שאלות ותשובותההבטחה -מה טיבה?
Avatar 5 שנים • עמוס הרדוף

הבטחה וטיבה
וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמור: … לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי' (ויקרא כ"ה, כ"ג).
משמע!!!- אין אנו בעלי הבית, אלא…
ומיהו יהוה? – לדברי משה (דברים ל"ב, ח'-ט') הוא בנו של עליון (-בורא עולם!, שלו ולאשרה אשתו 70 בנים ובנות).
כך, בשעה שהפריד עליון את בני האדם לשבעים אומות ולשון, נתן לכל אחד מצאצאיו עם לנחלה. אז קיבל ממנו יהוה את "יעקב, חבל נחלתו".
שימו  לב!!!: במגילות קומראן כתוב "בני אלוהים" ולא "בני ישראל" ובתרגום השבעים  כתוב: "מלאכי אלוהים"!
             משמע שמישהו "שיפץ" את התורה! אין בנים לאלהים,אבל אין יותר משמעות לדברי משה!!!
ומי הבטיח לאברהם את הארץ?-אם לא יהוה בן עליון!, אלא שהוא חרג מסמכותו והארץ ניתנה כבר לאמורי ע"י בן אחר של עליון. האמורי קיבל את הארץ בתנאי מסוים ואי אפשר היה לפנותו ממנה "כי לא שלם עוון האמורי עד הנה". (בראשית ט"ו, ט"ז). איך פתר יהוה את הבעיה? – שלח את עמו הנבחר לארבעים שנות עבדות ועינויים במצרים!! (שם, שם, יג).
ואחרי אותן שנים ועוד ארבעים שנות נדודים במדבר, אומר אותו יהוה ליהושע: "אתה תנחיל את העם הזה את הארץ, אשר נשבעתי לאבותם לתת להם"! (יהושע א", ו'). האם עמד יהוה בדיבורו זה? – "ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמור: מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו?" (שופטים א', א'). והתוצאה: "ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החתי והאמורי והפריזי והחוי והיבוסי" (שופטים ג', ה'). ואפילו בימי שלמה: "ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת… בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו(הקימו) כל העם הנותר מן האמורי, החתי, הפריזי, החוי והיבוסי… בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם (מלכים א ט', כ').
ברבות הימים נהרסו שני בתי מקדשנו ואנו יצאנו לגלות של 2,000 שנה ובן אחר של עליון,אללה שמו, הושיב בארץ את בני ישמעאל.  ואפילו כאשר חיסל היטלר שישה מליון מבני העם הנבחר, לא שמענו אפילו ציוץ עלוב משמים.
יסיק כל אחד מאיתנו את מסקנתו ואיש באמונתו יחיה! – יהיה זה המאמין בציונות השפויה ויהי זה המאמין ביהוה ובהבטחתו….

17 תשובות
5 שנים • מנחםAvatar

האלקות והתורה דבר שאי אפשר לסתור בקלות אדם צריך לדעת 
תמה זה מטאפיזיקה יש כאלו אתאיסטים כמרקס שאצלם אין מטאפיזיקה קיימת מטאפיזיקה אולי קיימת אבל לא מתייחסים אליה
מקדמים את החברה חומרית וזה דבר חשוב מצד אחד 
אך חייב לאחוז גם ברוחניות העולם בסוף קיים במימד מטאפיזי שמפעיל את הפיזי זה אחד בתוך השני וזה דבר קשה להבנה אבל קיים מתמטיקה טוב אתה יודע מספרים ראשונים ,צורת המספרים 
אלו דברים שיש קשר רב בינם לבין הבנת האלוקות שכן לכאן אתה לא יכול להתחכש המתמטיקה מתארת מצויין את המציאות גם במדעי הטבע גם בתורה יש קשר למתמטיקה מאוד חזק אם התורה דברי המציאות המטאפיזית חייבת להיות אמיתות מסובבות שם שהיו מוסתרות מכיוון שכמו שהעולם שיודעים עליו היום רב הנסתר על הגלוי וכן רואים בתורה דברים נשגבים במספרים ואינסוף צריך לחפש 
תזה יכול לטמטם בנאדם שאין לו שכל חריף ורגוע נפשית וקופץ לוודאות אם מאיזה ידיעה או דעה רעה שפתאום הבין איקס מה שהתורה התכוונה וואימכיוון שזה עבודה ממושכת 
תאני מוכן להציג פה לא מעט נקודות זה דברים גבוהים בתורת המספרים גם בין היתר בתכוונת של מספרים והקשרם למילים ותכונות מספר לבד אם התורה אלקים חייבת להיות נשגבת ומעגלית כי המציאות כזאת גם 

5 שנים • עמוס הרדוףAvatar

,תזה מטומטמת עשויה להתקבל רק ע"י מי שאין לו ראש כלל.
ראה כיצד יושמה ההבטחה:
הבטחה שכך קוימה…
גם אלהים חשב כמו גיבורינו החכמים. הוא ידע שאין אלא דרך אחת לרשת ארץ מיושבת ולכן כך צווה והדריך את יהושע : 
"כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם נתתיו, כאשר דברתי אל משה… לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך… לא ארפך ולא אעזבך. חזק ואמץ, כי אתה! תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם…" (יהושע א', א'-ו').
"ויהושע זקן בא בימים ויאמר יהוה אליו: "אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבה מאד לרשתה" (יהושע י"ג, א') .- האם לא אמר לו יהוה: "אתה! תנחיל!?" -ולמה קרה כך, למרות שיהושע נהג באסטרטגיה האלהית כמצווה!???: "את כל האדם היכו לפי חרב עד השמדם אותם. לא השאירו כל נשמה…" (יהושע י"א, י"ד) "והארץ שקטה ממלחמה"!!! (שם, שם, כ"ג).           -האם  באמת כל הארץ…!!!???
"ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר. מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להלחם בו. ויאמר יהוה: יהודה יעלה. הנה נתתי את הארץ בידו… (שופטים א', א'-ב').
"ולא הוריש מנשה את בית שאן ובנותיה (ועוד ועוד), ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת ואפרים לא הוריש הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר… וזבולון לא הוריש את יושבי קטרון ואת יושבי נהלל. וישב הכנעני בקרבו… אשר לא הוריש את יושבי עכו וכו'… וישב האשרי בקרב הכנעני…!! ועוד ועוד…!.   -קראו   בשופטים א', כ"ז-ל"ה, ותבינו בדיוק מה התרחש. – לא הצלחנו להשתלט על כעשרים וחמשה עד שלושים וחמשה ישובים ובהם ירושלים!:"וישב היבוסי…בירושלים עד היום הזה" (שופטים א',כ"א)
"ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה… ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו, (אותם בנה)  העם הנותר מן האמרי, החתי, הפריזי, החוי והיבוסי אשר לא מבני ישראל המה…בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא-יכלו בני ישראל, להחרימם" (מלכים א'. ט', י"ט-כ"א).   –חישבו כמה היו, אם בנו את ערי המסכנות ןאת כל המבנים הרבים ברחבי מלכות שלמה
ומדוע לא יכלו בני ישראל להחרימם?-כי המה בני הגויים אשר הניח יהוה לנסות בם את בני ישראל (משמע:להקנות להם נסיון צבאי),-,ללמדם מלחמה-את אלה שלפנים לא התנסו בה. ובני ישראל?-במקום ללמוד איך להלחם בהם,לקחו את בנותיהם לנשים.. ויעבדו את אלהיהם. (ראו:שופטים ג',א'-ו')
על כך נאמר "ועצת אדוני היא תקום"-כמו כל "עצותיו" בספר יהושע ובתחילת ספר דברים
ויהושע?- אפילו שיהוה, בן עליון!, עמו – לא הצליח להנחיל לנו את כל הארץ!!!…                        והרי היתה הבטחה!-אז מה?
ואפילו לאחר מות יהשע, כשהיה יהוה עם יהודה!,-לא  הוריש זה את יושבי העמק,כי רכב ברזל להם,-שאפילו יהוה לא יכול לו?…!!!(ראו שופט' א',י"ט)
מי מבני עליון האחרים (ראה:דברים ל"ב,ח'-ט') הם שהעניקו לשבדים,לטורקים,למצרים,לרוסים,לצרפתים,למרוקאים ולעוד הרבה אומות אחרות את הארצות שבהן הם חיים,ללא עוררין- עד הים הזה?!!!……
 
