שאלות ותשובותיציאה בשאלה
Avatar 7 שנים • admin

שלום

אני תקופה חושב על היציאה וברור לי שהדבר יגרום גירושין אם אתם לא חושבים שזה אכזריות לגרום לילדים סבל

2 תשובות
7 שנים • adminAvatar צוות

שלום,

כל שינוי, גם שינוי לטובה גורם נזק מה. האדם מורגל לחיים ואפילו לחיי סבל וחושך וכשהוא מחליט לצאת לאור זה פוגע . במקרים אלו צריך לחשב את ההפסד מול היתרון: ילדים חרדים מתחנכים במוסדות המדכאים את רוח האדם…

דעת אמת

7 שנים • adminAvatar צוות

לצערי אני לא מסכים.

כמי שמבין קצת בנושא וכמי שקרא קצת מחקרים בנושא, אני אומר לך שאתה לא מבין איזה נזק פסיכולוגי גירושין גורמים לילדים.

עם כל הצער, כיוון שהתחלת בדרך זו, לדעתי עליך להמשיך עד הגיע אחרון ילדיך לגיל 18. אני מבין את טענות דעת אמת בדבר החינוך הנחות של הילדים, אבל אני לא מסכים עם המסקנה. הילדים שלך יעשו את ההשלמות שלהם אחרי גיל 18 בדיוק כפי שעשו רבים וטובים.

תיקון הקלקול של החינוך הנוכחי שלהם יהיה הרבה יותר קל מהגירושין.

תשובתך