שאלות ותשובותקטגוריה: הלכהמסקנה לא ברורה ממחזור ויטרי
Avatar 17 שנים • admin
שלום רב! להלן ציטוט מקונטרס 9 . וכדי להמחיש את השיבושים בחסר ויתר עיין במחזור ויטרי סימן תקיח, שהוא מתלמידיו של רש"י. הוא מנה חלק מהמסורות הנמצאות במדרשים ויש שיבוש של 19 אותיות. לא הבנתי את השורה האחרונה
1 תשובות
17 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום אריה

מחזור ויטרי מונה הבדלים בין הנוסח של התורה שנמצא בזמנו לבין הגירסה התלמודית כפי שמשתקפת במדרשים, והוא מונה 19 הבדלים. כלומר הנוסח מתקופת התלמוד והמדרש מאות רביעת חמישית לספירה שונה הוא מהנוסח בימי בעל מחזור ויטרי (ר' שמחה מויטרי שחי במאה 11-12 לספירה)

בברכה

דעת אמת
תשובתך