שאלות ותשובותאתם גדולים!!!
Avatar 7 שנים • iaia aei

בכל פעם שאני קורא אתכם,עולה בי רעיון חדש!- הפעם בעקבות "מי אנחנו" (בשאלות ותשובות).

                  ———————————————

שנאמר: "איש באמונתו יחיה"

לכן:כאשר תוגדר מדינת ישראל "יהודית ודמוקרטית"(כרצון ביבי),-יוכל כל אחד לעבוד את האל שלו:

-מי שנברא בצלמו של אלהים (בראשית א',כ"ז) יאמין באותו אל שאברהם אבינו הביא מבבל החכמה

  (יהושע כ"ד,ט"ו)

-ומי שנוצר מבוץ (בראשית ב',ז') יאמין ביהוה,-האל שבא מאדום הפרימיטיווית (שופט' ה',ד'),אך לא

ישכח שאשתו (זו שחכמינו שמחים להשפיל ולבזות: האשה חמת מלא צואה,או האישה אין בה מתום:כל כולה "ערווה"  ו"תורף"),רק היא שנוצרה "בשר ודם" ולא מבוץ. (ברא' ב',כ"ג).

לכן, בדמוקרטיה המודרנית שלנו תעמיד "האישה בשר ודם" את בעלה ה"בוץ" במקומו: הוא יצא לעבוד

כי "אדם לעמל יולד" ו"בזעת אפיך תאכל לחם" וחובתו הראשונית של כל גבר! היא להאכיל את ילדיו ואת אשתו מפרי עמלו ולא מנדבת זרים, העמלים לפרנסת משפחותיהם?

תשובתך