 

5 שנים • מנחםAvatar

כולם נבראו בצלם המציאות כל אדם כמו שהסברתי חביב זה אדם  שיש בו שכל ומוסר ביחד לא משנה מה נולד ומצא חן שכל טוב בעיני אלקים ואדם (עיני המציאות ואדם ) הכל אחד אתה צריך להבין שכמה שאתה יודע בתורה דברים בפשט תזה כלום הפשט הוא כלום ביחד לעומקים שם תוכל להשתגע ותוכל לצאת בשלום  
יודע מה זה מטאפיזיקה ?
יודע מתמטיקה יודע צורת המספרים חקרת דברים בצד הזה 
הבנת את כל המציאות ?
האם זה שפשט הכתוב אתה מבין כך וכך או אחר מבין כך וכך 
וטוען כך אז הכוונה לכך מי זה השם המפורש מה זה אלוקות חשבת מה זה זה אלוקות חשבת פעם מה זה מטאפיזיקה חשבת פעם האם אתה חושב שאלוקות דבר נתפס (אינסוף דבר נתפס) ,בחושים מלבד השכל המציאות מסודרת תחת השמש 
המפץ הגדול (פיצוץ של חומרים יצר סדר ),אמנם פיצוץ יוצר חומר אנרגיה שועה לחומר אבל פיצוץ יוצר סדר ברמה הרכב כדור הארץ מתאים בדיוק לחיים בכדור הארץ (שאני מדבר על אלוקי הוא אלקי כל העולם והוא המציאות הוא לא דבר נפרד מהמציאות ,ואתה יודע את המציאות הוא מושלם וזה מה שמניע את המציאות ,מציאות גימטריה 
547 מספר ראשוני ה101 ת.נ.צ.ב.ה 547 
101 המספר הראשוני ה-26 
שלא תחשוב שאם חלק מהיהודים המקיימים מצוות וחושבים דעות מסוימות שהם  לא לגמרי על צד אמת התורה (מטאפיזיקה בעומק ספר שקשור למציאות במימד גבוה מאוד שאין לך יכולת לפסול אלא אם כן חקרת לאורך ולרוחב לגמרי את הספר על הפשט ועל הסוד 
הבינות את הסוד כל עוד שלשם לא הגעת אל תחשוב שאתה יכול לפסול ,איש בעל ידע בביולוגיה כמו יכול לדבר על חוקים המתקיימים בבעלי חיים שונים וצמחים ,הוא מבין איך מתנהלים המציאות ,הוא לא שואל למה הדברים מתנהגים ככה ,הוא לא שואל למה קיים עולם ,הוא לא שואל למה יש סדר במציאות האם יש מימד גבוה מהפיזיקה ,זה עושה הפילוסוף המתמטיקאי ,איש הדת המטאפיזיקה ,שלא נגוע בתאוות של כבוד ניאןף אלא רוצה רק את החכמה וזה כל החיים המשימה וגם אז יש מלא קושיות וזה עבודה שלמה ,ורוב החכמים רובם נגועים בתאוות ניאוף ואפילו חלק מהפילוסופים וחלק מאנשי המדע האמיתיים מביניהם באמת רוצים לדעת רק את החכמה וזה כלול בהשהיית המחשבה כאשר אדם חוקר ונכנס בחלקים מטאפיזי ים אלו ,תקרא מורה נבוכים הסיבות האוסרות לפתוח את הלימוד באלוקות חלק א וגם מורה נבוכים הוא ספר על התורה ועל המציאות ומציג דעות פילוסופיות מגוונות כולל דעת אפיקורוס(האתאיסטים ,),
דעת אריסטו דומיו ,דעת חכמי המועתזילה (מוסלמים מסוימים ), 
תגית האשאריה(עוד דעה אצל המוסלמיים ),דעת תורת  משה לפי מה שמחזיקים גדולי התורה ודעתו שהולכת בצד אחד אם התורה וממשיכה לתאר מה לדעתו בדרך התורה ,זה בעניין השגחה מי שהשיג לפי מדרגת השגתו ,ודעות על בריאת העולם אם נברא קדמון ,
גם הספר מורה נבוכים הוא לא התורה וגם הוא יש בו סתירות וגם בו כל אחד חושב שהוא מבין את הרמב״ם וששם לאור חושך ולחשך אור 
ואומר דהרמב״ם נגד התורה חס וחלילה הוא על דרך התורה אבל על דרך האמת של התורה ולא הדרך של העשרת אלפים בורים אלא ליחיד מעולה .כי כל דרכיו משפט אין עול צדיק וישר הוא.
זה שאתה רואה צדדים מסוימים לא טובים זה לא אומר על התורה ,זה שציווה לשרוף כפרים שלמים זה בגלל ההשחתה של הארץ וזה שיש מלחמה בסוריה ונשרפים אנשים לאורך כל ההיסטוריה זה לפי מה שמגיע להם לפי מה שעוללו לאחרים בדברים שאין לנו יכולת לדעת יש יכולת אולי אבל אולי רק ליחידים ואולי לאף אחד 
שואה (12 26)312 בגימטריה 12 שבטי ישראל כפול 26 
12 •26 =312
שמור זה 546 בגימטריה 21•26 (21 שורש של 441 אמת בגימ)
ההפך מ-12 21 זה ההפך מ-12 12 פעמים 26 שואה 21 פעמים שמור.
משלי פרק א פס כו דברי שלמה ,(דברי השם )
גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם בבא עליכם כשואה צרה וצורה אז יקראונני ולא אענה ישחררנני ולא ימצאונני כי שנאו דעת השם ויראת השם לא בחרו,לא אבו לעצתי נאצו(נאפו)ויאכלו מפרי דרכיו וממעצותיהם יישבעו)
אז אל תצפה להגיד שאם יש אסונות על יהודי או גוי זה מפאת מה שמגיע לו כי כל דרכיו משפט צדיק וישר הוא(המקום המציאות)
אדולף היטלר גימטריה שלמה 375
תסתכל אד מתחיל אדולף (תחילת השם הנהגה ) 
הי (תחילת שם המשפחה השם המפורש 2 אותיות )
באמצע (אדולף -ו)
״״ (היטלר -ט) טו ביחד (הפסוק נכתב טו אסור לכתוב י וטז בתורה אפילו בשם הפסוק לא מוזכר מפאת הקדושה 
תחשוב שהגימטריה זה חרטא זה לא חרטא נכון שיוצא בה מלא ביטויים רע כטוב וטוב רע אבל לא כל אחד יודע את כל הגימטריות שצריך לחבר בשביל להוציא שקר מהאמת ,הגימטריה והמתמטיקה ומספרים ראשונים מספרים כוכב מספרים משולשים ועוד תכונות סבב 
המקום קדוש כל המקום אשר עליו כל אדם עומד אם זה ביפן או בגרמניה או בישראל כל הארץ זה כל העולם ,קלקול לחשוב אחרת יחד עם זאת תורה ניתנה לעם ישראל והיא על כל העולם ,
 

