שאלות ותשובותלמי אתה עמל?
Avatar 6 שנים • iuda uaoa

שערוריה , לשלוח לכל החברים והמכרים,

למשרתי צה"ל, ולכל המתעוררים בבוקר והולכים לעבודה לפרנס משפחות , 

תשובתך

דילוג לתוכן

 

 

  להלן תלוש משכורת של אברך לחודש :