שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתטהרת המשפחה כחלק מזהות יהודית
Avatar 17 שנים • Anon
שלום!

אני פונה אליכם עם שאלה לגבי קונטרס 7, העוסק בענייני הנידה.

אני מסכימה עם העמדה שביטאתם בקונטרס, ומזה זמן-מה יש לי הסתייגות מכל הדינים [של נידה] ומהסטיגמה שהם יוצרים לגבי הנשים. אולם, במעמדי של יהודיה קונסרבטיבית – כיצד אוכל לשנות את מידת החשיבות הרבה המיוחסת לטוהרת המשפחה? כעת, אינני הולכת למקווה משום שאיני מסכימה לחומרתם של דיני הנידה. אך גם לא רציתי ללכת למקווה ביום השביעי לאחר תום הווסת – כיצד אוכל להעלות על הדעת ביקור במקווה, שסותר את המסורת מיניה וביה?

אני רוצה להיות צדקת בעיני ה', אבל מצד שני, אין לי כל רצון לפגוע בכל מה שמקווה מסמל עבור הקהילה [היהודית].

אשמח אם רב כלשהו המסכים עם הנאמר בקונטרס יסביר לי בצורה נבונה, כיצד אני יכולה לגשת לכל הנושא הזה, לחיות בתוך [עולם] היהדות, ולכבד את ה' בלי להעליב את עמי בהתעלמות מדיני הנידה.

לילה טוב,

מלכה

3 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום מלכה.

לבטייך וספקותייך הינם התגלמות המציאות של העם היהודי הראלי החי היום במאה ה –21.

מחד רוצה הוא לשמר את זהותו הלאומית כיהודי ומאידך הזהות היהודית ההיסטורית היא קיום תורה ומצוות הסותרת את הערכים הליברלים.

לשון אחרת: צמד המילים "יהודי ליברלי" כמוהו כ"משולש בעל ארבע צלעות". יהודי במשמעותו ההיסטורית אמפירית הוא קיום ההלכה. חלק אינטגרלי מפסיקת ההלכה נובע מהצורך להיבדלות מהזר והשונה, לכן נאסר בישול הנעשה על ידי גוי וכן נאסר סתם יינן של הגויים . כיוצא בו, היחס לאישה בהלכה היהודית מפלה אותה לרעה, היא פסולה לעדות ואינה יכולה לכהן כדיינת ושופטת. ובשעת ווסתה היא טמאה הזקוקה לטהרה.

זו סוגיה מהותית שהציבור נדרש להכריע בה.

בברכה

דעת אמת.

16 שנים • Avatar
תוכן:  

האם הטעם שהביא רבי מאיר אינו טעם מספיק וחשוב להמשיך את קיום הלכות נידה.

– כדי שתיראה בעיניו כיום כניסתה לחופה (נידה לא)

הרי המציאות מוכיחה שנפש האדם מתגעגעת לדבר שקשה להשיגו, וערכו עולה בעיניו.

נכון שאין הבדל בין דם נידות לסתם דם, אבל בחכמה תפסו חז"ל טרמפ על דם הנידה כדי לחבבה על בעלה ולבנות את האהבה בין בני הזוג.

אבי

16 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום אבי

אתה מודה ומסכים לדברינו שהלכות נידה אין להם ביסוס מדעי , אלא שאתה מנסה "לסנגר" על חכמים ומייחס להם טעם פרקטי לחיי זוגיות פוריה.

שאלה לי אליך: מדוע אנשי הדת מנסים בכל כוחם להצדיק דברי חז"ל ולנסות למצוא טעמים שאינם עולים בקנה אחד עם ההלכה עצמה?

אציג בפניך כמה שאלות להראותך שהנימוק שנתת אינו עומד במבחן הביקורת הסבירה.

א.הלכות נידה קשורות גם לדיני טומאה וטהרה ללא קשר לאיסור קיום יחסי מין, קטנה שראתה דם מטמאה נידה.

ב.מדוע שחכמים לא יתקנו תקנות לאישה שפסק אצלה מחזור הדם (גיל 40-45 ), והלא דווקא אחרי חיי זוגיות ממושכים הצורך בריענון וחידוש הוא גדול יותר.

ג. מדוע לאסור איסורים רבים על בני הזוג ולא לתת להם את ההוראה הכללית , נסו לאורך חיי הזוגיות לשפר את אהבתכם וחיבתכם זה לזה, וכל זוג ינהג כך על פי הבנתו.

בברכה

דעת אמת

תשובתך