שאלות ותשובותעובדי כוכבים ומזלות
Avatar 7 שנים • admin

נשארנו עובדי כוכבים ומזלות

 

בימים אלה הופץ בהרצליה מכתב "אישי לנשות ישראל", שכותרתו: "מצווה לספר ניסים".

הכותבת הינה תושבת העיר, בת 39, שאף אחד לא הסתכל עליה (כך דבריה)! והנה יום אחד נודע לה על "הכוח המיוחד של רחל אמנו". היא השיגה "קמיע מיוחד שכתבו הרבנים בקבר רחל" ו… תוך חודשיים נמצא לא אוהב! והחתונה? – בקיץ הבא עלינו לטובה, בשעה טובה ובמזל טוב.

ראו איך אמא גויה, עובדת אלילים, "מתה" לעזור לבת ישראל תמה.

גויה אמרתי? – אין זו טעות. כתוב במפורש: "למה גנבת את אלוהי?" – שואל לבן את יעקב. "ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם… ורחל לקחה את התרפים (- אלוהי לבן) ותשימם בכר הגמל ותשב עליהם" (בראשית ל"א, ל'-ל"ה) ויעקב אבינו באיזה אל האמין? כשירד לארם לקחת לו אישה, מה נדר? – "אם יהיה אלהים עמדי… ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה** לי לאלהים" (בראשית כ"ח, כ'-כ"א). אך כשחזר בשלום מה עשה? "ויצב שם מזבח ויקרא לו אל, – אלהי ישראל!" (בראשית ל"ג, י"ח-כ'). ו"אל" הרי הוא אבי עדת האלים הכנענית ונתפס גם כבורא הארץ (פרופ' י.קנוהל, "מאין באנו", עמ' 70-69) מסתבר שדווקא האמהות הנוכריות הן שעומדות לנו. הנה רות המואביה, – סבתא רבה של דוד המלך, – משיח בן-דוד מזרעה יהיה. כיצד פסקה הקבלה הקדושה? "משיח בן-דוד מן הגויים יבוא".

כן רבותי! יש הרבה סתירות בתורה, – כי היו לה מחברים רבים ולא תמיד ידע הכותב, בן תקופה מסוימת, מה כתב קודמו.

הוגה בה יומם ולילה.

 

 

 

 

 

 

**    איך ייתכן שיעקב ידע לקרוא בשם יהוה? והרי יהוה, בכבודו ובעצמו, הודיע למשה: "וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם!" (שמות ו', ב'-ג').

תשובתך