שאלות ותשובותעם,עם ואלהיו
Avatar 7 שנים • iaia aia o uaoa

כל עם יוצר את אלוהיו בדמותו!

כך אמר רומי חכם ופרש: אילו ידעו הסוסים לצייר היו מציירים את אלהים בדמות סוס! ואנחנו?

"ויאמר יהוה אל משה: בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו…למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען

תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים!!!" (שמות ו',א'-ב').

וכיצד התעלל?

"ויאמר משה: כה אמר יהוה,בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים. מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים וכל בכור בהמה"(שמות י"א,ד'-ה')

מה ענין בכורי השפחות והבהמות לכאן? השופט כל הארץ לא יעשה משפט?

הרי זה פשוט רצח המוני ל…שם שמיים!

וההמשך?…

"ויכה יהושע את כל הארץ…ואת כל מלכיהם. לא השאיר שריד! את כל הנשמה החרים, כאשר צווה יהוה אלהי ישראל!" (יהושע י', י"א)

"וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל.רק את כל האדם הכו לפי חרב עד השמדם אותם. לא השאירו כל נשמה, כאשר צווה יהוה את משה עבדו כן צווה משה את יהושע וכן עשה יהושע. לא הסיר דבר מכל אשר צווה יהוה את משה!" (יהושע י"א, י"ד-ט"ו)

הרצחת גם ירשת?

 

אני מצפה ממורינו הנאורים שישמיטו סיפורים אלה ודומיהם מתכנית הלמודים וממבצע קרוב העם לתנ"כ. יש כמה דברים יפים יותר בתנ"כ ששווה ללמוד אותם…

 

תשובתך