Avatar 17 שנים • Anon
אני בהליכים של חזרה בתשובה. כאשר עיינתי בקונטרסים שלכם

אני מודה שקצת התקשתי. אך כאשר עשיתי ברור מעמיק קיבלתי קונטרסים נגדיים שתרצו את כל הקושיות שלכם על התורה ונכתבו במיוחד לדבריכם . גם נעזרתי בכמה מספרים וקלטות של הרב נויגרשל. נוכחתי לדעת שמרבית השאלות שלכם נשאלו כבר בעבר,ושאין אתם מחדשים הרבה מהידוע. בהרבה מהמקרים אתם מציגים חלקים מסויימים של התמונה , והקוראים שאינם בקיאים בכל מסתבכים . אני מזמין אתכם להיפגש עם האנשים שפתרו לי את כל הבעיות . ואם תשכנעו אותי אחרת אני אפילו אעזור לכם .

מצפה לתשובה …

דודו צדוק

1 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:  

משפט כוללני "תרצו את כל הקושיות שלכם" אינו ניתן להתיחסות, מן הראוי לאדם שבתהליך חזרה בתשובה שיבדוק היטב את דרכו החדשה. אדם שמתכוון לעבור מהפך בחייו צריך לנהוג משנה זהירות בטרם יקבל החלטה על צעדיו. אם היית מעיין היטב באתר ולאחר מכן בדברי הרבנים היית רואה שאין בדבריהם כלום, לצורך הדוגמא עיין היטב במאמר "דרכי ההתמודדות עם סתירות הקימות בתורה" שם יש דוגמא פרטנית לדרך הקלוקלת של הרבנים להשיב על טענותינו.

לגבי הזמנתך להיפגש עם רבנים: הרבה מהחוזרים בתשובה מדמיינים לעצמם כאילו הרבנים אינם מפחדים משאלות או מטיעונים. לכן אני מציע לך לעשות את הדבר הבא:

לך לרב נויגרשל או לכל רב אחר ותציע להם שנקיים דיון "לשם שמיים" בפני ציבור.

וספר לנו את תשובתם.

נ.ב הרבה חוזרים בתשובה ניסו והעלו חרס בידם.

דעת אמת.

תשובתך