שאלות ותשובותחילול השם
Avatar 7 שנים • admin

 

חילול השם!!!!!!

קראנו בעיתון על נשים חרדיות המקימות מפלגת נשים.

איזו עזות מצח ופגיעה בכל גאוני ישראל מדור,דור.

 

                   כי האישה מה היא?

 

 

 • "אישה חמת מלא צואה, ופיה מלא דם" (שבת  קנב ע"א) "טפח באשה ערוה" [משמעות המילה ערוה = איבר מין].
 • "כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף" [באיבר מינה]!
 • "שוק באשה ערוה",  "קול באשה ערוה", "שער באשה ערוה" (ברכות דף כד עמוד א) 

"הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה" [לעשות סקס עם בעלה] (ילקוט שמעוני).

"אישה מעדיפה בעל עם הכנסה מעטה וסקס מרובה מאשר בעל עם הכנסה גבוהה וסקס מועט (סוטה כ ע"א).

                                 ———————- "לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים – מפני שדעתן קלה ושתיהן נוחות להתפתות. אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים – שהאחד בוש מחברו" (קידושין פ ע"א).  

                               ————————

סקס אנאלי? לא מיוזמתה של האישה. במילא אין לה דעה משלה. עליה להוועץ ברב.

באה אישה לפני רבי, ואמרה לו: ערכתי לו שלחן והפכו! [הכנתי עצמי לסקס והוא ביקש אנאלי] אמר לה: בתי, תורה התירתך. (נדרים כ ע"ב)

                           ———————–) אלמנה לא תגדל  כלב שמא תזדקק לבעילתו" (בבא מציעא ע"א)

"אישה חייבת ללבוש תחתונים מתחת לשמלתה שמא יבעל אותה קוף" (ירושלמי,מסכת מגילה, פרק ד, דף

עה,טור א/ה"א)

עורו והתעוררו כל רבני וגדולי דורנו!!!!

מנעו את האסון הנורא המתרחש עלינו.

אנו עומדים בפני חילול שם שמים ובפני מכת מוות

העומדת לנחות על גדולי עמנו-נשמתם עדן

 

 

"בקשה נפשי כשרה בנשים ולא מצאתי כי כולן דעתן קלה עליהן" (רש"י קהלת, ו; 28).  "אישה מעדיפה להינשא למוכה שחין ובלבד שלא תישאר לבד" (בבא קמא קיא ע"א).

"כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות" (סוטה כ ע"א).

"מוטב שישרפו דברי תורה ובלבד שלא ילמדו בהם נשים" (תוספות, סוטה כא ע"ב)

 

"אישה פסולה לעדות" (שבועות ל ע"א)

"אישה פסולה להיות שופטת" (נידה מט ע"ב)

"אישה אינה יכולה לכהן במשרה ציבורית" (רמב"ם, הלכות מלכים, פרק א, הלכה ה)

 

 

עורו והתעוררו כל רבני וגדולי דורנו!!!!

מנעו את האסון הנורא המתרחש עלינו.

אנו עומדים בפני חילול שם שמים ובפני מכת מוות

העומדת לנחות על גדולי עמנו-נשמתם עדן

 

 

 

 

 

 

חילול השם!!!!!!

קראנו בעיתון על נשים חרדיות המקימות מפלגת נשים.

איזו עזות מצח ופגיעה בכל גאוני ישראל מדור,דור.

 

                   כי האישה מה היא?

 

 

 • "אישה חמת מלא צואה, ופיה מלא דם" (שבת  קנב ע"א) "טפח באשה ערוה" [משמעות המילה ערוה = איבר מין].
 • "כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף" [באיבר מינה]!
 • "שוק באשה ערוה",  "קול באשה ערוה", "שער באשה ערוה" (ברכות דף כד עמוד א) 

"הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה" [לעשות סקס עם בעלה] (ילקוט שמעוני).

"אישה מעדיפה בעל עם הכנסה מעטה וסקס מרובה מאשר בעל עם הכנסה גבוהה וסקס מועט (סוטה כ ע"א).

                                 ———————- "לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים – מפני שדעתן קלה ושתיהן נוחות להתפתות. אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים – שהאחד בוש מחברו" (קידושין פ ע"א).  

                               ————————

סקס אנאלי? לא מיוזמתה של האישה. במילא אין לה דעה משלה. עליה להוועץ ברב.

באה אישה לפני רבי, ואמרה לו: ערכתי לו שלחן והפכו! [הכנתי עצמי לסקס והוא ביקש אנאלי] אמר לה: בתי, תורה התירתך. (נדרים כ ע"ב)

                           ———————–) אלמנה לא תגדל  כלב שמא תזדקק לבעילתו" (בבא מציעא ע"א)

"אישה חייבת ללבוש תחתונים מתחת לשמלתה שמא יבעל אותה קוף" (ירושלמי,מסכת מגילה, פרק ד, דף

עה,טור א/ה"א)

עורו והתעוררו כל רבני וגדולי דורנו!!!!

מנעו את האסון הנורא המתרחש עלינו.

