שאלות ותשובותמיהו יהודי?
Avatar 5 שנים • דניאל גלרי

ההיגיון הפשוט אומר שיהודי יהיה מי ששני הוריו יהודים, אך אנו רואים שמסתפקים רק בהורה אחד, האם. אז מדוע, אם כבר הוחלט שמספיק הורה אחד, שלא יקבעו שאם האב יהודי, הילד יהודי? נראה לי כנושא מעניין למאמר מקיף.

1 תשובות
5 שנים • ירון ידעןYaron Yadan צוות

שלום דניאל,
במקרא הילד מוגדר כיהודי לפי האבא ולא לפי האמא.
חז"ל שינו זאת מטעמים משלהם וקבעו שהילד הולך אחר האמא.
מה שמלמד אותנו שהחברה האנושית קובעת ומגדירה את בני השבט של עצמם – ואין זה תלוי הגיון אלא רצון – והטבע או בני האדם הטבעיים אדישים להגדרות מלאכותיות אלו.

תשובתך