שאלות ותשובותסיפורים אליליים בתורה-3
Avatar 4 שנים • מורה דעת

סיפורים אליליים בתורה – 3
איני מבין, כיצד מכל חכמינו וגאונינו הגדולים בתורה, לא נמצא איש שיסלק מתורתנו הקדושה את "הבריאה השני" – האלילית! זו המתחילה בפרק ב', פסוק ד'.
סיפור הבריאה בפרק א' של בראשית הינו סיפור הבריאה היפה והחכם ביותר מבין סיפורי הבריאה של כל עמי הקדם: אלוהים בורא באימרי פיו, בסדר הגיוני, ממש מדעי!! את העולם כולו.
תחילה הוא חושף את האדמה ואז כמאמרו: הינה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע… ואת כל עץ אשר בו פרי… , לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ וגו'" (בראשית א', כ"ט – ל'). רק אז הוא בורא את האדם ואישתו: "זכר ונקבה ברא אותם".
כך כותב מחבר, ששכל בקודקודו והוא משוחרר מכל מיני סיפורי אגדות מטומטמים, של זקנים בורים וסכלים, שהמציאו את סיפור "הבריאה השניה", שבו: לא "ברא אלוהים", אלא "יצר יהוה אלוהים".
זה סיפור על בעל מלאכה שאינו יודע לתכנן את מעשיו ואינו רואה את העתיד. כך הוא יוצר אדם מן האדמה וללא "עזר כנגדו". וכשהוא רוצה לתקן את מעשיו הוא מוסיף איוולת: יהוה יוצר מן האדמה את כל החיות והבהמות ומביאן אל האדם כדי שיבחר לו עזר כנגדו.! אלא שהאדם היה חכם יותר מיוצרו ודחה את כל הבהמות ככתוב: "ולאדם לא מצא עזר כנגדו".
איך זכה סיפור אלילי פרימיטיבי כזה (האל המצרי ח'נום יצר את האדם מבוצת הנילוס ופרומתיאוס הרומי יצר אנשים מאדמה) יכנס לתורה, ליד הסיפור הגאוני על אלוהים הבורא?! – (גם בעם החכם מכולם היו חכמים בורים ושוטים).
אם לא תפסתם שיש בבראשית שתי בריאות עולם, כדאי שנלמד עכשיו על כמה מן האלים, שיש לנו בתנ"ך.
1) אלוהים ויהוה – שניים הם!!! ראה:
– בראשית פרקים ו' + ז' – ראה כמה זוגות מכל מין אמר אלהים לנח להכניס לתיבה וכמה אמר לו יהוה?!!!
– יהושע כ"ד – ט"ו: "בחרו לכם היום את מי תעבודון . אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר לנהר… ואנוכי וביתי נעבוד את יהוה".
ויש עוד אל אחד – סיני! – "אלוהים, בצאתך לפני עמך, בצעדך בישימון סלה / ארץ רעשה אף שמים נטפו / מפני אלוהים זה סיני¬ , מפני אלוהים, אלוהי ישראל" (תהילים ס"ח, ח' – ט').
2) אלוהים.-כפי שאומר יהושע לעיל, אותו הביאו אבותינו (אברם ובני דורו) מעבר הנהר. מארם נהרים.
(ראו:י' קנוהל, "השם",עמ' 79-84)
אותו אל, בורא עולם, נקרא בפי משה (ראה להלן) וגם אצל עמים אחרים שחיו ממזרח לנו: עליון!!. עליון היה נשוי לאשרה והיו להם שבעים צאצאים.  אבותינו, שאימצו אותו , קראו לו אלוהים. הוכחה? : אלהים הוא בורא עולם והיו לו "בני אלוהים" (בראשית ו', א).
3) יהוה. – אומר משה (דברים ל"ב, ח-ט): "בהנחל עליון גוים, בהפרידו בני אדם / יצב גבולות עמים למספר בני אלוהים / כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו".
הסבר: מדובר כאן בסיפור מגדל בבל (בראשית י"א) – כאשר הפיץ עליון את העמים על פני כל הארץ, הוא נתן לכל אחד מ"בני אלוהים" את עמו.  ליהוה בנו, נתן את יעקב.(בלבד!)
בתורה שלנו, ה"משופצת" כתוב: "למספר בני ישראל" – קשקוש המחסל כל משמעות שהיא.  במגילות קומראן כתוב "בני אלוהים" ובתרגום השבעים: "מלאכי אלוהים".
מכאן מסתבר, שיהוה הינו אחד מבני אלוהים, כפי שגם כתוב ב:
– תהילים פ"ט, ז: "כי מי בשחק יערך ליהוה, ידמה ליהוה בבני אלים".
– ר' שמעון בן חלפתא "הבה נרדה ונבלה את שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. – קרא הקדוש ברוך הוא לע' (שבעים) מלאכים, הסובבים כיסאו ואמר להם: בואו ונבלבל לשונם לשבעים גויים ולשבעים לשון" (זוכרים שהיו לעליון ולאישתו אשרה שבעים צאצאים?).
הבנתם איך אפשר לסמוך על מה שמלמדים אותנו רבנינו ומורינו על "אתה אחד ושמך אחד" ???!

תשובתך