שאלות ותשובותאמונה דתית,למי?
Avatar 7 שנים • ueaao iuaai

אמונה דתית? – חולשה אנושית…

 

תגובה לדעה "דתי אין פרושו פרימיטיבי"

בספרו "ירושלים" חולק משה מנדלסון על שפינוזה שטען כי האמונה הנה ודאות לא שכלית, שאינה אלא הטעיה יצרית שמקורה בחייו הגופניים של האדם.

דעתו של מנדלסון (היהודי הטוב) היא שאם, למשל, האמונה בישוע כבן אלהים היא מעבר לגבול התפישה של השכל האנושי, זוהי אמת שאי אפשר להגיע לידיעתה ולכן חייבים פשוט להאמין בה, כדי להוושע… (א' שביד, תולדות פילוסופית הדת היהודית, כרך א', עמ' 73). למעשה החליף המונותיאיזם את האמונה באלילים, באמונה במושג או בשם: בנצרות ישוע הנו בן אלהים וזהו! ואילו ביהדות קיימת בעיה: ריבוי מושגים סותרים!

–      יהוה, – אחד מבניו של עליון*), קיבל מאביו את יעקב (בלבד!) כחבל נחלתו (משה רבנו; דברים ל"ב, ח'-ט').

–      אך אותו יהוה, שהנו בורא עולם! ???(בבראשית ב') יצר את האדם (שאלהים יצר כבר,עם אשתו) בגפו!….,- אך כשהבין יהוה שגם האדם זקוק לעזר כנגדו, מה עשה? – יצר את כל חיות השדה (שכבר נוצרו בפרק א') והביאן אל האדם… אולם האדם, לא מצא בהן עזר כנגדו (בראשית ב', ז'-כ"א). (תארו לכם שאדם היה בוחר בפרה או באתון-איך היינו נראים היום?)

–      ואותו יהוה!, כאחד מבניו של עליון (כנ"ל), נוהג ככמה מאחיו ,– האלים היוונים…: הוא בא ברגליו אל אברהם, אוכל מהמטעמים שהקריב לו זה (בן בקר בחמאה וחלב), מתווכח עם שרה, דן עם אברהם בגורלה של סדום. "וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם" (בראשית פרק י"ח ותחילת י"ט).

וכל הנ"ל הנו דוגמה אחת מני רבות…

מובן שאדם חושב, שהתעמק בלימוד התורה כולה אינו יכול להיות מאמין, אלא אם כן ניטעה בו האמונה "עם חלב אמו". ואם הוא חושב וגם חכם ישאיר את הדת לכסילים וגם לנוכלים.

————————————————————————————–

*במגילות קומראן ובתרגום השבעים כתוב "למספר בני אלהים"!!! (ראה פרופ' י.קנוהל:"מאין באנו",עמ' 95.)—משמע:גם פה תיקנו "חכמים" את הסיפור הקדום,מתקופת המעבר מאלילות למונותאיזם.

-במיתולוגיה הכנענית עליון הנו אבי האלים, ולו ולאשתו אשרה שבעים בנים ובנות. (י.קנוהל,כנ"ל)

 

 

 

 

 

 

תשובתך