שאלות ותשובותמי נתן את התורה
Avatar 4 שנים • מאמין, חוקר תורה

משה ויהושע לא ידעו על מתן תורה! – היתכן???
1. משה אמר (דברים ה', ג'): "יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחורב!.הוא קרא באזני את עשרת הדיברות ואף כתבן על הלוחות ולא יסף!!! ואין זכר למתן תורה!
2. יהושע לא ידע לספר לעמו דבר על "מתן תורה", למרות שהיה שם (?) אך הוא זכר היטב את… המעשייה על אתונו של בלעם (יהושע כ"ד).
3. בשעה שהועבר ארון הקודש מאהל מועד לבית המקדש הראשון, שבנה שלמה, היו בו "רק שני לוחות האבנים אשר הניח משה שם, בחורב!" (מלכים א', ח', ט'). וספר תורה? -לא היה!!! כלומר: לעם ישראל, בארצו! לא היה ספר תורה עד… ש"מצא" (או כתב והחביא) שפן הסופר ספר ("דברים"?) בבית המקדש, בשנה השמונה-עשרה למלכות יאשיהו (מלכים ב', כ"ב, ח') – ברור איפא שעד שנבנה בית ראשון לא היה בכלל ספר תורה  בישראל.
שפן הסופר כתב את ספרו בסוף ימי בית ראשון ,כשלושים שנה לפני חורבן א',ועד אז-כשש מאות שנים מימי יהושע לא חגגו את הפסח!!! .    עזרא הסופר, שעלה מבבל אחרי החורבן הראשון, הביא עמו משם את ספר התורה שלו ("שמות"?) וגילה לעם ישראל את מצוות הסוכה.(נחמיה פרק ח')  מסתבר שכשבע מאות שנים ,מימי השופטים, לא ידעו בישראל  את סיפור "מתן תורה" ויציאת מצרים. זו המצאה של "גולי בבל" והיא מבוססת על תהלים ס"ח, ח'-ט' "אלהים, בצאתך לפני עמך    בצעדך בישימון סלע…אלהים זה סיני". סין הוא אל הירח הבבלי והרוכב בערבות (שם, שם ה') הוא האל בעל!. מתואר כאן מצעד פליטים היסטורי!,במדבר הסורי !!! . הם נמלטו, ב-1268 לפנה"ס מפני שלמנאסר מלך אשור (שעלה על ממלכת מיתני והחריבה) והתישבו בגולן וסביר מאד שאברהם היה ביניהם.(י. קנוהל "השם" עמ' 46 ואילך.)
אולם גולי בבל לא הסתפקו בתורתו של עזרא!,ככתוב:"בתחילה כשנשתכחה תורה מישראל ,עלה עזרא מבבל ויסדה. חזרה ונשתכחה,עלה הלל הבבלי ויסדה. חזרה ונשתכחה, עלה רב  חייה ובניו ויסדוה" (סוכה כ' ע"א)  מסתבר שהיו לא מעט מחברים לתורה…
ספר "דברים" חובר, לדעת חוקרי תנ"כ, במאה השביעית לפנה"ס* כלומר, כ-150 עד 200 שנים לפני ספר "שמות" וברור שמי שחיבר אותו לא היה יכול לדעת דבר על מתן תורה שבספר שמות. אי לכך מי שעומד על כך שמשה חיבר את "דברים", יסביר נא לנו מדוע אין משה ואין יהושע – עוזרו הנאמן – יודעים דבר על האירוע המכונן, בהר סיני!!!
ולבסוף, מי שרוצה הסבר מפי חוקר תנ"כ מכובד, יקרא את שני ספריו של פרופ' ישראל קנוהל "מאין באנו" ו"השם" ויחכים.
פרופ' קנוהל הינו ראש החוג למקרא באוניברסיטה העברית, ירושלים.
————————————————————-
*  ד"ר מיכה גודמן, "הנאום האחרון של משה", עמ' 272-271.

תשובתך