שאלות ותשובותמתי נכתבה התורה
Avatar 9 שנים • aou aiu
יציאת מצריים זמנה 1500 לפנה"ס (בערך). הכתב הפניקי הופיע 400 שנה לאחר מכן והכתב הארמי (שממנו יצא העברי) כ-250 שנה לאחריו.

באיזה כתב,איפא,כתב משה את התורה?

בכתב החרטומים שאותו למד בארמון פרעה?

לומד תורה ותוהה
תשובתך