Avatar 17 שנים • Anon
נטען באתר דעת אמת שלברית המילה אין קשר לזהות היהודית.ובכן,מבחינה עובדתית זה נכון-ישנם קריטריונים להגדרת אדם כיהודי,וברית מילה איננה אחד מהם.

אבל מדוע התעלמתם מההיבט ההיסטורי של ברית המילה?

הרי במשך מאות שנים המצווה הזאת נקשרה בעבותות של ברזל להיסטוריה שלנו,בקשר כל כך חזק שאי אפשר להתעלם ממנה וממה שהיא מייצגת.

בנוסף,הרי ליהודים בגולה לא היתה רבנות ראשית ומשרד פנים שיחליטו מיהו יהודי וברית המילה היתה מדד לקביעה מיהו יהודי.

בנוסף,רציתי לדעת אם פעולתכם מתמקדת בריאליזציה של התלמוד,כלומר חתירה להוכיח שנכתב בידי אדם (דבר שבתור דתי הוא טריוויאלי בשבילי,דרך אגב),

או שיש לכם גם מטרות אחרות?

בברכה,

-עידן

תשובתך