אנו עומדים בפני חילול שם שמים ובפני מכת מוות

העומדת לנחות על גדולי עמנו-נשמתם עדן

 

 

"בקשה נפשי כשרה בנשים ולא מצאתי כי כולן דעתן קלה עליהן" (רש"י קהלת, ו; 28).  "אישה מעדיפה להינשא למוכה שחין ובלבד שלא תישאר לבד" (בבא קמא קיא ע"א).

"כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות" (סוטה כ ע"א).

"מוטב שישרפו דברי תורה ובלבד שלא ילמדו בהם נשים" (תוספות, סוטה כא ע"ב)

 

"אישה פסולה לעדות" (שבועות ל ע"א)

"אישה פסולה להיות שופטת" (נידה מט ע"ב)

"אישה אינה יכולה לכהן במשרה ציבורית" (רמב"ם, הלכות מלכים, פרק א, הלכה ה)

 

 

עורו והתעוררו כל רבני וגדולי דורנו!!!!

מנעו את האסון הנורא המתרחש עלינו.

אנו עומדים בפני חילול שם שמים ובפני מכת מוות

העומדת לנחות על גדולי עמנו-נשמתם עדן

 

 

 

 

 

 

חילול השם!!!!!!

קראנו בעיתון על נשים חרדיות המקימות מפלגת נשים.

איזו עזות מצח ופגיעה בכל גאוני ישראל מדור,דור.

 

                   כי האישה מה היא?

 

 

 • "אישה חמת מלא צואה, ופיה מלא דם" (שבת  קנב ע"א) "טפח באשה ערוה" [משמעות המילה ערוה = איבר מין].
 • "כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף" [באיבר מינה]!
 • "שוק באשה ערוה",  "קול באשה ערוה", "שער באשה ערוה" (ברכות דף כד עמוד א) 

"הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה" [לעשות סקס עם בעלה] (ילקוט שמעוני).

"אישה מעדיפה בעל עם הכנסה מעטה וסקס מרובה מאשר בעל עם הכנסה גבוהה וסקס מועט (סוטה כ ע"א).

                                 ———————- "לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים – מפני שדעתן קלה ושתיהן נוחות להתפתות. אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים – שהאחד בוש מחברו" (קידושין פ ע"א).  

                               ————————

סקס אנאלי? לא מיוזמתה של האישה. במילא אין לה דעה משלה. עליה להוועץ ברב.

באה אישה לפני רבי, ואמרה לו: ערכתי לו שלחן והפכו! [הכנתי עצמי לסקס והוא ביקש אנאלי] אמר לה: בתי, תורה התירתך. (נדרים כ ע"ב)

                           ———————–) אלמנה לא תגדל  כלב שמא תזדקק לבעילתו" (בבא מציעא ע"א)

"אישה חייבת ללבוש תחתונים מתחת לשמלתה שמא יבעל אותה קוף" (ירושלמי,מסכת מגילה, פרק ד, דף

עה,טור א/ה"א)

עורו והתעוררו כל רבני וגדולי דורנו!!!!

מנעו את האסון הנורא המתרחש עלינו.

אנו עומדים בפני חילול שם שמים ובפני מכת מוות

העומדת לנחות על גדולי עמנו-נשמתם עדן

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חילול השם!!!!!!

קראנו בעיתון על נשים חרדיות המקימות מפלגת נשים.

איזו עזות מצח ופגיעה בכל גאוני ישראל מדור,דור.

 

                   כי האישה מה היא?

 

 

 • "אישה חמת מלא צואה, ופיה מלא דם" (שבת  קנב ע"א) "טפח באשה ערוה" [משמעות המילה ערוה = איבר מין].
 • "כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף" [באיבר מינה]!
 • "שוק באשה ערוה",  "קול באשה ערוה", "שער באשה ערוה" (ברכות דף כד עמוד א) 

"הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה" [לעשות סקס עם בעלה] (ילקוט שמעוני).

"אישה מעדיפה בעל עם הכנסה מעטה וסקס מרובה מאשר בעל עם הכנסה גבוהה וסקס מועט (סוטה כ ע"א).

                                 ———————- "לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים – מפני שדעתן קלה ושתיהן נוחות להתפתות. אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים – שהאחד בוש מחברו" (קידושין פ ע"א).  

                               ————————

סקס אנאלי? לא מיוזמתה של האישה. במילא אין לה דעה משלה. עליה להוועץ ברב.

באה אישה לפני רבי, ואמרה לו: ערכתי לו שלחן והפכו! [הכנתי עצמי לסקס והוא ביקש אנאלי] אמר לה: בתי, תורה התירתך. (נדרים כ ע"ב)

                           ———————–) אלמנה לא תגדל  כלב שמא תזדקק לבעילתו" (בבא מציעא ע"א)

"אישה חייבת ללבוש תחתונים מתחת לשמלתה שמא יבעל אותה קוף" (ירושלמי,מסכת מגילה, פרק ד, דף

עה,טור א/ה"א)

עורו והתעוררו כל רבני וגדולי דורנו!!!!

מנעו את האסון הנורא המתרחש עלינו.

אנו עומדים בפני חילול שם שמים ובפני מכת מוות

העומדת לנחות על גדולי עמנו-נשמתם עדן

 

 

 

 

 

 

 

 

תשובתך