שאלות ותשובותהתורה יצירה אנושית
Avatar 6 שנים • iaia dnuoau

התורה מיתולוגיה.

התורה אינה אלא אוסף סיפורים שנכתבו ע"י אנשים שונים ובזמנים שונים, כל אחד לפי דמיונו או בהתאם לאינטרסים שלו!-(אחרת איך תסבירו שאהרן,עושה העגל ועוכר ישראל מונה,הוא וצאצאיו, ל"אפיפיור" של עם ישראל לדורותיו?)

הדברים ברורים כבר מבראשית: בפרק א' אלהים הוא בורא העולם והסיפור שלו הגיוני,ישר לענין-כעין פרסום מדעי. והנה בפרק ב' מופיע לנו בורא חדש,"יהוה אלהים",אלא שזה חלש במדע וחזק במעשיות! הוא מספר לנו על אדם שברא -ללא אישה -ועל קין והבל, שלפי פרק ג'-לא היו ולא נבראו!!!   משמע:שתי גרסאות שונות!!!

לגבי הבריאה שבפרק א',נספר שאובידיוס* (נו' 43 לפנה"ס)-משורר רומי שחי בעולם אלילי וודאי שלא הכיר את התורה, כתב את "סידרי בראשית " שלו והם מזכירים את בראשית א'. יש להניח שהוא שאב את רעיונותיו מאותם מקורות בבליים עתיקים ששאבנו גם אנו.

מחקר מדעי מענין תמצאו אם תקישו, בגוגל:

התנ"ך הסיפור האמיתי youtube

(*אובידיוס "מטמורפוזות",מוסד ביאליק,עמ' 9)

תשובתך