ולפתע (בבראשית ב', ד') תגלית! "ביום עשות יהוה-אלהים ארץ ושמים… וכל עשב השדה טרם יצמח" – כלומר: ביום הראשון לבריאה: "וייצר יהוה-אלהים את האדם, עפר מן האדמה…".

לבדו נוצר המסכן ואין אישה עמו!… כנראה עוד לא שמע יהוה-אלהים כיצד נולדים ילדים.

אמרו אתם: האם מדובר באותו בורא עולם?. ברור שאלה סיפוריהם של שני מספרי סיפורים. אלא שלראשון היה מוח של מהנדס ואלוהיו ברא את העולם בסדר הגיוני ואילו השני היה בדרן והמציא אגדות "מחוץ לקופסה": יהוה-אלהים שלו יוצר את האדם שכבר נברא (עם אשתו!) ואת כל החיות (שם, שם י"ט) שכבר ברא אלהים ביום החמישי. את כולן יצר מעפר והביא אותן אל האדם, – לא כדי שיתן להן שמות, כפי שהבריז "חכם" שלישי, אלא כדי שימצא לו "עזר כנגדו", – כפי שמודגש שם: "ולאדם לא מצא עזר כנגדו" (שם, שם, כ').

אני מקווה שאתה חכם דייך ומבין מה שכתוב לעומת מה ששואפים מוריך ללמדך. לא כך עורך התורה. הוא, שהיה צריך לישר הדורים וללמדנו שיש רק אל אחד (הרי אנו אבות המונותיאיזם!!!) – מתגלה במלוא אפסותו האלילית.

–        ויאמר אלהים לנח… ומכל החי, מכל בשר, שנים מכל תביא אל התבה… זכר ונקבה יהיו… ויעש נח ככל אשר צווה אותו אלהים, כן עשה" (בראשית ו', י"ט-כ').

–        ויאמר יהוה לנח… מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה, שבעה – איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהורה היא, שניים. איש ואשתו… ויעש נח ככל אשר צווה יהוה" (בראשית ז', א'-ה'). איזה עושה כשפים היה נח…

–        ואם לא די לכם בכך, הרי דבריו של יהושע בן-נון: "ואם רע בעיניכם לעבוד את יהוה, בחרו לכם היום את מי תעבדון: אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם… ואנכי וביתי נעבוד את יהוה" (יהושע כ"ד, ט"ו).

ראו שאפילו באחרית ימיו של יהושע, כלומר עשרות שנים רבות לאחר "מתן תורה", עבד עמנו לשני אלים, לפחות! (יש עוד כמה מהם בתנ"כ).

זה המצב, תלמידים יקרים. ספרנו הקדוש מתובל בסיפורים אליליים ואין מי שיטהר את הקודש…

2)      סיפורים אליליים? – הנה כמה מהם לפניכם:

         "וירא אליו (אל אברהם) יהוה באלוני ממרא… ויאמר: אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך… ויאמר יהוה אל אברהם: למה זה צחקה שרה לאמור…? – היפלא מיהוה דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ותכחש שרה לאמור: לא צחקתי. ויאמר: לא, כי צחקת… ויהוה אמר: המכסה אני מאברהם (את) אשר אני עושה? ויאמר יהוה: זעקת סדום כי רבה… ויפנו משם האנשים (= המלאכים. ראה פרק י"ט, א') וילכו סדומה ואברהם עודנו עומד לפני יהוה… וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם…" (בראשית י"ח, כל הפרק!).

