Avatar 17 שנים • Anon
1.דעת אמת שלום

אני גדלתי בבית חילוני אך מכבד את הדת.

לא כל הכתוב באתר אני מסוגל להבין, אבל מטרתכם להרס הדת מפריעה לי מאוד .

שאלתי, האם זה נכון שאתם רוצים להרוס את הדת ואם כן מדוע, הרי העם היהודי נשמר בזכות הדת.

בברכה

א.ג

6 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום לך א. ג

הנתון שגדלת בבית חילוני אינו מעלה ואינו מוריד, מה שרלוונטי הוא, האם הנך מכיר את מערכת החוקים של הדת היהודית.

ומעצם שאלתך מדוע אנו רוצים "להרוס" (אני הייתי מנסח זאת מדוע אנו נאבקים מאבק אידאולוגי שאינו מתפשר ) את הדת, ניכר שאינך מכיר את מערכת המשפט ההלכתית על בוריה.

לכן אני שולח אותך למאמרים המופיעים באתר:

"מעמד האישה בהלכה" (הפליית הנשים בהלכה מקוממת כל שוחר שוויון)

"הגויים בהלכה" מאמר של הרב דוד בר חיים. (היחס המשפיל, המתנשא והמזלזל לגויים הוא מהדברים השפלים שההלכה היהודית מספקת)

"החילוני בהלכה".

אם לאחר שתקרא, לא תשתכנע מדוע רצוי וכדאי להוקיע ולשרש את ההלכה היהודית, נשמח שתשוב ותעיר הערותיך בליווי הסברים ונימוקים.

בברכה

דעת אמת

17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   האם בנוצרים אתם מאמינים?
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:  

דעת אמת עוסקת בביקורת הטקסט התורני וההלכתי

ואם בברית הישנה נפלה שלהבת מה יגידו מאמיני הברית החדשה

אלה וגם אלה דברי בשר ודם המה

בברכה

דעת אמת

16 שנים • Avatar
תוכן:   דבר ראשון אני גם לא דתי. אבל היתי פעם, מה להעשות יש יצר הרע. נכנסתי כאן כדי להחליט מה אני רוצה אבל אני רואה כאן שבנתיים אתם אלו שמשקרים כי באמת גוי הוא פחות מיהודי, אבל התורה אומרת אם יש גוי פצוע מחללים עליו שבת[לא כמו שאתם אמרתם]. ואישה התורה אומרת עליה שהיא עיקר הבית[ומזה השם עקרת בית] כל דבר שאני רואה אצלכם אתם סתם כותבים ולא מעתיקים נכון. אני כבר סומך עליכם אתם אומרים כתוב ככה בספר הזה אבל זה לא נכון ואתם סתם כותבים, כי דתיים לא יכנסו לכאן ואם יכנס לכאן דתי זה אחד שלא יודע הרבה ורוצה ליפול, אז לא יעלו עליכם. אבל אני שיודע את האמת מודה לכם עכשיו כי בזכותכם אני רואה כמה אתם לא אמיתיים.
16 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום לך

כך נפסק בשולחן ערוך: "כותית [גויה] אין מילדין אותה בשבת, אפילו בדבר שאין בו חילול שבת". (אורח חיים סימן של סעיף ב).

וכן: "אישה פסולה לדון" (שולחן ערוך חושן משפט סימן ז סעיף ד).

מדוע אתה מטריח עצמך ומעיז במצח נחושה לכתוב "אתם אלו שמשקרים" מבלי לבדוק ולעיין בדברינו. לכל טענה אנו מביאים מקור ומציינים מראה מקום. כל שעליך וליתר האנשים החפצים בכך הוא לפתוח ספר ולראות בעיניהם. מאידך אתה כותב טענות קשות נגדנו מבלי להביא מקור לדבריך.

נ.ב הרבה דתיים וחרדים מנסים להשיב לטענתנו ומעלים חרס בידיהם. ראה את המאמר "דרכי ההתמודדות" ותווכח בעצמך.

