שאלות ותשובותהתורה מנין?
Avatar 7 שנים • iaia dnuoau

 

התורה אוסף סיפורים

בדיוק בימים אלה אני קורא בספרו החדש של  פרופסור יובל נח הררי: "ההיסטוריה של המחר" את הדברים הבאים: "המחקר המדעי הגיע למסקנה, שהתורה היא אוסף של טקסטים נפרדים, שחוברו בזמנים שונים, בידי אנשים שונים. חלק הועתקו או הושפעו מכתביהם של עמים שכנים כגון: המצרים והבבלים. הטקסטים קובצו  יחדיו לכלל ספר אחד רק אחרי חורבן בית ראשון. חמשת חומשי התורה חוברו כנראה כטקסט קדוש… בסביבות 400 לפנה"ס. רק במאות הראשונה או השניה לספירה אפשר לדבר על התנ"ך כפי שאנו מכירים אותו היום" (עמ' 215 ואילך).

ומי לכם עדים טובים יותר מ:

  1. משה: "יום אשר עמדת לפני יהוה בחורב … ויגד לכם את בריתו.. ויכתבם על שני לוחות אבנים" (דברים ד' י' ואילך).
  2. יהושע: "ויאמר יהושע אל כל העם .. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם .. וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים, ים סוף … ותשבו במדבר ימים רבים ואביא אתכם אל ארץ האמורי… ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה" (כ"ד, א – ט"ו) ומתן תורה? – לא היה ולא נברא???
  3. מלכים ב',כ"ב,ג' ואילך: "ויהי בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו.. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר: ספר תורה מצאתי בבית יהוה .. אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה .. ויצו המלך… עשו פסח .. כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים". ואומר פרופ. הררי (עמ' 216): "מרבית החוקרים תמימי דעים שספר דברים חובר בחצר המלך יאשיהו, בסביבות שנת 620 לפנה"ס (כשלושים שנה לפני החורבן הראשון).
  4. נחמיה (ה', י"ג ואילך): "וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם .. אל עזרא הסופר .. וימצאו כתוב בתורה אשר צווה יהוה ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג, בחודש השביעי… כי לא עשו מימי יהושע כן בני ישראל עד היום ההוא".

 

סיכום: משה ויהושע לא ידעו דבר על מתן תורה בסיני.

שש מאות שנה, מאז ימי השופטים, לא חגגו את הפסח, עד ש"נמצא" ספר תורה במקדש.

שבע מאות שנים לא חגגו בארץ את חג הסוכות, עד שעלה עזרא מבבל ויקרא בתורה שהביא עמו משם.

איך יתכנו דברים כאלה? וכי לא היו במדבר כוהנים ולוויים, ששרתו באוהל מועד? הם לא ידעו על מצוות פסח וסוכות? ולא היה אחד מצאצאיהם ,ששרת בבית המקדש, שיעלה את הנושא? הרי חגים אלה היו אמורים להיות עיקר פרנסתם של הלויים!

כבר "חכמינו" הבחינו באבסורד ואף המציאו פתרון:

" כשבתחילה משנשתכחה תורה מישראל, עלה עזרא מבבל ויסדה.

  • חזרה ונשתכחה .. עלה הלל הבבלי וייסדה.
  • חזרה ונשתכחה .. עלה רבי חייה ובניו מבבל ויסדוה" (סוכה כ' ע"א).
  • והרי לכם הוכחה, שלא רק בירושלים חיבר סופר ספר תורה. גם בבבל היו סופרים, שכתבו סיפורים ודאגו שיגיעו ארצה ויהפכו ל"תורה למשה מסיני".

תשובתך