שאלות ותשובותמי אנחנו?
Avatar 7 שנים • iaia dnuoau

האם נבראנו בצלם?

אתם בטוחים שאכן כך הדבר, כי כך לימדונו מורינו ה"אנוסים" (- כי כפו אותם ללמד ולהשמיט כרצון חכמינו זבל"ל).

ובכן, לידיעתכם: בבראשית א' ברא אלהים החכם והמיטיב את העולם. הוא עשה הכל בסדר הגיוני ובסוף ברא את האדם בצלמו: – שניים ברא אותם. איש ואשתו!!! ומתי? כשהכל היה מוכן: יש מים, יש עשב ועץ בשדה וכל חיית הארץ ועוף השמים! בקיצור: יש מה לאכול!

והנה, בפרק ב', פסוק ד' תופס את מקומו של אלהים, אחד מתיימר ושמו יהוה-אלהים (יעני, קרוב משפחה של אלהים) והוא יוצר את האדם הראשון מעפר האדמה (אבל הרי יש כבר אדם ראשון!) וזאת עוד לפני שיש לזה מה לאכול! (שם, ב', ד'-ה'). אבל מה עשה למענו אותו יהוה אלהים? נוטע לו גן בעדן ומושיב אותו שם, כדי ש"יתעדן" לבדו: אין אישה, אין בעלי חיים, אין ציפורים ואף לא זבובים… והמסכן? מת משעמום(ובוודאי מוציא את זרעו לבטלה על האבנים…). לפתע תופס יהוה-אלהים שלא טוב היות האדם לבדו! ומה הוא עושה? מייצר מן האדמה את כל חיית השדה (שכבר הייתה קיימת!, בפרק א') ומביא את כולן, כדי שהאדם, יתן להן שמות !!!(בדיחה טובה). והאדם המסכן! כבר מת לז… והוא מוכן שתהיה זאת כלבה או בהמה כל שהיא, ו…אין!: "ולאדם לא מצא, (יהוה!), עזר כנגדו" (שם, שם, כ'). וכל הסיפור האווילי הזה,למה?- כדי לתת ליהוה-אלהים הזדמנות להראות את גדולתו כמנתח פלסטי היכול לייצר אישה שלמה מצלע בודדה וגם כדי להמעיט במעמד האישה.

לסכום: יש לנו פה קרב בין שני מספרי סיפורים, שכל אחד מהם מאמין באל אחר (ראה:יהושע כ"ד, ט"ו)*. האחד מאמין באלהים, שאברהם הביא עמו מבבל (החכמה) והשני מאמין ביהוה שבא משעיר ,הפרימיטיווית!(שופטים ה', ד').

ומי מהם ניצח? –לצערנו!- האוויל הפרימיטיווי- חסיד יהוה.

ולמה "לצערנו"? כי יהוה-אלהים יצר אותנו מבוץ (עפר האדמה ומעט מים) ולא!!! בצלם אלהים,-כפי שברא אותנו אלהים (בפרק א') ,שאותו ואת יצוריו השמימיים חיסל יהוה –אלהים, האלילי,-ששב ויצר את כולנו מבוץ!!! (רק האישה-שאותה נהנים חכמינו לבזות ולהשפיל-נוצרה מבשר ודם!!!. לתשומת לב מר"נינו כולם!)

 

 

 

 

 

 

אגב,טיפלו בנו יותר משני אלים! למשל:"סיני אלהי ישראל" שהובילנו בישימון ו…בחר למושבו את הר חרמון! (תהלים ס"ח,ט') וגם (שופטים ה',ה')

המלצה: קראו את שני ספריו של פרופ' י.קנוהל:"מאין באנו" ו-"השם" ותפקחנה עיניכם!!!

 

  

1 תשובות
7 שנים • Avatar

 

הרי לכם אימות קונקרטי לנאמר במכתב הראשון לעיל:

"רב הכותל המערבי מודה ללא בושה שהוא מבקר בגן החיות התנכ"י בירושלים כל שנה ביום הזכרון לשואה" (מתוך מודעה ב"הארץ" 01.02.15)

מסתבר שהרב הנ"ל הנו צאצא של אותו אדם ראשון מגזע ב' שאותו יצר יהוה-אלהים מבוץ! (בראשית ב',ז'). את אדם ראשון ,מגזע א', ברא אלהים בצלמו!!!,אותו ואת אשתו. (בראשית א',כ"ו-כ"ז).

ואל אותו אדם ב',-את מי הביא יהוה-אלהים כדי שיבחר לו מתוכן "עזר כנגדו"??.-את כל חיות האדמה שאותן מיהר ליצור מאדמה ,כאשר אמר בלבו" :"אעשה לו עזר כנגדו".(בראשית ב',י"ח).

והרב,הגדול בתורה ובחכמה, חושב כנראה שכמה מצאצאיו של אדם ב' העדיפו לקחת להם עזר כנגדם מקרב הפרות ,או האתונות ואף העמידו מהן בנים ובנות גם לעם היהודי.

כאשר נטבחו בשואה ששה מיליון יהודים, היו ביניהם,ללא ספק, גם צאצאים מזיווגים אלה( שהיו מקובלים, כפי שאנו מבינים מבראשית ב',י"ח) ואת המספד לאלה יש לקיים בגן החיות התנכ"י-כפי שניתן להבין ממעשיו של הרה"ג,מורה דרכנו!

עלינו להודות בגאונותו של מי שמינה לכותל -אבנים, רב מאובן. לא לחינם הובא זרזיר אצל עורב…

אגב, לכותל המערבי אין כל קשר עם בית המקדש,-כפי שתוכלו ללמוד אם תקישו בגוגל: בית המקדש איכה?

 

 

 

תשובתך