         תפסתם? יהוה של אברהם אינו כיהוה של משה, – שאין האדם יכול לראותו, כנאמר: "לא תוכל לראות את פני, כי לא יראני האדם וחי" (שמות ל"ג, י"ח-כ'). אלהי אברהם הנו ממין האלים היוונים שהיו מתרועעים עם בני תמותה ואף סועדים עמם (ויותר מסתם סעודה)…

         וראו פלא: יהוה שאומר למשה (בשמות ל"ג): "לא תוכל לראות את פני וגו', מזמין (בשמות כ"ד, א-י"א) את משה, אהרן, בני אהרן ושבעים מזקני ישראל לעלות אליו; "ויעל משה ואהרן… ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלהי ישראל… ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו"

         האם לא ברור ששני הסיפורים הומצאו על ידי אנשים שונים?. האחד אינו מאפשר למשה! לראות את האלהים והשני מספר לנו שאלהי ישראל זימן את אצילי בני ישראל לסעודה מכובדת, שבה ראו אותו וכל רע לא אונה להם… האין זה סיפור אלילי ממדרגה ראשונה? האם מוריך לימדוך אותו? ואולי העלימו אותו מעיניך, – כדי שלא תשאל שאלות!

3)      התורה – מי כתבה ומתי?

         מסתבר שהתורה לא נתנה למשה; לא בסיני ולא בחורב. לדברי משה "יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחורב… (ו) אנכי עומד בין יהוה וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר יהוה… ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אלי… – ולא יסף"!!! (דברים ה', ב'-י"ט). ואכן, כאשר הסתיים בנין מקדש שלמה: "אז יקהל שלמה את זקני ישראל … להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דוד, היא ציון… אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב, אשר כרת יהוה ברית עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים" (מלכים  א' ח', א'-ט'), משמע: לא תורה נתנה בסיני, אלא עשרת הדברות בלבד. לכן: משה לא קיבל תורה מסיני ולא מסרה ליהושע ויהושע לא מסרה לזקנים (ראה פרקי אבות א') – זו כנראה הסיבה לכך שחכמינו אינם חכמים כל כך!

         ואם לא די לכם בדברי משה נשמע מה יש ליהושע, עבדו המסור, לומר. לפי המסופר ביהושע כ"ד, אוסף יהושע את כל עם ישראל לשכם ומספר להם את תולדותיהם, החל באברהם (והרי צ"ל אברם) וכלה בהתישבותם בארץ ואינו מזכיר, אפילו במילה, את מתן תורה. האם האיש שהיה שם עם משה שוכח אירוע דרמתי כזה?! והוא לא שכח אפילו את הבדיחה על אתונו של בלעם שפצתה את פיה.

         אז, כיצד בכל זאת יש לנו תורה?

יש לנו שתי עדויות מהתנ"כ עצמו.

  • מלכים ב' כ"ג: בשנת שמונה עשרה למלך יאשיהו (כ-600 שנים לאחר כיבוש הארץ ע"י יהושע) נמצא במקדש ספר תורה – שלא יכול היה להמצא שם, אלא אם נכתב ע"י סופר בן הזמן (ראה לעיל). מספר זה למדו ישראל על מצוות חג הפסח, שלא נחוג מאז ימי השופטים (שם, שם כ"ב). הכיצד? האם נשכח חג לאומי כזה בימי המלכים? – לא מתקבל על הדעת.
  • נחמיה ח': כשעלה עזרא הסופר מבבל (כ-130 שנה לאחר החורבן הראשון וכמאתיים שנה לאחר מקרה הפסח הנ"ל), הביא עמו ספר תורה וקרא ממנו לפני העם. אז נודע לעם שבמשך 800 שנים לא חגגו בישראל את חג הסוכות. "ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו כן מימי יהושע בן-נון בני ישראל, עד היום ההוא" (נחמיה ח', ז').

מעניין!: עם ישראל שיצא לגלות רומי, לא שכח את החגים הנ"ל במשך אלפיים שנים. הכיצד? – כי לו היתה כבר תורה שחוברה בסוף ימי בית ראשון (ימי יאשיהו, כנ"ל) ובגלות בבל (עזרא הסופר, ועוד?).

לוא הייתה תורה לעם ישראל כבר במדבר, היו הכהנים והלויים שומרים מכל משמר, – אותה ואת חוקיה, כי בה אנו מצווים על קיום שלוש רגלים, שהם פסח, שבועות וסוכות: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון יהוה… ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך" (שמות כ"ג, י"ד) "ראשית דגנך, תירושך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו (לשבט לוי), כי בו בחר יהוה אלהיך לשרת בשם יהוה" (דברים י"ח, ד').

