Avatar 17 שנים • Anon
דעת אמת שלום

אני מורה לתנ" ך בבית ספר חילוני, אני משתדלת ללמד את תלמידיי ברוח הנביאים והמקרא.

"כיתתו חרבותם לאיתים" הוא ערך מוסרי "ואהבת לרעך כמוך" הוא ערך מוסרי עליון.

איני צריכה ולא זקוקה להביא פרשנויות אחרות כפי שאתם מביאים כדי להכפיש את היהדות.

בברכה

ג.י

2 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום לך

דעת אמת מביאה את הפרשנות התלמודית, ההלכה והמסקנות כפי שהובאו בספרי ההלכה שעל פיהם נוהגים הרבנים הארתודוכסים היום. הרבנות הראשית – מוסד חוקי במדינת ישראל – מקבל את הפרשנות החז"לית ופוסק על פיה.

הציבור החילוני צריך להבין שאת היהדות כפי שתופס אותה הציבור האורתודוכסי אינו על פי המקרא והנביאים, אלא על פי התלמוד הבבלי. חכמי נהרדעא פומבדיתא וסורא הם שהכריעו את ההלכות כפי הבנתם ועל פי הלך הרוח המוסרי והנורמות המקובלות בזמנן. לכן התלמוד מלא בזלזול והפליה כלפי נשים וגויים.

דעת אמת סוברת שצריך להפנים את המוסר הנבואי כפי שאת עושה בבית הספר, אך במקביל צריך להוקיע את הפרשנות הרבנית של היום שהם משפיעים על חיינו הראלים.

בברכה

דעת אמת

10 שנים • Avatar
ירון , מדוע צריך לקבל את הנביאים ותתורה שבכתב , וללמד תלמידים טריים ותמימים , בהסטוריה מפוברקת ופרמיטבית .

לגבי חז"ל ברור , שהגיע הזמן לשלול חוקיהם המוזרים .

אני מקווה שמכיוון שאותה מורה צריכה להיתפס במשהו (מהתנ"ך) , לא הראת היחלשות או היתגמשות חלילה , כדי שהיא תסכים לגבי חלק אחר מדבריך ..

אני חייב לציין שאני כבר מסיים לקרוא את כל דברייך באתר , ואני חייב להגיד לך שאני מרגיש אדם חדש ומואר.

רבות מן התשובות שכתבת לשואלים , פשוט גרמת למתבונן מהצד, לגחך על אותו שואל פרוע, ולא רק בעיניים מתנשאות , אלא גם בהומרסטיות אלגנטית ..

עוז

תשובתך