שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתחז"ל טעו מה הבעיה?
Avatar 17 שנים • Anon
לדעת אמת שלום!

לא הבנתי לאשורה את הבעיתיות בלהגיד שחז"ל אמנם טעו.

3 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום לך.

חלק נכבד מהציבור הדתי וחלק גדול יותר מהחברה החרדית, מחנכים את תלמידיהם שהתלמוד הוא חלק מהמסורת שעברה ממשה בסיני לאורך הדורות עד כתיבה וחתימת התלמוד (המאה החמישית לספירה), כך שרוב [למעט תקנות, וסייגים] ההלכות שנפסקו בתלמוד, מקורם בסיני כלומר מאלהים. השקפה זו גורמת לציבור האורתודוכסי לשמר את ההלכה "האלהית" ככתבה ולשונה במשך 2000 שנה. זאת הסיבה שאין רבנית עיר או ישוב מטעם הרבנות הראשית.

לשון אחרת: יצירה אנושית ניתנת לשינוי על פי הלך הרוח,הזמן והמקום על פי שיקול דעתם של בני אדם.

יצירה "אלוהית" אינה ניתנת לשינוי וגורמת לקיבעון משפטי , בבחינת בטל רצונך , חוקיך וערכיך מפני "רצונותיו, חוקותיו וערכיו" של "אלהים".

בברכה

דעת אמת

17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   אכן, הדעה שאין שום טעות בתלמודים קיימת בצבור הדתי, ונתפסת כאמת מוחלטת ברוב הצבור החרדי.

למרות זאת, הדעה הזו אינה קיימת בתלמוד עצמו. מפורש בתלמוד שחכמי ישראל לקחו חלק מידיעותיהם מהגויים, רועי צאן וכו. ומצאנו שרבי ישמעאל טעה, ונפסקה הלכה על סמך תודוס הרופא שאינו בהכרח תלמיד חכם.

לא כל הידע המדעי מצוי בתלמוד, ואין בעיה תאולוגית לטעון שיש פה ושם ידע מדעי שאינו נכון לפי הידע העכשווי.

יצחק שדה.

17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום יצחק.

דבריך מחזקים את דעתנו : שחכמי התלמוד לא התכוונו למסור ידע "אלוהי" אלא כל דבריהם על פי דעתם השכלית. וזאת דעתו של קצות החושן כפי שצטטנו

"בקונטרס מס' 6" : "מדברי קצות החושן בהקדמתו "לא ניתנה תורה למלאכי השרת ואל האדם ניתנה אשר לו שכל אנושי ונתן לנו הקב"ה תורה ברוב רחמיו וחסדיו כפי הכרעת השכל האנושי גם כי אינו אמת בערך השכלים הנבדלים וכו'. הקב"ה בחר בנו ונתן לנו את התורה כפי הכרעת השכל האנושי אע"פ שאינו אמת וכו' שתעלה אמת מן הארץ והאמת יהיה כפי הסכמת החכמים בשכל האנושי וזוהי ברכת התורה אשר נתן לנו תורת אמת שיהיה האמת אתנו וכו' דאם היה הכל בכתב מיד ה' מה לשכל האנושי להבין בתורת ה' אבל תושבע"פ משלנו היא".

ומטרת "דעת אמת" להביא את הציבור החרדי והדתי להבנה פשוטה זו.

בברכה

דעת אמת

תשובתך