שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתהרב נויגרשל שיקר
Avatar 17 שנים • Anon
אל חברי "דעת אמת":

במאמר "בעיניין דילוגי אותיות בתורה וכו'"

נטען בסוגריים שהרב נויגרשל מודע לשיקרו על הסימטריה בדילוגי האותיות תורה

ועפ"כ לא משנה את הכתוב בספרו.

אם אפשר הייתי רוצה לדעת על מה מסתמכת הקביעה הזאת.

בברכה. ר. ז

3 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום לך

התיחסות על דבר השקר והסילוף, נויגרשל ענה בעצמו לכן אנו נביא את דבריו ככתבם וכלשונם:

"נשאלה שאלה נוספת: מדוע בספר "מסע אל פסגת הר סיני" בנספח העוסק בצופנו של הרב וייסמנדל נאמר כי בספרים בראשית שמות במדבר דברים מופיעה המילה תורה בתהילת הספרים בדילוג של 49 אותיות בשעה שבספר דברים הדילוג הינו 48 ?

ובכן בכל חמשת הספרים הדילוג הינו 49 אלא שבספרים בראשית שמות ובמדבר מדלגים 49 אותיות וכל אות 50 נמצאות האותיות של המילה "תורה" ואילו בספר דברים כל אות 49 בהחלט ניתן לקרוא מבחינה פורמלית לכולם דילוג 49 אלא שבחלק מהמקרים אין המספר הנקוב כולל את האות הקריטית ובספר דברים אינו כולל

מכיון שכפי שנכתב בהקדמת הספר אין מטרתו להביא דוגמאות רבות ולהרחיב בהן אלא לדבר על שיטת ההוכחה לא פורט עניין זה. אבל המעיין יראה כי שינוי זה רק מוסיף לשלמות המודל שהרי נאמר בספרים כי יש הבדל בין ספר דברים לשאר הספרים נאמרו מפי ה' על ידי משה ואילו ספר דברים ניתן למשה ומשה כתבו, דרגת הקדושה של ארבעת הספרים הראשונים – למדונו רבותינו – קרובה יותר לנותן, ואילו ספר דברים קרוב יותר, יחסית, למקבל, אשר על כן רק טבעי שהמילה תורה תמצא בספר דברים במספר 49 המבטא שיא הקדושה שבטבע ואילו שאר הספרים ב- 50 מספר המבטא את הקדושה שמעל הטבע."

לברורים נוספים: "יהדות מזוית שונה" ת.ד. 50159 ירושלים.

כך ממש מודה נויגרשל שהספר שלו נכתב לדבר על שיטת ההוכחה לכן לא פירט שהדילוג לא תואם.

וכי אם אמת ויושר היו לנגד עיניו כל מה שהיה עליו לכתוב: "הדילוג 49 אינו מדויק אלא הוא 48" תוספת של שבע מילים לא היו גורמים נזק או אריכות מיותרת.

כיוון שלא עשה זאת, הדבר ברור שנויגרשל באופן מודע שיקר לקוראיו ובלבד שהקורא יתרשם שהתורה היא "אלהית" .

בברכה

דעת אמת

9 שנים • adminAvatar צוות
חה חה חה

בעצם מה שאתה אומר זה שהרב נויגרשל לא דייק בסיפרו וע"י כך מוכיח שכל הספר שיקרי?

הרי זה דבר ידוע שבגימטראיות לא מתייחסים להבדל של סיפרה אחת – אתה יכול להתווכח על עצם הרעיון שלא מדייקים כאמור, אבל להוכיח מחוסר ההתייחסות להבדל שהרב "שיקר" ביודעין נראה לי מעט מוגזם
8 שנים • adminAvatar צוות
איך אפשר להתייחס ברצינות לאתר שמגמתו הרס, מחיקת עם ישראל ומסורתו ישראל?
תשובתך