Avatar 17 שנים • Anon
שלום רב,

אני חילונית (מסורתית) שמאוד מתענינת בנושא הדת והרוחניות ומחשבות על חזרה בתשובה, אך מה שמטריד אותי אלה הם הדברים עליהם אתם כותבים באתר שלכם ובגלל זה יש לי היסוסים רבים, וקשה לי לקבל דברים שהם ממש לא הגיוניים או בלתי מוסריים ולפעמים אני חושבת שאולי אני לא יודעת מספיק בנושא הדת ואולי יש הסברים מניחים את הדעת ולכן הכתבות שלכם באתר מאוד מדברות אלי.

הייתי רוצה לשאול איך זה שאנשים דתיים (לא חרדים) אך משכילים (רופאים, עורכי דין וכו') אינם רואים את כל מה שאתם רואים ???

דבר שני, מה דעתכם בנושא הרפורמים ? האם דרך זו היא נכונה או שאולי אתם חושבים שאלוקים לא קיים או שאין צורך בדת או פולחן דתי כלל וכלל?

מאוד מאוד אודה לתשובתכם.

יום טוב לכם.

יהודית

1 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום יהודית

דתיים משכילים אינם בהכרח בקיאים בהלכות או ב"מוסר" היהודי כפי שבא לידי ביטוי בהלכה.

באחד מבתי החולים בארץ שוחחתי עם רופא חובש כיפה סרוגה, וכששאלתי אותו אם הוא מכיר את המידע הרפואי של חז"ל בתקופת התלמוד? השיבני שהוא יודע שהרמב"ם היה רופא דגול! כך דרכם של אנשי אמונה רבים אף המשכילים שביניהם, אתה טוענם חיטים והם משיבים לך בשעורים, אני שאלתיו על חכמי בבל והוא השיבני מהרמב"ם , וכשנתתי לו דוגמא על שיטת ריפוי מגית של חז"ל:

במסכת יומא פג ע"ב נחלקו חכמים בגורם למחלתו של הכלב הנגוע בכלבת: "רב אמר: נשים כשפניות משחקות בו, ושמואל אמר: רוח רעה שורה עליו, ולכן מי שנשכו כלב הנגוע בכלבת תרופתו : יקח עור של צבוע זכר ויכתוב עליו אני פלוני בן פלוני על עור של צבוע זכר כתבתי עלך "כנתי כנתי קלירוס" ויש אומרים "קנדי קנדי קלירוס יה יה ה' צבאות אמן אמן סלה" ויפשיט בגדיו ויקברם לאחר 12 חודשים יוציאם וישרפם וישליך את האפר במקום פרשת דרכים . ובמשך ה 12 חודשים ישתה מים רק בקנה העשוי נחושת שמא יראה בבבואת המים שד ויסתכן.

הוא עמד משתהה כבלתי מאמין שאלה שיטות הריפוי של חכמינו בתקופת התלמוד.

דתיים משכילים הבקיאים בהלכה נחלקים לשניים, יש מהם שאכן מכירים בעובדה שחז"ל פסקו הלכות שאינם תואמים את הלך הרוח המוסרי, ואינם תואמים למציאות הראלית של העם היהודי היום. ולכן דורשים שינוי עמוק בהלכה, כמו פרופ' ישעיהו ליבוביץ ז"ל.

ויש משכילים דתיים שקשה להם להודות על מה שעיניהם רואות ומנסים בכל מיני התפתלויות מפולפלות לרכך ולהגן על חכמינו.

בנושא הרפורמים – צורך בדת או שייכות לקהילה היא עובדה קיימת , יש הרבה אנשים בעולם שהם דתיים ומאמינים באמונות שונות ומגוונות, ודי בעובדה זו כדי להווכח שיש צורך ליצורי אנוש באמונה ופולחן. "דעת אמת" דוגלת בערכי היסוד המודרנים של העולם הנאור- חופש דת ומצפון הוא מערכי היסוד של האידאולוגיה החילונית – כל המקבל ערכי יסוד אלה , ובנוסף בוחר להצטרף לדת או קהילה שאינם סותרים ערכים אלה אנו מקבלים זאת בברכה, וכאלה הם הרפורמים.

בברכה

דעת אמת

תשובתך