שאלות ותשובותקטגוריה: כשרותסימני כשרות בעופות
Avatar 18 שנים • admin
מהם סימני הכשרות בעופות? אילו עופות מותרות לאכילה? תודה
2 תשובות
18 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום דני טסלר

דעת אמת אינה עוסקת בפסקי הלכה אלא מראה ומוכיחה שהתלמוד וכתבי הקודש הינם יצירה אנושית ראה מה כתבנו בפרשת השבוע שמיני בסתירה והבלבול שבתורה http://www.daatemet.org/parasha/he_shemini.htmlובחוסר בקיאותם של חכמינו בעופות: אצטט קטע קטן מהמאמר: " הרי לך פסק-הלכה מפורש, המורה על כך שהחכם אינו בקי בעופות אלא רק הצייד או הזואולוגים בני-זמננו, שחוקרים הם רבות בשנים את סוגי ומיני העופות והחיות, ועליהם יש לסמוך ולא על החכמים".

בברכה

דעת אמת
9 שנים • adminAvatar צוות
חז"ל מלמדים אותנו את ההלכות של "היוצא מן הטהור טהור והיוצא מן הטמא טמא." זאת אומרת, אם אני לוקח ביצית של סוס ומחבר עם הזרע של גמל או כבש ומשנה את הד.נ.א.

(DNA) על ידי קרינה ומחבר אותם אם אי.וי.עף. (IVF) ושותל את זה ברחם של פרה כדי שהיא תהיה אימא פונדקאית, מה ההלכה? התשובה נמצאת במסכת בכורות.

רבינו גרשום על הגמרא אומר את שאלתך, למה דורשים מגמל גמל יותר משפן שפן וארנבת ארנבת? ועונה ממהראשון דורשים דהיינו מהגמל גמל…

כלומר הדרשה כבר נלמדה מהראשון והשניים באו רב מהסיבה הפשוטה.

זה לבינתיים.

תשובתך