שאלות ותשובותהיש חרדים כופרים סמויים?
Avatar 6 שנים • aaaa aa eaii aieia

איזה דברי כפירה איומים!!!

אמר נתן מאיר:אלוקים שלח נער פלסטיני בן 15 לרצוח את דפנה מאיר,כקורבן שאלוקים זבח לעצמו !!!

ואולי היה זה "אללה" ששלת אותו?

להאשים   את אלוהינו בזבח אדם לעצמו?

ואולי נתן מאיר הנו אחד מחבורת "יודעי סוד", שעל סמך הפסוק הבא:

אדוני מלך, אדוני מולך,אדוני ימלוך לעולם ועד

     עבר          הווה        עתיד

הם מסיקים שאלהי ישראל הנו ה"מולך"?

אני מקווה שהיה זה טירוף רגעי שלו ולא אמונתו שבה הוא מחזיק

 

תשובתך