שאלות ותשובותדת מהי?
Avatar 7 שנים • iaia dnuoau

דת מהי?

הדת היא קונספירציה!-היא המצאה של שליטים.(מיכה גודמן:חלומו של הכוזרי,עמ'30). יש מי שהגדירו אותה כ"אופיום להמונים",כלומר: היא מרדימה את חוש הביקורת שלהם והם נשארים כנועים ואינם מרימים ראש!

דוגמה מצוינת נפלה בחלקם של הספרדים שנחתו במכסיקו בראשית המאה ה-16.

ממלכת האצטקים שהיתה הגדולה בממלכות מכסיקו-מכוח כיבושיה והכנעת תושבי ממלכות רבות-היתה שנואה על הנכבשים בשל צמאונה במתמיד של עשרות קורבנות שבויי מלחמה,שהיו מוקרבים יום יום לאל השמש.

והנה באחד הימים רואים הספרדים כחמשת אלפים שבויי מלחמה עומדים בשקט לפני המקדש ומחכים לתורם לעלות, קורבן לאל השמש.ולמה עמדו בשקט והמתינו למותם? כי זבלו להם את השכל בהבטחה שכל קורבן עולה לשמים והוא מצטרף לקודמיו הדוחפים את השמש במסלולה!!!

עד כדי כך יכולים נוכלים תאבי שלטון לטמטם את מוחם של בורים חסרי כושר חשיבה עצמי!!!       

תשובתך