שאלות ותשובותעל מזוזות ומנשקיהן
Avatar 7 שנים • ceei iiia

     על מזוזות וקמיעות

     מסביר הרמב"ם,בספרו "משנה תורה",הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה,פרק ה':מי שקבע מזוזה עשה מצווה גדולה של יחוד השם,אך אם הוא משתמש בה כקמיע האמורה לשמור על גופו ועל ביתו,-אין לו חלק בעולם הבא,שהרי הוא כעובד אלילים!!!

ואוסיף:הוא גם אחד מאלה האשמים בנפילת שבעים מבנינו הלוחמים במבצע "צוק איתן",-כפי שקבע לאחרונה ר' מימון אחר, מ"חכמי ישראל"! וההוכחה הנצחת: אף אחד מ"לוחמינו" החרדים לא נפל בקרב!…

ועל איזה מ"חכמי ישראל" הוא מתיחס, אם לא על אותם,שלדברי הרמב"ם מכנים עצמם "חכמי ישראל" ואינם אלא "בורים עוורים".(מורה נבוכים,החלק השני,פרק ו').

והערת אגב: יהודים חרדים החיים בארצות מרכז אירופה (גילוי נאות: אשכנזים), אינם מנשקים מזוזות…

 

 

 

 

 

 

תשובתך