שאלות ותשובותהחרדים אסוננו
Avatar 6 שנים • iuda uaoa

 

 

מחוקק ישראלי נכבד,

על הפטור משרות צבאי לחרדים

האם "זכותו המולדת" של "עילוי" בישיבה הנה לא לשרת בצבא?

למה "עילוי" בתיכון – שעתיד, אולי, להיות אפילו חתן פרס נובל, יכול להפסיק את לימודיו למשך שלוש שנים ורק אח"כ להמשיך בדרכו ללימודים אקדמיים? במה שונה תלמיד הישיבה? למה לו אסור להפסיק מתלמודו?

יש המסבירים זאת כך: מעלתו של עילוי-ישיבה הנה בכושרו לצבור בזכרונו ספרים לרוב. והפסקה של שלוש שנים תפגום באוצר הידע הבלום שרכש…

משמע: מדובר ב"חמור עמוס ספרים" העלול חו"ח לאבד כמה מהם בדרכו… ואכן, בימים עברו – כשהרבי היה מהבודדים שיכלו לקרוא טקסט ולהבינו, הוא נחשב לחכם גדול ואפילו לגאון.

לא כך הדברים בימינו כאשר כל דבר הקשור בדת נאמר ונכתב ואף נמצא באינטרנט זה מכבר (כולל דברים שראוי היה להם שישכחו) ואסור לשנות, או לחדש בהם דבר. מה צורך לנו בכל כך הרבה "גאונים", שלמעשה אינם יותר מתקליט?

הרי כל מחשב מסוגל לתת תשובה לכל שאלה, הרבה יותר מהר משיעשה זאת גדול הגאונים.

ואילו העילוי – המדען מהו? גם הוא לומד תחילה דברים שנאמרו, – אך כאלה שנבחנו במשך הדורות ונופו מהבלים ומטעויות העבר. אלא שלימודיו האקדמיים מקנים לו את הכושר, לחפש אחר חידושים, תגליות ופתרונות לבעיות, הן במישור הפיזי והן במישור הרוחני של חיינו.

עשרות אלפי תלמידי ישיבות הנם נטל-סרק על החברה. הם "אוכלים ואינם עושים" ולמעשה משמשים רק צבא שכירים (שאנו! משלמים את שכרם!) המצביע למען "צדיקים" ו"גאונים" רודפי שררה, שאין טובת המדינה בראש מעייניהם!!!

אנא הביאו מידע זה לידי מחוקקינו הנאורים.

 

 

תשובתך