5 שנים • מנחםAvatar

לא האדם התמים תאמין לי אני חוקר ואני לא מסתכל אל. הפשט מסתכל על האותיות מכיוונים שונים וגם הקשרם למספרים ,ואומר לך שהדברים הם אש אש ,ומבלבלים את רוב האנשים וזה גורם לנזקים מסוימים לאדם ,צריך להיות קר רוח צריך זמן צריך שנים של חקירה ,צריך לרצות ולהשקיע מאמץ בחקירות וזה נמשך (זמן )זה לא דבר שרגע אחד ,
בראשית ברא ״״הארץ״
כל הפסוק בגימטריה (2701)
המספר הזה הוא מספר משולש של 73(כל המספרים מ1-73)
מפקיע של המספר 37•73 
37 מספר ראשוני 12 במרחב 
73 מספר ראשוני 21 במרחב ( 21
המספר הזה מקרה כל האותיות האלו יוצרים את הסכום המדויק הזה
37 ו-73 הם נקראים גם star number תקרא על זה גם ראשונים 
שמת לב 37 ההופכי של 73 
אמת בגימטריה 441 מתפרק 
3•3•7•7
תורה בגימטריה 611 מתפרק 
13•47 
13 מספר ראשוני 6 47 מספר ראשוני ה-15 
ביחד 6 ו-15 שווה 21
אמת בגימ441
שורש 441 21
אתה יודע מתמטיקה טוב את יודע מה זה המספר 613 ראשוני ה-  112 המספר הזה 112 הוא הקב״ה(הוא גם 86 שם אלקים +26)ישו בגימ 316 הפוך לתורה ל613 ישו באמת הביא דת לביטול המצוות וחשב לבטל תורה איך כתוב לעולם עומדת התורה לעד
איך אפשר לבטלה לשנותה(אי אפשר היא קדמה ועומדת בעומקה עם המציאות זה שאדם לא מבין מטפיזיקה מתמטיקה טוב,אז אין אומר שאין אמת אם היא לא מצא,)
אדם איש מדע ככל גדול שיהיה אם לא יודע מתמטיקה במרחב ובדק את התורה גם על צדדיה אלו שיש קשר גדול בין האלקות למתמטיקה 
שהיא מדע מושלם (רנה דקארט מאמר על המתודה,״יותר מהכל מצא חן בעיני המתמטיקה מפאת הוודאות והבהירות של ענייניה ״
דקארט היה פילוסוף וגם מתמטיקאי החזקה למעלה פרי החלטתו חלק יאמרו לסמן כך .
דקארט בספרו השני הגיונות (מזכיר את דברי שלמה לפי תרגום שאני לא מכיר בדיוק בפרק י״ג )
קראתי תרגום של ספרו
אני טוען שמה שאמר בספריו גם זה יש לקחת בחשבון התורה הוא לא גדל עליה מצד שני הוא אדם במציאות (היה אדם לא קטן גם שלא גדל על ספר הספרים,)
אני חושב שהתורה עצומה מהפילוסופיה ואדם לא יכול לסתור קבלת התורה בהר סיני (לא ניתן לסתור את זה ,אפילו בפשט ,מצד שני בעומק התורה מראה כל הרבה אמתלות נשגבות גם על צד המתמטיקה וגם דברי התנך הנספחים אליו עד כדי כך שלא ייתכן שאנשים חיברו אלו המילים ככה בלי שיש בהם משמעות עמוקה 
לא ייתכן שמסתתר רק בפסוק הראשון מה שאמרתי אם תיקח את הסכום של הפסוק הראשון ותחבר את הפסוק האחרון ,
2701
2578
ביחד 5279 -זהו מספר ראשוני ה-700 במרחב .
נראה לך שאלו דברים בטלים הדבר הזה 
שזהו המספר ה-700 במרחב נראה לך שזה סתם ככה
עוד דבר אני יראה לך נקווה שיש בך שכל להבין מתמטיקה אני לא מדבר פה הלכות נטילת ידיים,אני לא מדבר בה פשטים,זה מתמטיקה נקייה במרחב ,
השם המפורש מוזכר פעם ראשונה בתורה באות ה-1849 מתחיל ה-י
המספר 1849 הוא 43 בריבוע 
יש לנו ככה תספור את האותיות תיווכח שבדיוק זה המקום המדויק משימה לא פשוטה לבדוק דורש מאמץ תבדוק כמה שעות תכתוב את האותיות בטבלה לאורך וורוחב תוכל לראות איפה נמצאת כל אות 
1849 נחזור למקום שמוזכר בו השם המפורש פעם ראשונה
מפרקיו 43•43=86 ביחד (הטבע גי =גי אלקים)
86 סכומי כל מפרקיו מפרקיו 43 ו2 =45 
45 סכומי כל מפרקיו 3+15+5+9 =ביחד 32
32 סכומי כל מפרקיו 2+16+4+4=30
30 ״״״ 2+15+3+10+5+6= 41
41 אין לו מפרקים הוא מספר ראשוני ה-13
עכשיו נחברם 1849מוביל ל86 ול45 ל32 ל30 ל41
והכל על דרך המתמטיקה ההגיונית ללא (ללא שום דבר מטומטם הנוגד את חוקי המתמטיקה אני לא אומר מוסיף פה אחד ומוריד שם 1 הכל על דרך ההיגיון המתמטי אם יש לך שכל מתמטי)
ביחד 2083 מספר ראשוני איזה ראשוני הוא the 314 prime number
היחד בין המעגל להיקף 3.14 מתחיל בדיוק ככה (שם שקי )
אז עכשיו תמשיך לחשוב בצורה מטומטמת שהתורה לא  ידעה מה היחס בין המעגל ולא נקטה במספר המדויק כאילו זה מה שחשוב 
קרוב השם לכל קראיו לכל אשר יקראו באמת(״באמת״=443 מספר ראשוני ה86 ,)
לא אדם שעושה מצוות כאילו הוא חוטב עצים למרות שגם הוא בסדר מתוך שלא לשמה יבוא לשמה
אני הצגתי פה מעט אבל זה לא מעט לאדם בר דעת 

