Avatar 17 שנים • Yisrael
תורת אמת http://www.aishdas.org/toratemet/ הוא אתר טוב שמשתמש כמשקל נגדי לאתר שלך, גם אם הוא כולו נכון וגם אם לא. האתר שלך מכיל חומר רב, אבל כמעט ואין לו תובנה או עומק תיאולוגי. מה זה משנה, למשל, אם חז"ל חשבו שכמה דברים דוממים נוצרו מדברים חיים (בדומה לתורת האבולוציה, שטוען שתהליך דומה יצר חיים בהתחלה)? על זה עומדת או נופלת היהדות? אולי במקום זה תיקח דוגמאות של רגישות כמו הרב משה פיינשטין ואחרים, שבחייהם, מחוץ לזרקורים, הראו רגישות בדברים קטנים. על זה עומדת היהדות.

בלי ההשפעה של יהדות לא היה שום הגיון של נכון ולא נכון כפי שמקובל במערב. אתה לא היית פה לתקוף על הבסיס שאתה מבוסס. ובכל זאת, חסר לך תחושה להיסטוריה. כל הטיעונים שלך לגבי עמדת היהדות למינים, אפיקורסים, עובדי עבודה זרה, וקנאים לא לוקחים בחשבון שחסר ליהדות סמכות מרכזי כמו שיש לכנסיה הקתולית. אין כיום ולא היו אפילו בזמן הסנהדרין הגדרות מחייבות למילים אלה. לכן המגזר החרדי הוא לא אלים. אתה ג"כ לא מבדיל בין מה שמותר לפי ההלכה ומה שלא נעשה כי הוא נחשב להפרה של רגישות היהדות.

ג"כ, אין קבוצה שנשארת קפואה בזמן: כולם משתנים, אם לימין ואם לשמאל. אתה מספר על דעות יותר מתונות ואומר שהם שקרים נגד היהדות ואז אתה תוקף את היהדות ובבת אחת גם טוען שהרבנים סילפו היהדות עוד לפני כן, מבדים כל מה שאתה טוען שהם בדו מלבם. אם כן, מה מקור הסמכות להעדר השינוי? אין פלא שיש אנשים בעולם הדתי החושבים שהחומר שלך נכתב ע"י מיסיונר נוצרי. אתה כותב בסגנון הקהילה החרדי, אבל אתה סתם עוד מחבר קונטרסים שמפוזרים בבתי המדרש ובבתים, שנקראים, מרגיזים אנשים, ונשלחים לפח ואחר כך נשכחים. אתה בוגד בקהילה החרדית. תחיה בנוח עם הקהילה החדשה שלך ותשתמש בשפה שלה, תלמד יותר על הקהילה החדשה שלך. בעולם החילוני יש המון דעות. תדבר לפרופסורים שאין להם משוא פנים.

1 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום ישראל אספר

מדבריך ניכר שלא עיינת היטב בדברינו . דעת אמת נוסדה במטרה להוכיח שהדת היהודית היא יצירה אנושית, אין בכוונתנו להתעמק בסוגיות תיאולוגיות המופרחות באוויר. לכן סוגיית טעותם של חז"ל במדע רלוונטית מאוד , היא מוכיחה שההלכה הינה יצירה אנושית. כיוצא בזה עמדת ההלכה כפי שהוכרעה בתלמוד ביחס לגויים נשים ואפיקורסים היא רלוונטית למסקנה שהתלמוד היא יצירה אנושית ולא מהמשובחות שבהן.

לכן השינויים המעטים שחלים בחברה החרדית אינה רלוונטית (למרות שאנו מציינים זאת במאמרנו, ראה הקדמה של מאמר

מעמד האישה בהלכה), מה שחשוב להבין ושוב אני חוזר על דבריי, שהיהדות והטקסט התלמודי הינם יצירה אנושית .

אם אתה מודה בזה הרי שהשגנו את מטרותינו.

והיות והזכרת את רגישותו של הרב משה פיינשטיין ז"ל נזכיר אחת מהלכותיו.

האם מותר למנות אישה למשגיחת כשרות? משיב הרב פיינשטיין: "לצורך גדול בשביל חיות האלמנה ובניה היתומים יש לסמוך על החולקים על הרמב"ם ולמנותה תחת בעלה להשגחה". אם לרב משה פיינשטיין הייתה רגישות כפי שאתה מייחס לו וליהדות הרי שעצם השאלה הייתה בבחינת שערוריה, וכי מדוע שלא נתיר לאישה להיות משגיחת כשרות? מדוע אישה צריכה להיות אלמנה ולפרנס יתומים כדי שהרב "הרגיש" יתיר לה להתפרנס בכבוד.

יתכן שכוונתך שהרב רגיש יותר מפסקי ההלכה שהוכרעו בתלמוד וניסה בכל כוחו להתיר ולהקל ומה שהפריע לרגישותו הפרטית היא ההלכה הכתובה. זאת בדיוק באנו לשלול. אם הרב פיינשטיין היה מקבל שההלכה היא יצירה אנושית ויפתח בדורו כשמואל בדורו הרי שהיה משנס מותניו וכותב פסקי הלכה התואמים את רגישותו ללא תלות בלמוד ובפסקי הלכה.

דבריך: "שללא השפעת היהדות לא היה שום הגיון של נכון ולא נכון כפי שמקובל במערב" אינם מובנים לי כלל. אם אתה מתכוון בדבריך "יהדות" לטקסט המקראי הרי שאף החרדים לא למדו ממנו כלום. ואם כוונתך "יהדות" לתורה שבעל פה, אזי מאמר

המוסר היהודי מראה את ההפך מדבריך.

ולדבריך: "כל הטיעונים שלך לגבי עמדת היהדות למינים, אפיקורסים, עובדי עבודה זרה, וקנאים לא לוקחים בחשבון שחסר ליהדות סמכות מרכזי" הרי זה בדיוק הטענה הגדולה ביותר על היהדות שאין לה רבנים עם תעוזה לפסוק אורח חיים התואם את הזמנים המשתנים, וכך נמצאת היהדות קופאת על שמריה.

בברכה

דעת אמת

תשובתך