שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתהריטב"א מכנה את הרמב"ם דעת מינות
Avatar 17 שנים • Anon
שלום

לפני מספר חודשים ציטטתי משפט מאתרכם ועכשיו איני מוצא אותו, האם תוכלו להפנות אותי אליו?

"תוך כדי בדיקת הדברים נמצא שהרמבם מכנה את הנוקט שיטת הריטב"א "אינו בעל שכל" והריטב"א מגדיר את דברי הרמבם "דעת מינות".

א.נ

1 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום לך

משפט זה תמצא במאמר "מליצת השיר" במדור סוגיות תלמודיות.

הוא נאמר בהקשר לאסמכתות מפסוקים שחז"ל מביאים בתלמוד . לדעת הרמב"ם זו אינה פרשנות של ממש אלא דרך מליצת השיר, לדעת הריטב"א האומר כך זו דעת מינות.

אנו מקווים שנצליח לשדרג את אפשרות החיפוש באתר.

בברכה

תשובתך