שאלות ותשובותהשבת מאסה בשומריה
Avatar 4 שנים • עתניאל רבי

חדלה שבת. מישראל, חדלה!ולא שמאסו ישראל בשבת, אלא שהשבת היא שמאסה בהם!!!וזאת למה?כי כל אימת שמופיעה שבת המלכה, מי מקבל פניה? נשים!!!והאישה – כל אישה! ותהי זאת אמך, אחותך, אשתך, בתך וכל השאר – אינה אלא \"חמת מלא צואה (ובלשון ימינו: שק עור מלא חרא) ופיה מלא דם\" (שבת קנב ע\"א).הבחינה בכך המלכה שבת והסתירה פניה מאתנו… ואין דרך להשיבה אלינו, אלא אם יושמטו דברי הבלע מ\"הספרים הקדושים\" – שלא מעט חכמים. (פגועי נפש) מצאו דרך להנציח בהם את \"תובנותיהם האלוהיות\", שלהלן:- טפח באישה ערווה (ברכות כד, ע\"א)- כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף (ברכות כד ע\"א) (אולי \"הטורף\"? – שמטריף דעתם של צדיקים גמורים שהם חלושי דעת.)- אמר שמואל: קול באישה ערווה… והיה מקול זנותה ותחנף הארץ… (ירושלמי, שבת דף סד ע\"ב). וכתב הרשב\"א, במסכת קידושין, שהאיסור חל אפילו על קול דיבור… כגון שאילת שלום.- הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה (ילקוט שמעוני)*. חה, חה, חה – והחתן?-כי נמאס לו לאונן?…- לא יתייחד איש עם שתי נשים… אבל אישה אחת מתיחדת עם שני אנשים… (קידושין פ ע\"ג).- באה אישה לפני רבי ואמרה לו: ערכתי לו שולחן והפכו. (כלומר עשה בי מעשה טורקים). אמר לה: בתי, תורה התירתך (נדרים כ ע\"ב). והיא כשרה לקבל את פני שבת המלכה?- אלמנה לא תגדל כלב, שמא תזדקק לבעילתו (בבא מציעא ה, ע\"א)- אישה חייבת ללבוש תחתונים מתחת לשמלתה, שמא יבעל אותה קוף (מסכת מגילה, פרק ד\', עה).- אכן, ראיתי הרבה \"קופים\" ברחובות ירושלים והסכנה גדולה מאד!- ועוד הרבה רפש ממין זה. לכן, – לא יהיה מחננו טהור, עד שתמצא אותה… יתד, לכסות את צאתו.(דברים כ\"ג,י\"ד)ונשאלת השאלה: מנין נטלו \"חכמים  להרע\" אותה עזות מצח לומר: \"משה קיבל תורה מסיני ומסרה וגו\'\". כלום ברצונם לומר שגם דברי נבלה כנ\"ל (ועוד) – באו מפי הגבורה?                       תלמידי חכמים, הזהרו שלא תתבלע גם בינתכם מרוב תלמודכם!!!                                וזכרו:יפה שתיקה לחכמים. קל וחומר לשוטים!

תשובתך