שאלות ותשובותמה דעתך על הגישה הרפורמית לתורה ולהלכה?
Avatar 4 שנים • רפי
1 תשובות
4 שנים • ירון ידעןYaron Yadan צוות

שלום רפי,
הרפורמים הם למעשה מסגרת ארגונית תרבותית ש"המכנה המשותף" שלהם היא התרבות היהודית וטקסיה.
אומנם חלקם מאמינים כאילו אלוהים התגלה לעם היהודי וחלקם לא…אך לא זה העיקר אצלם.
רצוני לומר שזו למעשה מסגרת חילונית ששמה דגש רב על התרבות היהודית מהעבר אך דוגלת בערכי העולם החדש.

תשובתך