5 שנים • מנחםAvatar

מקווה שתקרא בעיון את העניין של המספרים לא יודע אם תוכל להכיל 
לדעת מיקומים של מספרים ראשונים חפש באינטרנט ואפילו יש מיקום עד 10000 הראשונים ממסופר אפילו the first 10000 prime number 
המספר הראשוני ה-26 הוא 101
המספר של האמבולנס גם שמת לב הפוך הוא נקרא אותו דבר 
המספר הבא  שהוא ראשוני שנקרא הפוך אותו דבר 131 הוא ה-32
151 הוא אחריו ה-36
181 אחריו ה-42 42 (קרא מורה נבוכים חלק א פרק סב השם המפורש שהיה בבית המקדש בין 42 אותיות )
שם אלקים בגימטריה (כאשר במקום ה-ה נרשום ק) שווה 181
הןא המספר הראשוני ה-42
עכשין שים לב בראשית ברא אלקים(״אלקים פעם ראשונה בתורה,מופיעה באותיות ה-10 11 12 13 14-ביחד 60)
נחבר את המספרים הראשוני ה10-עד ה-14)
והם 29 31 37 41 43 ביחד 181 
לא מספיק יש עוד תכיל את תערער על כך תערער תחשוב שאפשר לערער על מיקום האותיות אפשר לערער על מיקום המספרים הראשונים במרחב תחשוב רק סכל בור לא יודע מתמטיקה מדע 
יחשוב כך יש לי עוד גם בכיוונים שלא הזכרתי פה אי אפשר להכיל את זה בשעה ולא בשעתיים ולא בשלוש צריך להגיע מחשבה לכתוב ולחשוב את הדברים חשבונות רבים ,
קהלת-535 גי יש בחירה- קבלת מתפרק 107•5 =112 המספר הראשוני ה-3 הוא 5  הראשוני ה-28 הוא 107 ביחד 31 
סוף הספר 
פרק יב ״כי את כל מעשה האלקים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע״
42 אותיות בפס זה 
פסוק לפני סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו  שמור כי זה כל האדם 
47 אותיות בפסוק זה (47 אותיות ,המספר הראשוני ה-15,
האות ה-15 היא ה-ס
האות היחידה שלא מופיעה בכל בריאת העולם היא ס המקום הראשון שהיא מוזכרת במילה הוא הסבב באות ה2210
הוא 85 פעם 26 
שתי האותיות היחידות המופיעות בפעם הראשונה בתורה כל אות מתגלה במקום אחר שתיים בלבד מתגלות באות מחלקת ב-26
נ במקום ה52 2•26
ס 2210 85•26
המילה פני האת נ מרחפת על פני המילה פני בגימ  140
המספר הזה יש לו תכונות שהוא מסתובב אני לא נכנס לאיך כרגע בשלב זה תכונות שלו במפרקיו רמז,ואין רבים המסתובבים והם קשורים לאמת במידה גבוה יותר אבל גם שם יש מדרגות
 

5 שנים • מנחםAvatar

תמשיך לחשוב שאתה חי במציאות שהיא מקרה שאין דין ודיין שכל הסדר במציאות במקרה שאת התורה כתבו סתם סיפור שאין לה סודות שהיא לא דבר נשגב שהמציאות לא שופטת את האנשים 
תשנה שקורה בהיסטוריה זה עוול לאנשים ואין דברים נסתרים שהם שכליים ואפשריים למרות שלא הגעת אליהם תחשוב שכל מה שכתבתי כאן גם בהקשר המספרים הראשונים וכו והקשרם לתורה כל זה כתוב במקרה ונותן את כל הדברים הללו תמשיך לחשוב כך
ראה את האור כי טוב 
את האור =613 אין טוב אלא תורה חיים של תורה עם מציאות אין תורה אין קמח אין קמח אין תורה 
תגם פה יש סוד שאני יכול לפרט עליו בתורה המספרים בהקשר הופעת האותיות במרחב התורה עד האות ה-19
העולם טכנולוגיה משול לקמח גם כי היא אין תורה אין מציאות אין מציאות אין תורה .

5 שנים • דורון חכםAvatar

רעי השם ואוהביו
ראשית ,הכותר: רעי=ידידי. בגימטריה 280. והשני: רעי (גם הוא 280 בגימטריה) ומשמעותו: צואה ,גללים ובשפת יום,יום: חרא!  ראו:"נתקלקל בין ברעי בין במים" (מכות ג,יד)
מדברים אתכם בלשון התורה! בלשון עבר צחה, מובנת לכל בר דעת ואתם משיבים בגימטריה. כולנו מחזיקים בידינו אותם קלפים (מלים עבריות) אנו משחקים ביושר-קוראים את הכתוב כלשונו ומבינים את כוונתו. אתם כשחקני פוקר נוכלים מעמידים פרצופים ומכזבים!!!.
התורה אוסרת לאונן ואתם מצאתם לכם את הגימטריה, שהיא מין אונניזם רוחני.
-עמי, ישראל ארצו ~ עמי לא ירש ארצו. שניהם שווים בגימטריה. וכך:
-אחר הצהרים ~ הצהרים חרא. שווים בגימטריא. יערב לחככם…
-הבו גודל ליהוה ~ הבו גודל להויה. שווים בגימטריה וגם מאשרים את דברי שפינוזה שאמר:הטבע הוא אלהים.
אז תפסיקו לעסוק באוננות גימטרית ותסבירו לנו איך יהוה, שהחזיק את התורה בידיו כאשר ברא את העולם, בא אל אברהם ואכל אצלו בן בקר בחמאה וחלב?
אולי הוא לא חזה את איסור החכמים על בשר בחלב?. התורה צוותה "לא תבשל גדי בחלב אמו"- משמע: בחלב דודתו-מותר! ,כי אין זה איסור על אכילה .זהו איסור מוסרי:
האם על הבנים!!! ממש כמו בחוק שילוח הקן!-לא תקח האם על הבנים (דברים כב,ו). הרהורי כפירה: אולי היה זה זאוס אבי האלים היווני, שבא אל אברהם?.יש עליו הרבה סיפורים דומים במיתולוגיה היוונית
משה לא קיבל תורה בסיני!!!לדבריו הוא קיבל את עשר הדיברות בלבד! (ולא יסף!!!) ובחורב!!! . (דברים ה, א-יט) ואכן כאשר הועבר ארון הקודש אל קודש הקודשים ו"אין בארון רק שני  לוחות האבנים אשר הניח משה שם בחורב!!!!" (מלכים א. ח,ט)
וגם יהושע, כאשר הוא מספר לעם ישראל את תולדותיו (יהושע כד)-אין הוא מזכיר ולוא במילה מתן תורה בסיני
במחילה מכבודכם!-קראו בתורה ללא פרשנויות מאולצות. יש בתורתנו  לא מעט סיפורים אליליים שהיה ראוי שלא יהיו בה. בלעו את לשונכם ודומו.  וחידלו לאונן בגימטריה
 

