שאלות ותשובותהמנהיגים הרוחניים
Avatar 7 שנים • admin

אני לא אדם מאמין. אפילו לא קצת.

אבל יחד עם זאת קשה לי להתמודד עם התופעה של המנהיגים הרוחניים. אני לא מדבר על הנוכלים כמו הבאבות למינהם ולא על אלו שהתערבבו בפוליטיקה ולכלכו את עצמם, אני מדבר על אנשים כמו הרב קנייבסקי שטוענים ששכינה מדברת מגרונם.

אם הכל שטויות, איך זה מסתדר?

1 תשובות
7 שנים • Avatar

איך מה מסתדר? איך הם טוענים ששכינה מדברת מגרונם? הנה, אני רושם לך ששכינה מדברת מגרוני, והשכינה טוענת שהם כולם משקרים או לך או לך ולעצמם. האם אתה מאמין לשכינה שלי, או לשכינה שלהם? אם לפחות לאחד מאיתנו אתה לא מאמין, אז יכול אדם לטעון ששכינה מדברת מגרונו בלי ששום שכינה תהיה מעורבת.

תשובתך