שאלות ותשובותאנכרוניזם היסטורי בתנ"ך
Avatar 7 שנים • aeuio

  1. שלום רב,
  2. תוכלו להפנות אותי למאמר או למקור אחר העוסק באנכרוניזם ההיסטורי בתנ"ך, דהיינו, בכך שלמחברים של ספרי התנ"ך לא הייתה תודעה היסטורית מודרנית. כלומר, שמחברי התנ"ך הבינו תקופות עתיקות יותר, בהן סיפורי התנ"ך כביכול התרחשו, במונחים של תקפותם שלהם במקום בהקשר ההיסטורי המקורי (הדוגמאות שזכורות לי: שהגמל מוזכר בבראשית בתקופה שעדיין לא היו אמורים להיות גמלים במזרח התיכון, או שהלבוש שמתואר באחד המקרים תואם לתקופה הפרסית בה המחבר של הסיפור כתב ולא לתקופה בה הסיפור אכן התרחש וכו…)
  3. תודה רבה!

2 תשובות
7 שנים • adminAvatar צוות

שלום,

ככלל אנשי אמונה מספרים את ההיסטוריה לא כדי להציג היסטוריה אלא לחזק את האמונה.

עזריה מן האדומים כתב ספר המראה את הסתירות בתנ"ך בענייני זמנים – גם אתה יכול לראותם אם תעיין בתנ"ך.

קרא את המאמר על השמיטה, ושם תראה דוגמה לדמיון הדתי היסטורי:

כיצד חז"ל גרעו מהייסטוריה כ- 200 שנים

דעת אמת

7 שנים • Avatar

 אם תקרא את שני ספריו של חוקר התנ"כ פרופ' ישראל קנוהל:-"מאין באנו" ו"השם" ,יסתבר לך

שיציאת מצריים לא היתה.לפי תהלים ס"ח הוביל "סיני אלהי ישראל את עמו בישימון:במדבר הסורי.

 ו"העם", היו פליטים (ואברהם בתוכם) שנמלטו מזעם חרבו של שלמנאסר הראשון,מלך אשור ,בשנת 

1260 לפנה"ס (הכל מתועד)!

נוסף לכך תראה שרבים מסיפורי התורה,- אין להם לא רגליים ולא ידיים.

תשובתך