בברכה

דעת אמת

9 שנים • Avatar
תוכן:   בס"ד

מה שכתוב בשולחן ערוך זה שלא ליילד את הכותית לא את הגויה (הכותים היו רשעים ולכן זה כתוב כך, כפי שארחיב בהמשך).

יש את הגישה האוניברסלית, הראויה, שבה הולגים גדולי הדור, כמו הרב עובדיה יוסף, הרב אלישיב וכו'…

רבנים אחרים לא יכולים לחלוק על גדולי הדור.

הרב אמנון יצחק אמר כל "רבנים" שחולקים על גדולי הדור שגדולי הדור הם פי 2 מהם בגיל ופי 100 בחכמה, וכמובן שהם לא יכולים לחלוק עליהם.

ההסמכה לרבנות של מדינת ישראל היא מוקצה מחמת מיאוס, כידוע, והיא לא הופכת אדם לרב, אלא לתלמיד חכם.

היא לא פוסלת להיות רב, כמובן, אם יש עוד הסמכה אמיתית מגדולי הדור שהסמיכו ושהם הוסמכו כידוע, ברצף עד משה רבינו. כמובן שלא צריך את ההסמכה של מדינת ישראל ומספיקה ההסמכה מגדולי הדור לבדה, כמובן, כדי להיות רב.

הנה הגישה האוניברסלית (ולא הבדלנית הפסולה):

הנה מהרי"ץ חיות ז"ל כתב במאמרו "תפארת לישראל" (כל ספרי מהרי"ץ חיות, ירושלים תשי"ח, עמ' תפט) : "הנוצרים אשר מאמינים בדת ותורה מן השמיים… בלי ספק שדיניהם אצלנו כגר תושב… והוא אף מוסיף ברמ"א אורח חיים, יו"ד ס'י קכד: "וכן הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה וגם מדקדקים על שבע מצוות… וכל ששומר שבע מצוות…הרי זה גר תושב אצלנו".

גר תושב הוא נוכרי שהתגייר – קיבל על עצמו את הדת היהודית וכל המשתמע מכך בפני בית דין ישראלי. לפי כך, שהנוצרים והמוסלמים (ישמעאלים) המקיימים 7 מצוות בני נוח ואינם נחשבים עכו"ם – מעמדם כמעד גר תושב!

הרמב"ם, בהלכות מלכים י', י', כתב: "והנה גר תושב ניזון מישראל ומצווה עליהם להחיותו". והוסיף עליו הרמב"ן : “מצווה טז: שנצטוינו להחיות גר תושב…שבכל כוחנו נטרח בהצלתו. ואם היה חולה – נתעסק ברפואתו…והוא בהם פיקוח נפש שדוחה שבת… והתשב"ץ (רבי שמעון צמח דוראן, המאה ה – 14) בזהר הרקיע (אזהרות לט) מסכם: "וזו היא מצוות פיקוח נפש שדוחה שבת, ונכלל בזה גם גר ותושב".

לסיכום, היהודים מצווים על הצלת גר תושב בכל מחיר ואפילו במחיר חילול שבת. מעמד הנוצרים והמוסלמים הוא כמעמד הגרים תושבים – ולכן יש להציל גם אותם, אפילו במחיר חילול שבת!

כל הנ"ל לא רק מפני דרכי שלום.

ב. מחבל שנפצע:

למעשה צריך לטפל בשבת בכל פצוע. (לפי הנדרש ע"פ כללי הרפואה הבינלאומיים): אם זה אדם הגון – רפואתו דוחה את השבת, ואם זה מחבל –השבת נדחית משום איבה.

נ.ב. על פי דברי הרב קוק – אמונת אדם היא טהורה רק כאשר המוסר הטבעי של האדם מתחזק וגודל בעזרת האמונה ואף עולה עליה בגודלו. אם האמונה עולה על המוסר הטבעי – זוהי אמונה פסולה!

תשובתך