שאלות ותשובותהאם הרבנים יודעים את כל שפת התלמוד ?
Avatar 5 שנים • haim malka

כמו שחז"ל טעו בהרבה מקרים בהבנת התורה שבכתב , האם יכול להיות שהרבנים של היום טועים בהבנת התלמוד ?

1 תשובות
5 שנים • ירון ידעןYaron Yadan צוות

שלום חיים,
 
ברור שרבנים שוגים בפירוש התלמוד.
חז"ל עצמם כלומר, חז"ל שביארו את המשנה הודו ששגו ובלשונם: בדותא היא, חרפתא משבשתא (חריפות הרב שיבשה פרשנותו) וכאלה רבים.
רש"י פירש סוגיית עכו (מסכת גיטין, דף ז) כאילו היא במזרח ארץ ישראל.
 
זה טבעי שבני אדם טועים בפרשנות טקסט קל וחומר טקסט עתיק עם תרבות סלנג שונה.
קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאנשי דת יטעו בפרשנות כי הם מכוונים לשמור על הדת ולהגן על אלוהיהם וכשימצאו בטקסט שגיאה – מדעית או סתירה פנימית – הם יעשו הכל כלומר, יבזו את השכל הישר ובלבד להגן על אלוהיהם כלומר, על גחמתם שלהם ושליטתם על אנשים.

תשובתך