שאלות ותשובותהחינוך הדתי מגדל גאונים
Avatar 6 שנים • aaaa aa eaii aieia

החינוך הדתי מיצר בורים קופצים בראש

(נכתב בעקבות מכתב "תגלית" של תלמיד ישיבה לדעת אמת)

 

פגשתם בבחור דתי השואף להחכים. סביבתו הדתית דוחפת אותו ללימודי דת! כלומר: גמרא על טוהרתה, – ללא לימודים "חיצוניים" כל שהם! וזאת למה? כי התורה והגמרא – הכל מצוי בהן! – מחיי יום-יום ועד לחוכמה טמירה ונעלמה ש… אתה ה"קטן, עפר ואפר" – אינך מסוגל להבינה. רק הרבי, המלומד הגדול!!!, יכול לפתוח שערים לפניך… (ולהכניסך לקופסה אטומה, שבה תשאר עם בורותך עד שיבוא אליהו ויגאלך מהטמטום בו אתה שרוי).

מתחיל בחורנו בלימודיו "המתקדמים", שכאמור אין בהם לא "טבע" ולא כימיה, לא פיסיקה ומתמטיקה ועוד כמה וכמה "לא" ומוחו הולך ומתפתח (?) עכשיו כבר אין הוא מסוגל לתפוס שאותם סיפורים, שהוא מביא לפנינו, אינם אלא גיבובי הבלים חסרי שחר, שהומצאו ע"י בורים גדולים, – שבעם ישראל הם מכונים "חכמים" ו"גאונים".

אלא שלפתע מסתבר לו שהוא זקוק ל"כימיה" (השם ירחם), כי איך יסביר לנו כיצד נוצר עטלף מנבלה רקובה של צבוע ועוד לאחר שעברה עיבוד יסודי מאד במעי תולעים? (בבא קמא ט"ז,א')

כך נפתח בפנינו (הבורים) עולם של תורות חדשות: "גנטיקה ואוולוציה תלמודית":בעל חיים יכול להווצר מנבלה!!!(שמא בעולמם של חכמינו?-יש עובדות נוספות?-גם על בני אדם?)

מסתבר שמזה למעלה מאלף שנים מתפתחים בעולמנו מינים של בעלי חיים, לא בדרך הישנה והטובה הנהוגה "מימות עולם" – דהיינו: הורים מביאים צאצאים כמותם, אלא בדרך פשוטה ויעילה יותר: מחריוני תולעים זוללות פגרים. מי אמר שאין ברכה מעשית בלימוד הגמרא?! ובורא כל חי מה יעשה מעכשיו? יכול הוא לצאת לחופשה. ומצוות פרו ורבו,מה יהיה עליה?-על דאגה! האוולוציה התלמודית תאמן תולעים ליצר בני אדם מנבלות אדם. (כשרות בלבד?)

רבותי מנהיגי המדינה! אתם נטלתם על עצמכם את האחריות לקיומה!!! האם אין עיניכם רואות שככל שיתרחב החינוך הדתי בישראל, תלך המדינה ותדרדר לדרגת "עולם שלישי"? – יהיו לנו הרבה "גאונים", אך אפס מדענים (חתני פרס נובל), חוקרים וממציאים, מהנדסים ויזמים! והסוף… ?

וראה:"מה רב עוורון הבורות וכמה הוא מזיק" (הרמב"ם,"מורה נבוכים",החלק השני,,פרק ו')

זיכרו!: עתידנו בהשכלה! וזאת בידיכם!!!!

 

תשובתך