שאלות ותשובותקטגוריה: כשרותהלכות טריפות שקבעו חז"ל אין להם מקור בתורה
Avatar 16 שנים • Anon
קראתי את קונטרס מס' 2 שהוא מאוד מעניין.

שאלתי, כאדם דתי, האם לדעתכם לא צריך לשמור כשרות היום?

אהוד

1 תשובות
16 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום אהוד

"דעת אמת" אינה עוסקת בהחלטות אנשים על מנהגיהם ונימוסיהם גם אם הם תמהוניים וחסרי טעם. אנו עוסקים בשאלה: האם ההלכה נימסרה מסיני (מאלהים) או שמא היא יצירה אנושית שניקבעה סופית במאה החמישית לספירה על ידי חכמי בבל.

קונטרס מס' 2" הראנו שהלכות טריפות המוזכרים בתלמוד, אינם עומדים במבחן המציאות והינם מבוססים על מציאות שגויה. ויתירה מכך, הטריפה המוזכרת בתורה לדעת חכמים היא "הדרוסה", כלומר, יש מיני חיות דורסות כמו אריה, נמר וזאב שיש להם ארס בציפורניהם הממית את החיה והבהמה. כפי שכתב הרמב"ם (בהלכות שחיטה פרק ה הלכה ג) : "אף על פי שכולן (מיני הטרפות)הלכה למשה מסיני הן, הואיל ואין לך בפירוש התורה אלא דרוסה החמירו בה וכל ספק שיסתפק בדרוסה אסור".

יוצא איפה שאותה הטריפה שהיא היחידה המפורשת בתורה אינה נמצאת במציאות כלל וכלל! שהרי לחיות אלה אין ארס.

העולה מדברינו שחכמי המשנה והתלמוד בדו פירוש דמיוני לכתוב בתורה שאינו קיים במציאות כלל ועיקר.

בברכה

דעת אמת

תשובתך