שאלות ותשובותסיפורים אליליים בתורה
Avatar 4 שנים • מורה דעת

סיפורים אליליים בתורה (1)                                                                                         תחילה עלינו להכיר את האלים החשובים בתורתנו1. עליון-תהילים פ"ב, ל: "אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כלכם"-דברים ל"ב – "האזינו\":ח\' – בהנחל עליון גויים,                   בהפרידו בני אדם                       (סיפור מגדל בבל)                                            יצב גבולות עמים                         למספר בני אלוהים                 (כך במגילות קומראן. בתרגום                                                                                                                          ט\' – כי חלק יהוה עמו                      יעקב חלק נחלתו.

השבעים: "למספר מלאכי אלהים\")את עליון קיבלנו משכנינו. אצלם הוא בורא העולם ויש לו ולאשתו, אשרה, שבעים בנים ובנות והם קבלו ממנו את השליטה בשבעים אומות העולם.   זאת גם לדעת ר\' שמעון בן חלפתא: \"הבה נרדה ונבלה שם שפתם.אשר לא ישמעו איש שפת רעהו\" (בראשית י\"א,ז\') ,קרא הקב\"ה לע\' (= שבעים) מלאכים, הסובבין כסאו ואמר להם: בואו ונבלבל לשונם לשבעים גויים ולשבעים לשון\".2. אלוהים – הנו בורא העולם (בראשית א\') ויש לו \"בני אלוהים\" (בראשית ו\', ב\'). מכאן  שאנו קוראים ל\"עליון\" אלהים! (וראה \"בני אלוהים\" לעיל).3. יהוה – הנו אחד משבעים צאצאי עליון (פסוק ח\' לעיל). הוא קיבל את יעקב (לבדו!) לנחלה, בעוד שאחיו ואחיותיו קבלו את 69 העמים האחרים. מכאן ברור שאין יהוה בורא העולם!!.הקביעה שאלוהים ויהוה הנם שני שמות לאותו אל הנה קשקוש מובהק! -ראה בראשית פרקים ו\' ו-ז\':מה הורה אלוהים לנוח אודות החיות שעליו להכניס עמו לתיבה ומה אמר לו יהוה!!!וכן דברי יהושע (יהושע כ\"ד, יד-טו). ברור שאלוהים ויהוה שני אלים המה!!!4. סיני אלוהי ישראל (תהילים פ\"ח, ט\') – עליו נדון בהזדמנות קרובה.הסיפור הראשון תמוה ביותר. אלוהים ברא את העולם ואת כל אשר בו, בשישה ימים. הוא ברא את כל החיות ואת האדם, ברא בצלמו!!! איש ואשה ברא אותם – ביום השישי!!! (בראשית פרק א) ולפתע בבראשית ב\', ד\' מופיע יהוה – בנו של עליון/אלוהים- כשהוא קורא לעצמו יהוה-אלוהים! וזה ביום השני לבריאה ?!!!(\"וכל עשב השדה טרם יצמח\") והוא \"יוצר (ולא \"בורא\") את האדם עפר מן האדמה\" ובהמשך הוא \"יוצר\" את כל החיות והעופות שאלוהים אביו ברא כבר בפרק א\' !!!(שמתם לב? אלוהים בורא! ויהוה יוצר!). מה משמעות הדבר? —כפירה באל אחד בורא העולם שברא את האדם ואשתו,ביום הששי!סיפור זה על יהוה היוצר את האדם נלקח מהמיתולוגיה המצרית, בה אחד האלים- ח\'נום שמו- יוצר את האדם מבוץ הנילוס.אני תוהה: כיצד לא נמצא, בין רבבות גאונינו, חכם אחד שימחק כליל סיפור אלילי כזה מתורתנו השמימית … היו אמנם שניסו לבלבל את מוחנו כששתלו את הקטע האווילי שלפיו יצר יהוה-אלוהים את כל החיות והביאן אל האדם כדי שיתן להן שמות!… לחרפתם הם שכחו למחוק את המילים \"ולאדם לא מצא עזר כנגדו\", החוזר ומזכיר לנו, לשם מה יצר יהוה את כל החיות! .– אם כן, מה בעצם ספרה אותה מעשיה אלילית ,שאנו עיוותנוה כליל?    -הנה היא לפניכם, במלוא יופיה:כשברא עליון /אלוהים את העולם, התאספו כל שבעים הצאצאים סביבו, לחזות במעשיו המופלאים של אביהם. ביום השני לבריאה נתגלה חול הים והראש לבנים, יהוה, (\"כי מי בשחק יערך ליהוה/ ידמה ליהוה בבני אלים\" –תהליפ פ\"ט,ז\') -ירד לשחק בחול. ומה היה משחקו? חיקוי מעשי אביו. הוא יצר פסלון אדם מחול ורק כשהעיר לו עליון -אביו שהאדם זקוק לעזר כנגדו -והקטן לא הבין \"עזר\" לשם מה? – הוא יצר מחול חיות צעצוע והביאן לאדם שישחק בהן…רק כשהוסבר לו למה נועדה  ה\"עזר כנגדו\", יצר גם את האשה! . (אגב, איך סולק אלוהים מהתורה (החל מפרק י\"א)? האם אותו בן יקיר, יהוה –אלהים, -זה שהתמרד ושינה את הוראות אביו לנח- היות והחליט שיש חיות טהורות וטמאות (– ראה בראשית פרקים ו\'+ז\')–האם  חיסל את אביו? -כפי שעשה זאוס היווני לאביו אורנוס וכפי שנהגו גם אלים אחרים.?.. או שהוא רק כלא אותו מתחת להר כלשהו?                                                                                                                                   מעשיה אלילית זאת לא הצליחו אפילו פרשנינו הגאונים לטהר… עורך טוב היה מסלק אותה כליל ואז היה לנו בורא אחד!!!-אלהים/עליון, כפי שיש למוסלמים: אין אלהים אלא אללה!… נ.ב. פרק ה\' בבראשית שולל את סיפור קין והבל ונספחיו:\"זה ספר תולדות אדם…זכר ונקבה בראם…ויקרא את שמם אדם ביום הבראם. ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בן…ויקרא את שמו שת….\" וארין זכר לקין והבל.  ברור שסיפור קין והבל הנו אגדה שאין לה ידיים ורגלים: אחרי שקין רצח את הבל נותרו שלשה יצורי אנוש בעולם!- ממי איפא חשש קין כשאמר:\"והיה כל מוצאי  יהרגני\"(בראשית ד\',י\"ד)???!.  יתר על כן:\"וידע קין את אשתו ותהר ותלד בן\"-מנין באה זאת ? ממאדים?. האם זה פרצופו של ספר התורה שלנו? אפשר לסמוך על הכתוב בו?

תשובתך