שאלות ותשובותבעלי ענין טפלו בתורת משה
Avatar 6 שנים • aaaa aa eaii aieia

בעלי ענין תקנו את תורת משה

הבה נבדוק מיהו יהוה והאם הוא שברא את העולם.

התורה נפתחת ב"בראשית ברא אלהים"… ומיהו אלהים?

תהלים פ"ב: "אלהים נצב בעדת אל, בקרב אלהים ישפוט… אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם…"

מסתבר שיש יותר מאלהים אחד והם כלם בני עליון. ומיהו עליון?

נשמע מה אמר על כך משה: (דברים א', א'): "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל.."

ועוד (שם, ל"א בסופו): וידבר משה את דברי השירה הזאת עד תומם" (שם, ל"ב, ח'-ט'):

בהנחל עליון גויים       בהפרידו בני אדם

יצב גבולות עמים        למספר בני ישראל

כי חלק יהוה עמו        יעקב חבל נחלתו.

והרי לשורה האמצעית אין כל משמעות! מסתבר שהיא קיבלה טיפול מידי "אינטרסנטים"!!! וזאת מנין? כי הן במגילות קומראן (מימי בית שני) והן בתרגום השבעים (המאה השלישית לפני הספירה!) כתוב "למספר בני אלהים".

מסתבר שיהוה המסכן, אחד מבניו של עליון קבל, עוד לפני המבול, את כנען (זו שתהיה אח"כ נחלת יעקב) ובני אלהים האחרים היו באים לשם לחפש להם נשים מבנות האדם "הטובות" … שנמצאו שם (בראשית ו',ב')

לסכום: יהוה הינו אחד מבניו של עליון והוא קיבל ממנו את יעקב בלבד!!!

לא שמענו שהיתה מהפכה בשמים, או שאלהים כלשהו נרצח!! כדי שיהוה יהפוך למלך העולם כולו.

קראו את שני ספריו המחכימים של פרופ' ישראל קנוהל:

1)      "מאין באנו".

2)      "השם"= ותראו איזו מערכת "שמימית" הומצאה כדי לתת לגיטימציה לשלטונם של מספר "חכמים" (בורים!!!…) במיליוני שוטים ותמימים! מערכת זאת מנוצלת היום ע"י כמה "גאונים" ו"צדיקים" לעשיית חיים טובים, אושר ו… עושר גדול מכספי חסידים שוטים וגם מכספי המדינה.

 

תשובתך