שאלות ותשובותבך בטחו אבותינו, ו…
Avatar 6 שנים • iaiei uaceei

הבטחה וקיומה

גם אלהים חשב כמו גיבורינו החכמים. הוא ידע שאין אלא דרך אחת לרשת ארץ מיושבת ולכן כך צווה והדריך את יהושע :

"כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם נתתיו, כאשר דברתי אל משה… לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך… לא ארפך ולא אעזבך. חזק ואמץ, כי אתה! תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם…" (יהושע א', א'-ו').

"ויהושע זקן בא בימים ויאמר יהוה אליו: "אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבה מאד לרשתה" (יהושע י"ג, א') .- האם לא אמר לו יהוה: "אתה! תנחיל!?" -ולמה קרה כך, למרות שיהושע נהג באסטרטגיה האלהית כמצווה!???: "את כל האדם היכו לפי חרב עד השמדם אותם. לא השאירו כל נשמה…" (יהושע י"א, י"ד) "והארץ שקטה ממלחמה"!!! (שם, שם, כ"ג).           -האם באמת כל הארץ…!!!???

"ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר. מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להלחם בו. ויאמר יהוה: יהודה יעלה. הנה נתתי את הארץ בידו… (שופטים א', א'-ב').

"ולא הוריש מנשה את בית שאן ובנותיה (ועוד ועוד), ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת ואפרים לא הוריש הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר… וזבולון לא הוריש את יושבי קטרון ואת יושבי נהלל. וישב הכנעני בקרבו… אשר לא הוריש את יושבי עכו וכו'… וישב האשרי בקרב הכנעני…!! ועוד ועוד…!.   -קראו בשופטים א', כ"ז-ל"ה, ותבינו בדיוק מה התרחש. – לא הצלחנו להשתלט על כעשרים וחמשה עד שלושים וחמשה ישובים ובהם ירושלים!:"וישב היבוסי…בירושלים עד היום הזה" (שופטים א',כ"א)

"ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה… ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו, (אותם בנה) העם הנותר מן האמרי, החתי, הפריזי, החוי והיבוסי אשר לא מבני ישראל המה…בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא-יכלו בני ישראל, להחרימם" (מלכים א'. ט', י"ט-כ"א).   –חישבו כמה היו, אם בנו את ערי המסכנות ןאת כל המבנים הרבים ברחבי מלכות שלמה

ומדוע לא יכלו בני ישראל להחרימם?-כי המה בני הגויים אשר הניח יהוה לנסות בם את בני ישראל (משמע:להקנות להם נסיון צבאי),-,ללמדם מלחמה-את אלה שלפנים לא התנסו בה. ובני ישראל?-במקום ללמוד איך להלחם בהם,לקחו את בנותיהם לנשים.. ויעבדו את אלהיהם. (ראו:שופטים ג',א'-ו')

על כך נאמר "ועצת אדוני היא תקום"-כמו כל "עצותיו" בספר יהושע ובתחילת ספר דברים

ויהושע?- אפילו שאלהים עמו, לא הצליח להנחיל לנו את כל הארץ!!!…

           והרי היתה הבטחה!-אז מה?

ואפילו לאחר מות יהשע, כשהיה יהוה עם יהודה!,-לא הוריש זה את יושבי העמק,כי רכב ברזל להם,-שאפילו יהוה לא יכול לו?…!!!(ראו שופט' א',י"ט)

מי מבני עליון האחרים (ראה:דברים ל"ב,ח'-ט') העניקו לשבדים,לטורקים,למצרים,לרוסים,לצרפתים,למרוקאים ולעוד הרבה אומות אחרות את הארצות שבהן הם חיים,ללא עוררין?!!!……

 

 

תשובתך