Avatar 11 שנים • Anon
קראתי הרבה מדבריכם, וכל הזמן מציקה לי השאלה: "למה אנחנו כאן"? מה סתם אנחנו חיים מתים וזהו. מה הטעם להתאמץ אם בסוף הכל נגמר. התחלתי לשמור שבת וזה עושה לי טוב כי אני מרגיש שלחיי יש משמעות והחיים שלי לא יפסקו , יהיה להם המשך.

דודי תורג'מן

תשובתך