5 שנים • דורון חכםAvatar

רעי השם ואוהביו
ראשית ,הכותר: רעי=ידידי. בגימטריה 280. והשני: רעי (גם הוא 280 בגימטריה) ומשמעותו: צואה ,גללים ובשפת יום,יום: חרא!  ראו:"נתקלקל בין ברעי בין במים" (מכות ג,יד)
מדברים אתכם בלשון התורה! בלשון עבר צחה, מובנת לכל בר דעת ואתם משיבים בגימטריה. כולנו מחזיקים בידינו אותם קלפים (מלים עבריות) אנו משחקים ביושר-קוראים את הכתוב כלשונו ומבינים את כוונתו. אתם כשחקני פוקר נוכלים מעמידים פרצופים ומכזבים!!!.
התורה אוסרת לאונן ואתם מצאתם לכם את הגימטריה, שהיא מין אונניזם רוחני.
-עמי, ישראל ארצו ~ עמי לא ירש ארצו. שניהם שווים בגימטריה. וכך:
-אחר הצהרים ~ הצהרים חרא. שווים בגימטריא. יערב לחככם…
-הבו גודל ליהוה ~ הבו גודל להויה. שווים בגימטריה וגם מאשרים את דברי שפינוזה שאמר:הטבע הוא אלהים.
אז תפסיקו לעסוק באוננות גימטרית ותסבירו לנו איך יהוה, שהחזיק את התורה בידיו כאשר ברא את העולם, בא אל אברהם ואכל אצלו בן בקר בחמאה וחלב?
אולי הוא לא חזה את איסור החכמים על בשר בחלב?. התורה צוותה "לא תבשל גדי בחלב אמו"- משמע: בחלב דודתו-מותר! ,כי אין זה איסור על אכילה .זהו איסור מוסרי:
האם על הבנים!!! ממש כמו בחוק שילוח הקן!-לא תקח האם על הבנים (דברים כב,ו). הרהורי כפירה: אולי היה זה זאוס אבי האלים היווני, שבא אל אברהם?.יש עליו הרבה סיפורים דומים במיתולוגיה היוונית
משה לא קיבל תורה בסיני!!!לדבריו הוא קיבל את עשר הדיברות בלבד! (ולא יסף!!!) ובחורב!!! . (דברים ה, א-יט) ואכן כאשר הועבר ארון הקודש אל קודש הקודשים ו"אין בארון רק שני  לוחות האבנים אשר הניח משה שם בחורב!!!!" (מלכים א. ח,ט)
וגם יהושע, כאשר הוא מספר לעם ישראל את תולדותיו (יהושע כד)-אין הוא מזכיר ולוא במילה מתן תורה בסיני
במחילה מכבודכם!-קראו בתורה ללא פרשנויות מאולצות. יש בתורתנו  לא מעט סיפורים אליליים שהיה ראוי שלא יהיו בה. בלעו את לשונכם ודומו.  וחידלו לאונן בגימטריה
 

5 שנים • דורון חכםAvatar

רעי השם ואוהביו
ראשית ,הכותר: רעי=ידידי. בגימטריה 280. והשני: רעי (גם הוא 280 בגימטריה) ומשמעותו: צואה ,גללים ובשפת יום,יום: חרא!  ראו:"נתקלקל בין ברעי בין במים" (מכות ג,יד)
מדברים אתכם בלשון התורה! בלשון עבר צחה, מובנת לכל בר דעת ואתם משיבים בגימטריה. כולנו מחזיקים בידינו אותם קלפים (מלים עבריות) אנו משחקים ביושר-קוראים את הכתוב כלשונו ומבינים את כוונתו. אתם כשחקני פוקר נוכלים מעמידים פרצופים ומכזבים!!!.
התורה אוסרת לאונן ואתם מצאתם לכם את הגימטריה, שהיא מין אונניזם רוחני.
-עמי, ישראל ארצו ~ עמי לא ירש ארצו. שניהם שווים בגימטריה. וכך:
-אחר הצהרים ~ הצהרים חרא. שווים בגימטריא. יערב לחככם…
-הבו גודל ליהוה ~ הבו גודל להויה. שווים בגימטריה וגם מאשרים את דברי שפינוזה שאמר:הטבע הוא אלהים.
אז תפסיקו לעסוק באוננות גימטרית ותסבירו לנו איך יהוה, שהחזיק את התורה בידיו כאשר ברא את העולם, בא אל אברהם ואכל אצלו בן בקר בחמאה וחלב?
אולי הוא לא חזה את איסור החכמים על בשר בחלב?. התורה צוותה "לא תבשל גדי בחלב אמו"- משמע: בחלב דודתו-מותר! ,כי אין זה איסור על אכילה .זהו איסור מוסרי:
האם על הבנים!!! ממש כמו בחוק שילוח הקן!-לא תקח האם על הבנים (דברים כב,ו). הרהורי כפירה: אולי היה זה זאוס אבי האלים היווני, שבא אל אברהם?.יש עליו הרבה סיפורים דומים במיתולוגיה היוונית
משה לא קיבל תורה בסיני!!!לדבריו הוא קיבל את עשר הדיברות בלבד! (ולא יסף!!!) ובחורב!!! . (דברים ה, א-יט) ואכן כאשר הועבר ארון הקודש אל קודש הקודשים ו"אין בארון רק שני  לוחות האבנים אשר הניח משה שם בחורב!!!!" (מלכים א. ח,ט)
וגם יהושע, כאשר הוא מספר לעם ישראל את תולדותיו (יהושע כד)-אין הוא מזכיר ולוא במילה מתן תורה בסיני
במחילה מכבודכם!-קראו בתורה ללא פרשנויות מאולצות. יש בתורתנו  לא מעט סיפורים אליליים שהיה ראוי שלא יהיו בה. בלעו את לשונכם ודומו.  וחידלו לאונן בגימטריה
 

5 שנים • מנחםAvatar

מחכה לתשובות הולמות ובעלות קו רציונלי אם יש באפשרותך לחתוך את הקשרי המספרים במרחב ואת מקומותיהם ואת משמועיתיהם
יש תובנות שמאשרות את הדברים לגמרי בהקשר המילה אמת 
וקשר שלה ומספרים קשורים אליה
אלו דברים חותכים זה אם אדם בעל שכל רציונלי ומשהה מחשבה 
מקווה שאתה יודע מהו מספר ראשוני ,מספר משולש,מספר כוכב,
ועוד שכן יש קשר חזק מאוד בין המתמטיקה המופשטת תורת המספרים ואתיות התורה במיקומם השונים בסכומים ועוד עוד מהסוף להתחלה 6 מציין שקר
ספר תהלים פרק צא ״יושב בסתר עליון בצל שקי״״״״״
פסוק י״ד
״כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי״
28 אותיות בפסוק זה כמו בפסוק ה-1
ועכשיו נתבונן במרכז הפס 10 האותיות במרכז בדיוק 
מהאות העשירית ועד האות ה-19 
פלטהו אשגבה (אלו ה-10 שנמצאות בדיוק באמצע)
חשבון יעלה 80+30+9+5+6+1+300+3+2+5
סה״כ 441 אמת 
נתבונן בסכום המספרים מ10-19
10+11……..+19 =145
נתבונן בסכום הראשונים מהמספר הראשוני ה-10 עד ה-19
29+31+37+41+43+47+53+59+61+67=468 
וביחד 613 סכום הראשונים מ10-19 וסכום המספרים מ10-19
 