האם יכלו הלויים, ששרתו באהל מועד ובמקדש, לשכוח את החגים שאוכלם בא מהם?

מסתבר שספרי התורה שצוו על קיום חגים אלה, לא היו קיימים בארבעים שנות הנדודים במדבר וגם לא הרבה מאות שנים לאחר שהתנחלו אבותינו בארץ המובטחת.

ספרים אלה חוברו בימי בית ראשון ובגלות בבל. ואם אומרים אנו "שבעים פנים לתורה" הרי זה כמספר הסופרים שנטלו חלק בחיבורה. וסופרים אלה, היו בהם יפי נפש וברי לבב והם חוקקו: לא תרצח, לא תנאף, לא תחמוד, לא תלין פעולת שכיר, וכי יגור אתך גר בארצכם ועוד…-פשוט "שמאלנים".

והיו בהם ערלי לב (דתיים ימניים) ששמחו לשלוח אדם אל מותו, או לפחות לגרום לו נכות קשה, כמו: בננו זה זולל וסובא… ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת.(דברים כ"א,י"ח),"וכי ינצו אנשים יחדיו…וקרבה אשת האחד להציל את אישה…ושלחה ידה והחזיקה במבושיו וקצותה את כפה".(שם כ"ה,י"א)

7 תשובות
6 שנים • Avatar

יפה מאוד 
תודה רבה דרור וכל הכבוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 שנים • adminAvatar צוות

שלום,

שאלתי את המורה מדוע יש הרבה אלים בתנ"ך.

היא אמרה שהרמב"ם אומר כמו שלשנש יש שם נוסף חמה ולירח לבנה ולאנשים יש שמות רבים אבל הם אותו אחד כך גם לאלהים יש הרבה שמות אך הוא אחד.

6 שנים • Avatar

שלום אליה,

ואת קונה את תשובת המורה?

אתן לך שלוש שאלות:

1.אלהים ברא את העולם בששה ימים .ביום הששי ברא את האדם ואשתו!(בראשית פרק א')

יהוה אלהים (בפרק ב') יצר את האדם לבדו!,ביום השני-בטרם צמח אפילו עשב השדה! והושיב אותו בגן עדן. לפתע הבין יהוה אלהים שהאדם זקוק לעזר כנגדו. מה עשה?-יצר מעפר את כל החיות (שאלהים ברא כבר בפרק א') והביאם אל האדם למען ימצא בהן בת זוג מתאימה!"ולאדם לא מצא עזד כנגדו".(שם  ,שם,כ')!!!!

כבר רואים אנו שני אלים שבראו/יצרו את האדם. משמעות הדבר שהיו שני מחברים שונים לשני פרקים אלה (וגם לאחרים).והיה גם אדם שלישי ש"שיפץ" את הסיפור: הוא ראה את האיוולת שבסיפור יהוה והחליט לטשטשה: הוא הכניס את השטות שיהוה הביא את החיות אל האדם למען יתן להן שמות.-נכון?  אז למה הטמבל הזה השאיר את הפסוק "ולאדם לא מצא עזר כנגדו"?-כך מתגלה מעשה ההטעיה שלו.

2.בבראשית ו',י"ט מורה אלהים לנח להביא זוג אחד מכל בעלי החיים אל התבה.אך בפרק ז',ב' מורה לו יהוה לקחת שבעה זוגות מכל הבהמה הטהורה וזוג אחד מהלא טהורה.אז מה יש לנו כאן? אל אחד בעל שני שמות הנותן הוראות שונות לנח? לא ולא! יש לנו כאן שני מחברים לשני סיפורים שונים וכל אחד מהם עובד לאל אחר (כפי שנראה מיד).המצחיק בדבר הוא שנח עשה ככל שצווה אותו אלהים (פרק ו',כ"ב) וגם ככל אשר צווה יהוה(פרק ז',ח')

3.וכפי שהבטחתי:"ואם רע בעיניכם לעבוד את יהוה, בחרו לכם היום את מי תעבדון:אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר….ואנכי וביתי נעבוד את יהוה" (אשר הגיע  אלינו מאדום-שופטים ה',ד,)  3.-כפי שהבטחתי- הוא מיהושע כ"ד,ט"ו.-הראי למורה ותהני מהרגע.

