שאלות ותשובותהיכן עמד מקדשנו?
Avatar 6 שנים • iaia dnuoau

מה מחפשים שלומי אמוני ישראל באל-אקצא?

אל -אקצא היה מקדש רומי לאל יופיטר!

הקלידו בגוגל:"בית המקדש איכה?" ותצפו במחקר ,ממש מדעי!!!,על מקומו של מקדשנו.

אני שוכנעתי ועמי עוד כשלושים אנשים ברי דעת!!!

מדען חוקר

תשובתך