5 שנים • מנחםAvatar

מסכים איתך שיש דתיים שנחשבים כופרים במידה מסויימת מי שכופר בשכל ושהקדוש ברוך הוא שכל מושלם וזה הקשר בינך ובינו והוא השכל על האדם נאמר שנברא בצלם אלקים (כל אדם )
צלם אלקים -וכי צלמו הכוונה לשכלו שיהיה באדם יכולת להבין את המציאות השכל והרי התקדמות המדע והטכנולוגיה הוכיחה לאדם 
1 כמה שכל יש בעולם 
2 שכל מושלם 
3 הוכיחה לו שיש ביכולתו להבין את המציאות בין בפיזיקה כימיה ביולגיה (אין ספק שהאדם יש יכולת להבין את זה (אדם ),
לגבי הוויית המציאות וכל מה שקשור למטאפזיקה ומהי התורה על צד האמת וגם ככתוב בפס כל דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום 
תגיד לי זה לא חוק קדוש החוק הזה 
ארור השוכב עם בהמה 
ארור משכב זכר 
תמה נראה לך שהחוקים האלו נוגדים את טבע המציאות
(ההפך הוא הנכון ההופך סדרי עולם הוא המשוגע והוא הלא נורמלי ולא התורה )
לגבי מין שהתורה מראה לאדם מתי מותר ומתי אסור מה רע בזה
זה לטובת האדם (הרי מה המין לאדם כי אם גם לבהמות ואדם גרוע יותר מבהמה אם הוא חושב שתכליתו להרבות בתשמיש כאילו לכך נוצר יש בו שכל זה החלק שעליו להתמיד בו ,כמובן בכל דרכיך דעהו
ללמוד מדעים מתמטיקה פיזיקה כימיה רפואה זה לא סותר את התורה והאבולוציה היא דבר שלא הוכח הוכחה מופתית ,)
אני מבין אותך מצד אחד שקשה לקבל עול מלכות שמים 
כאילו אתה שואל את עצמך בואנה נרצחו 6 מיליון יהודים 
מצד שני נתבונן בכתוב בתורה ראה אנכי נתן לכם ברכה וקללה 
את הברכה אם תשמרו ,
והקללה אם לא תשמרו (לשמור זה לא חיצונית רק זה ידיעת בפנימיות 
כך שהאדם יודע שהתורה מהשמים (״כתובים בה דברים בנבואה השראה נשגבת של המציאות ואף קבלת התורה״)
ואמרו חכמה בגויים תאמין 
תורה אל תאמין 
אתה רוצה להאמין לתורתו של קאנט בחירתך קאנט היה אדם חכם 
במתמטיקה בפיזיקה ואף בדעות פילוסופיות חלקם מאוד יפות ואף מאוד בגדר ״אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך״ כך אמר הלל לשמאי זה כל התורה על רגל אחת ,ככתוב במשלי ומצא חן בעיני אלקים ואדם״
קאנט קרא לזה. צו קטיגורי ״עשה מעשה שבעשותך אותו אתה רוצה שייהפך לחוק כללי״
קאנט לא גדל על התורה מניח שהוא לא ידע עברית הוא לא מכיר התורה,אבל אמר חלק מהדברים שנאמרו בה לפניו,
זה שהיהודים התבוללו בגולה זה דבר נכון לא רק שהתבוללו אלא אף כפרו בתורה ,קרל מרקס האתאיסט (הדת אופים להמונים,דת הדבק שמאגד את החברה,),הוא הושפע מאפיקורס(פסל את המטאפיזיקה או שלא היה של מטאפיזיקה(,קאנט לעומתו לא היה אתאיסט,איינשטיין לא היה אתאיסט (אמנם לא ירדו לסוף הבנת התורה והסתכלו על התורה בסיפורים ילדותיים כאילו אין להם רבדים נוספים אם איינשטיין אולי שהיה איש גדול במתמטיקה ופיזיקה היה מסתכל בהקשר מיקומי אותיות בתורה סכומי פסוקים מקומות של מספריפ ראשונים בתורה (מתמטיקה מופשטת לא פיזיזקה תורת המספרים,
למעשה התורה מדברת על כל האנושות ,כתוב כל אלקי העמים אלילים והשם שמיים עשה (האלקים של התורה הוא אלקי האמת השכל שלא ייקח שוחד וישפוט כל המציאות האל הנסתר האליון שמחובר לתורה ומחובר למציאות כולה ודברים נשגבים בהיגיון רב שלא 
אתה אומר את השם המפורש אבל מצד שני זה אינסוף זה כל המציאות שהיא אחד והאדם אפילו לא מכיר מעט מאינסוף תחשוב מה אינסוף .
משה פרק ג פס א פס ב פס ג פס ד עד כל האותיות מפס א עד זה שמי לעלם וזה זכרי לדר ודר 
1024 אותיות זה 2 בחזקת 10 
1024 זה גם יש דין בגימטריה ן=האות ה25 היא 700 גם וגם 50
וגם האות ה14 14 או האות ה25
אתה חושב שכל הדברים האלו בתורה שכתובים באש אש נראה לך שאלו סיפורים שאין בהן נראה לך שאין דין במציאות ,כולם חלק המציאות כל בני האדם אבל רק חלק בכלל ראויים להיקרא אדם
רק אלו שיש בהם שכל ומוסר שכל ומוסר
לא העשירים אלו שחושבים שאין דין הכסף וזהב הכל נשאר במציאות 
והאדם הולך לתת דין וחשבון לפני המקום ,גוי ויהודי אשרי הגוי אשר השם אלקין,אלקי התנך הוא אמת אמת אמת אמת 
אין חולק ארכימדס ,אוקלידס,פיתגורס,(לא פגשתי אותם),מסופר עליהם שחכמים גדולים היו ,אוקלידס עד כדי כך שבגיאומטריה במישור זכתה להיקרא על שמו בגיאומטריה האוקלדית,
והאחורנים ,דקארט לייבניץ,איינשטיין,ניוטון,
אין ספק חכמה תאמין אבל מה קשור לקבלת תורה ,אמונה וידיעת אלוקות אל תאמין תחקור את התורה בהקשר תורת המספרים ותיווכח,
תדע שהחכם הגדול תמיד יודע שכמה שהוא יודע הוא אף פעם לא יידע הכל וזה החכם האמיתי שלא פוסל דברים שישנה אפשרות שהם אמיתיים,
צריך לדעת את התורה והיא אמת והיא לא סותרת את המתמטיקה,
ההפך המתמטיקה מאששת את התורה עד כדי כך שאתה מבין שהיא אלקית
דעות הפילוסופים חלקם דעות רעות ומגונות,ראה מורה נבוכים חלק ג
פרק ט״ז דיברו הפילוסופים על השם יתעלה בזולתו בכל אשר לו ,וכשלו כשלון גדול אין תקומה מהם ולא למי שנמשך אחריהם בדעותיהם הרעות והמגונות בדבר ידיעת השם ,ועוד קצת אנשים רעים בחיים טובים ושלווים״(תרגום אבן תיבון לפי זיכרוני יכול להיות לא כל מילה מדוייקת אבל ייתכן ובטוח שקרוב),
בקשר לזה אומר דעות הפילוסופים באמת חלקם דעות מגונות ,
רואים גם חלק מהדעות ,
בהקשר זה אציג את אפלטון הפילוסוף שלא קראתי את כל ספריו 
ובטח לא באנגלית שיש יותר חומר אבל יש לו דעות מגונות ורואים 
את זה מי שיקרא,אך יש לציינו שיש לו גם דעות טובות וחכמות ,
הוא גם מדבר על המסע מעלה אל עבר עולם ההגות העולם של אידאת הטוב ״משל המערה ,
אפלטןן ללא ספק חכם גם פילוסוף של המתמטיקה ,מטאפיזיקה ,אבל אין תורה ליוונים יש להם תרגום השבעים ,אפלטון ואריסטו לא היו אתאיסטים ,אבל כן אם תקרא תראה שהיה להם דעות גם רעות ומגונות,מצד אחד על אף השאיפה לשלמות במדע (ספרטה יש יגידו מדינה שאפלטון מאוד כיבד על העניין של המצויינות הפיזית,וכל מי שנולד פגום זרקו אותו בספרטה מות נגזר עליו תחליט עם זה טוב או מגונה ,וגם קרל פופר קרא את המדינה של אפלטון ואמר שהיסוד שלה הוא מדינה טוטאליטרית זה נראה לך טוב (גרמניה הנאצית,איטליה הפאשיסטית,)זה נראה לך מדינה שטוב לחיות בה,בתקופה שהיא היתה כזאתי ,
37 זה כנגד 73 בתורה 73 צד אחד היותר טוב נגד שפינוזה הוצאו 37 צווי גינוי מהכנסייה הקתולית שכתב (״ברור כשמש שמשה לא כתב את התורה ״)
תקרא בויקיפדיה תראה בדיוק 37 צווי גינו 37 זה הראשוני ה12
73 זה ה-21
21 זה אמת ו12 זה יותר מעיד (הכל בחשבון כן האלוקות דבר אינסופי) אבל אמת לוגי .
לשקר יש 12 מחלקים ו12 סכומים דרך אגב שקר 600 
אמת 441
ההבדל קטן 159
גם תשים לב האות ה-21 באב היא. ש (מצד אחד האות ה-21 מצד שני מתחיל בש(לא פשוט אבל אפשרי )
כפירה להאמין באדם צריך להאמין באמת המציאות בתורה במיוחד אם היא מראה תובנות על צד המתמטיקה איך תוכל לכפור אז,במתמטיקה טי אפשר לכפור אבל התורה והמתמטיקה אינסוף ולכן לא יכול להבין כולם זה העניין ,דברי תורה נמשלו למים ומי שיודע לשחות (לא קופץ לוודאות תמיד עוד שישנו רובד נוסף שכלי )מוציא פנינים מהקרקעית ומי שלא טובע,לכן ירגיל עצמו רק מי שיתאמן ,זה מעגלים התורה שתבין גם העולם ככה ,בגלל זה אבל האמת נמצאת בתורת המספרים אם אדם יודע וזוכה מהמקום לברור את האפשרויות הוא יודע להוציא עיקר מטפל והוציא זהב מהמספרים שכתוב ולא תנאף מה ההבדל במספרים ולא תנאף,לתנאף למה זה מראה אמת וההוא לא ,לא תרצח וכנ״ל(לא תרצח 729 3 בחזקת 6) 
ככה זה במקרה יוצא כל המספרים האלו במקרה שהפס הראשון בתורה ברא הוא 2701
שהוט 37 כפול 73
במקרה כתוב האות א במקום ה -26 ובמקום ה101 במקרה האות ס מתגלה באות ה-2210 במילה הוא הסבב במקרה ממש אין שם קשרים מתמטיים במקרה י את אם אני יחבר את כל הסכומים מהאות ה-ב שמתגלה ראשונה ועד האות ה-19 הכוונה למקומות שכל אות מתגלה בפעם הראשונה בתורה אני אקבל בדיוק בפעם הראשונה שכתוב כי טוב ויראה אלקים את האור כי טוב (את האור 613 תריג)
(ב היא הראשונה ו ל היא ה-11 וכך מתגלות 19 אותיות עד פס זה במקרה כל המיקום שלהם נחברם ייתן (613 בדיוק)
ואללה כתבו את זה ככה שכל הדברים האלו יוצאים ככה האם יש ספרם כאלו עוד שנוכל למצוא קשרים מהסוג הזה ולא הראיתי הכל כדוגמה שקר המספר הזה 600
סכומי מחלקיו 1259 מספר ראשוני ה-205 במיקום.
תרח חי 205 שנה כתוב ,תרח 608 (הפוך ל31•26),תרח היה עובד עבודה זרה (אבא של אברהם ),במקרה כתוב שהוא חי 205 שנה בדיוק שהמספר הראשוני ה-205 הוא 1259 
אלקים אחרים תתבונן זה גימטריה משה חמור מאוד להאמין שבנאדם הוא אל (אפשר לדעת שהוא איש אלקים אבל אף פעם לא אל ,זה אזהרה מהתורה שמשה הוא עבד השם ,איש בשם אבל לא אלקים ),
האות האמצעית במילה אלקים היא -ה מספרה 5 
האות האמצעית במילה אחרים היא -ר.   סכומה 200
ביחד 205 זה שקר המציאות המקום שונא שקר שונא אדם חזיר בין שהוא גוי ובין שהוא יהודי לא משנה גם הגויים מחוייבים על 7 מצוות בני נוח שבהם מצווה חשובה מאוד (איסור העריות ),שהוא כלל גדול במציאות לחיות בכבוד עם החומר ולא להיות גרוע מבהמה ,
זה שחושב שאלקים הוא משהו שלא קשור לשכל או שחושב שיש דבר כזה כמה אלקים הוא טעות גדולה האלקים זה המציאות וזה קשור לתורה במימד הפנימי שלה מטאפיזיקה .