6 שנים • adminAvatar צוות

חח התקלתי את המורה…היא לא ידעה מאיפה זה בא לה..ואמרה: זה לא חומר לבגרות…

אני אמשיך…אני נהנה להתקיל מורים

6 שנים • adminAvatar צוות

 

אני חושב שהסרטון הזה די מסכם את הנושא:

 

https://www.youtube.com/watch?v=2vjGaPlv6jY

 

6 שנים • Avatar

קובי, מה ברצונך לומר?

ישנו סירטון שאתה יודע עליו ועכשיו אנו יכולים לשכב לישון ולצפות לגאולה?

6 שנים • adminAvatar צוות

בס"ד

 

קובי,

 

האבות ידעו את שם ה' (וגם חלק מאלה שלפניהם), אבל הם לא ראו את ההנהגה הזאת שלו. כתוב שהשם לא נודע, לא שלא הודיע אלא שלא נודע בשם זה בהנהגה שלו עדיין. לעומת בני אדם, לאלוקים השמות משמשים משהו בהנהגה. למשל השם שלו המפורש משמעותו הוא שהיה הווה ויהיה (בכתיב ובקריא שהוא אדון הכל) וכן על זה הדרך.

אבל לא לכך התכוון ה' כשברא את העולם. המטרה של ה' היתה לשכון בתוך בני-האדם ולהתהלך בתוכם כל הזמן, באופן רצוף וקבוע. והמטרה הזו לא הושגה בימי האבות.

המטרה הזאת הושגה רק לאחר יציאת מצרים ומתן תורה, כאשר בני-ישראל בנו משכן לה', וה' שכן בתוכם.

נאמר: "ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלהים; וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים."

אתה רואה שנאמר וידעתם כי אני ה' (בשם המפורש) ואמר שזה יתבטא שיראו שיוציאם ממצרים וכו'…

לגבי השם אהיה שאמר למשה, אז משה שאל את השם מה השם שיאמר לבנ"י (מכמה שמותיו) כדי שיזהו שנכון וגם שאמר שדיעבדו את האלוקים על ההר הזה ושידעו באיזה שם לקרוא לו בעבודה וכו'… והשם אמר לו "כה תאמר אל בני ישראל אהיה שלחני אליכם", כלומר לגבי מי ששולח וההנהגה תאמר אהיה, אבל מיד אח"כ אומר "ויאמר עוד א-לוהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל י-ה-ו-ה א-לוהי אבותיכם א-לוהי אברהם א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב שלחני אליכם זה שמי שלעולם וזה זכרי לדור דור".

כלומר זה השם שמזכירים בעבודה (בתפילת שמונה עשרה) ובדור דור. אתה רואה שיש כמה שמות להשם והזכרות שונות בהתאם למקרה.

אהיה – זה שאהיה עימך.

אבל השם אמר למשה שזה שמו אבל זה לא השם שהוא רוצה שיקראו לו, אלא בלשון שפונים אליו נסתר (הוא, ולא יאמר האדם על עצמו) ויאמר זה אשר יהיה (גם שהיה הווה ויהיה). שם המפורש הרגיל ומה שמכנים אותו גם כיום. ואמר שזה אלוקי אברהם יצחק ויעקב ושהוא אותו האלוקים שהתגלה לאבות ולא מישהו חדש… וזה שמי לעולם – תמיד, גם בעבר. ודור דור.

תשובתך

דילוג לתוכן

על ידי האבות נודע בעולם שם א-ל שד-י המבטא שידוד המערכות העליונות, דהיינו סבוב סיבות להוצאת הדבקים בו מתחת שליטתם, אך לא שינוי סדרי בראשית. אולם על ידי משה ייוודע שם ה' המבטא עליונות על כל גרמי שמים ויכולת לשנות מערכותיהם ולחדש אותות ומופתים. את דברי ראב"ע הרמב"ן ביאר יותר: