שאלות ותשובותחילוני אך לא גולם
Avatar 6 שנים • iaia aia o uaoa

חילוני אך לא גולם

ראשית, ברצוני לשאול את מורינו המלמדים תנ"כ אם טרחו לקרוא את מרבית פרקי התנ"כ,

או שהסתפקו באותם פרקים שצונזרו,וכך נועדו להיות מוגשים לילדינו בשעה שמוחותיהם הרכים עדיין אינם מסוגלים לבקר מעשיהם של גדולים בעם?

ישנם בתנ"כ,למעלה מכל ספק, הרבה מאד פרקים ראויים, ויהי זה בשטח הסוציאלי, או בשטח הסיפורי-שירי, אך יש בו הרבה סיפורים מגונים, שבגללם איני יכול לקבלו כספר קדוש. יישבו חכמים וינכשו ממנו את העשבים המרעילים שנשתלו בו ויטהרוהו…

אין ברצוני לעסוק כאן בבעיה מי הם כל האלים המסתתרים מאחורי הכינוי אלוהי ישראל: (אלהים, אל, יהוה-אלהים, יהוה, אל שדי, סיני ועוד?). אסתפק רק במעשים ובצוויים של אחד מהם: יהוה.

"אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם… "אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים…" (בראשית ט"ו, א'-ז'). ובשמות ו',ב'?:"וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני יהוה וארא אל אברהם, אל יצחק… באל-שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם?" –מה זאת?-קומדיה של טעויות?

ואותו יהוה אומר למשה: "בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את לבו… למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי!!! במצרים…") (שמות י', א-ב'). – האם זה הוא שנאמר עליו "שרחמיו על כל מעשיו"?

ובהמשך: "כה אמר יהוה: בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה… עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים וכל בכור בהמה" (שמות י"א, ד').

– השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מה עניין בכור השפחה ובכור הבהמה לכאן? האם הכל כדי שהסיפור שתספר לבנך יהיה מזוויע ללא גבול?

והנה ספור מתן תורה בהר סיני.

האם שמת לבך לכך שיהושע, המספר לעם ישראל את תולדותיו, אינו מזכיר כלל את מתן תורה?!!! (יהושע כ"ד, א'-י'). ומשה מה אמר? "יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחורב!… ויגד לכם את בריתו אשר צווה אתכם לעשות…" (דברים ד', י' ואילך).

ואותה תורה שנתנה (היכן שנתנה) – היתכן שתשכח מיד כליל?

  1. "וישבו בסוכות, כי לא עשו, מימי ישוע בן נון בני ישראל כן, עד היום ההוא" (נחמיה ח', י"ז) – עד היום שעלה עזרא מבבל, כ-700 שנים אחרי יהושע!
  2. "כי לא עשו כפסח הזה מימי השופטים…" (מלכים ב', כ"ג, כ"ב-כ"ג) – כ-600 שנים! ואם ביהושע עסקינן. נזכור את אשר צווהו יהוה ואת אשר עשה: "ויכה יהושע את כל הארץ.. ואת כל מלכיהם. לא השאיר שריד. ואת כל הנשמה החרים, כאשר צווה יהוה אלהי ישראל…"-מה זה דאעש?… 
  3.  
  4. עתה, מקווה אני, תקפידו לומר על אותם פרקים מה שחילוני ישר דרך אמור לחשוב עליהם.
  5. ועוד: "וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל. רק את כל האדם הכו לפי חרב… לא השאירו כל נשמה, כאשר צווה יהוה את עבדו…" (יהושע י"א, י"ד-ט"ו)

תשובתך