5 שנים • מנחםAvatar

ברור שזה סכלות להאמין בפשט בגדול צריך לדעת כתוב וידבר(וכי כתוב יד השם מה יש לו יד מדובר בדברים אחרים ),
לדעתי איך אתה במתמטיקה יודע טוב את המקצוע הזה (כי יש לה קשר חזק למציאות גם בפיזי שעל זה רק אם את סכל לא תסכים ,
הפיזיקה באמצעות מתמטיקה ועוד,השאלה איך אתה במתמטיקה כי יש לה קשר חזק מאוד מאוד לתורה ולא רק בגימטריה אלא בקשרים עמוקים עוד יותר יותר בהקשר המספרים הראשונים ותכונות המספרים במרחב כל מספר בין שהוא ראשוני ולא אם אתה סכל במתמטיקה אין מה לשבר.
נראה שאתה כזה מכיוון שאני לא ניפנפתי כלשונך (״לנאץ הגימטריות)
אני הרגשתי נושאים שקשורים לתכונות מספרים תוכל להתייחס לשם זה בהינתן שאתה יידע מהוא מספר ראשוני ולא נראה כל שהבנת את מהשכתבתי ,
מסכים איתך על דבר אחד ההיגיון ההיקש השכלי צריך לבוא ביחד עם התורה וזה ברור ,אבל יחד עם זאת יש קווים ברורים , אין רע ואף חשוב לשמור על הבריאות ועל ללמוד מדע בדגש בכל דרכיך רבין יודע 
שיש דתיים שלא יודעים שאלכסון ריבוע לא יכול להיות קטן מצלעו 
אני לא אומר יד סכלות גם אצל אלו השומרים תורה מצד שני לא כולם חכמים גם אצל החילונים תמצא כאלו ,עזוב מבחינתי כולם בני אדם אני גם בן אדם בסה״כ כל אחד לפי חכמתו יש תובנות בתורה זה דברים חקוקים באבן ,יש דתיים שב פנימיות הם כופרים בתורה ועד חילוניים שבפנים יותר בסדר מהם חלקם חלקם 
!!!!! מתשובת המגיב פה אני רואה שאתה בוחר לדבר בצורה מזלזלת על התורה מכיוון שלא ירדת לסוף דעתה או שאולי אני לא ירדתי מה שכן אני יודע שיש בה תובנות במספרים שלא נראה שזה תורה שאדם הביא כמו פילוסופיה (זה נראה גבוה גבוה גבוה בהרבה ?״
 
כתבתי לא בנושא המספרים ואתה לא התייחסת למספרים נראה שלא כל כך מעניין אותך העניין ואתה סכל במתמטיקה בוודאות (תורת המספרים ),
אם לא מקווה שתתייחס אני לא מתייחס לתורה בפשט כמעט בכלל 
האמת .
אני שהתורה מכילה דברים על נפש אדם כל אדם 
תחשוב שהאדם כמו חיה תחשוב 
לא חקרת לגמרי את הדברים על צדדים ורבדים נוספים ,אדם נמשל כבהמות נדהמו  אין השגחה על מי שלא משכיל את השם ולא מכבד את המציאות ולא משנה אם הוא גוי או יהודי מי שלא מכבד את המציאות גם על הצד של שתוק ותעשה מעשים בגדר ככל שחוכ מרובה ממעשיו ויש לא מעט כאלו גם רבנים ,
האל של התורה זה רק אמת רק אמת זהו זה המציאות השופטת לפי מה שמגיע לכל אדם לא משנה אין דבר כזה כמה אלקים (כתוב השם הוא אלקי האלקים ,אבל זה סתם פשט אין הרבה אלקים המציאו. אחד האלוקות מטאפיזיקה שכל מושלם יש ביכולת האדם לגעת בנקודות דרך המתמטיקה טבע המציאות והתורה ובעיקר התורה והמתמטיקה של התורה וגם סדר המציאות

5 שנים • דורון חכםAvatar

אין לי כוח לקשקושים שלכם.
אני בוגר ביה"ס הריאלי בחיפה והטכניון, עומד בשתי רגלי על הקרקע ולא מרחף בעולמות ההבלים.
התורה לא נתנה, לא בסיני ולא במקום אחר. עובדה: יהושע, כשהוא מספר לעמו (פרק כד) את תולדותיו אינו מזכיר ולוא במילה את מתן תורה.
משה אומר (דברים ה):אלהינו כרת עמנו ברית בחורב ,נתן לי את עשר הדיברות חרותות באבן ולא יסף!!!, ואכן, כאשר הועבר ארון הקודש אל קודש הקודשים
"אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב" (מלכים א ח,א-יט)
ספר תורה ראשון  "נמצא" במקדש בימי יאשיהו (מלכים כב ו-כג)- כשלושים שנה לפני החורבן הראשון. (הומצא ונכתב ע"י שפן הסופר) ועד אז-כשש מאות שנים מימי יהושע לא נחוג הפסח בישראל!!!!!.  כמאה ושלושים שנה לאחר מכן עלה עזרא הסופר מבבל והביא עמו את התורה שלו וממנה למד עם ישראל (כ-730 שנה לאחר יהושע!!!) על מצוות סוכה. (נחמיה ח) ועל יציאת מצרים, שלא היתה ועל  מתן תורה בסיני -שלא היה. ומאז המשיכו חכמים להביא את תורותיהם מבבל (סוכה כ ?)
עצתי: קראו את ספריו של פרופסור ישראל קנוהל -מאין באנו  ו-השם – ותפקחנה עיניכם ותפסיקו לאונן בגימטריות שאין להן רגליים ובשאר שטויות. תתחילו לעבוד (בזיעת אפיך תאכל לחם) תשרתו בצבא ותפסיקו להיות אבן על צווארינו!!!! ובפרט תפסיקו לבלבל את הביצים בהבליכם?

5 שנים • מנחםAvatar

ערב טוב למדת בטכניון מתמטיקה?
יודע מהו מספר ראשוני ,מהו מספר משולש ,
In English prime number ,triangular number and Olso star number,
למדת תורת המספרים ?
מתמטיקה מופשטת מחזיק מתכונות המתמטיקה ,כולל דברים במרחב
,גם יודע שיש אינסוף במתמטיקה,
יודע מתמטיקה לא גימטריה מתמטיקה יודע ?
קודם כל ,כי אם למדת ריאלי אבל בכל זאת כל מי שלומד בריאלי משקיע בתורת המספרים וחוקיהם? מה משותף למס, הבאים :1,13,37,73,121,181,253
ולקבוצה זו : 2,3,5,7,11,101,131,151,181,191,313,353,373,383,727
ומה הקשר בין בין 26 ל5
ומה הקשר בין 101 ל26 ובין 101 ל-547 ובין 13 ל-41
מה הקשר בין 73 ל2701
ומה הקשר בין 36 ל666
ומה הקשר בין 613 ל112 
ומה הקשר בין 36 ל-73 למספר זה 7337 
ומה הקשר בין 613 ל929 
ובין 66 ל-77 
ויש קשרים במתמטיקה בין המספרים הללו על דרך המופשט אבל קשר שכלי מופשט ,
למה 7 הוא המספר הראשוני ה-4 מי קבע את זה ?
האם זה בגדר אקסיומה ?
האם מיקום של מספר ראשוני במרחב נקבע ע״י אדם מיקומו ?
או שזה בגדר כמו בגיאומטריה במישור במישור ,משולש הוא בן 180 מעלות .
 
לי התשובה ברורה בו תשיב על שאלה זו נראה אם יש ידע מה זה היגיון עזוב בצד את הגימטריה בינתיים למרות שהיא אמיתית וקשורה לתורה מאוד בדיוק שכמו שתכונות המספרים נוספים קשורים להכל .

5 שנים • דורון חכםAvatar

איני עוסק בזיבולי שכל. הבאתי לפניך דברי תורה כתובים בלשון עברית ברורה וגם הראתי לך מה ערכה של גימטריה.(אחר וחרא שווים בעיניה) ואתה משחק איתי בנוכלות.

5 שנים • דורון חכםAvatar

איני עוסק בזיבולי שכל. הבאתי לפניך דברי תורה כתובים בלשון עברית ברורה וגם הראתי לך מה ערכה של גימטריה.(אחר וחרא שווים בעיניה) ואתה משחק איתי בנוכלות.

5 שנים • מנחםAvatar

תיהיה בריא, מתמטיקה אתה לא יודע נקודה  אם אתה קורה לקשרים מתמטים מדהימים בתורה זיבולי שכל אתה סכל במתמטיקה בוודאות אפילו לא הקדשת זמן לבדוק את כל מה שכתבתי ,
יחד עם זאת אני לא המקום ואם יש מקום ויש תורה משמים זה נדע אחרי המות .
תהיה בריא .
הכוונה תורת המספרים אין לך שום הבנה בכללש
 

תשובתך