שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתעשיו אדום רומי והנוצרים
Avatar 13 שנים • Anon
במסורת התקבעה הדעה שאיכשהו עמלק התגלגל באדום ובאופן לא ברור רומא נכללה גם כן בהקשר זה של קשר לעמלק.

מה הסבר המקורות כיצד אירעה סדרת הגלגולים הללו ???

ברור כי מבחינה היסטורית ועובדתית מדובר בשטות. הרי אדום לא קשורה לעמלק ויתרה מכך-החשמונאים גיירו את האדומים ומקרבם אף מלך עלינו הורדוס…!!!. אם כך האם הייתה במקורות התייחסות לעובדה שזרע עמלק שהתגלגל באדום נטמע בישראל..!! משמע התערבבו בעם הנבחר נציגי עמלק שצווינו להשמידו.. האם העניין נידון והאם היו מסקנות לגבי עם ישראל ??האם עכשיו משהוא מכיל את ה"סיטרא אחרא" עליו להשתמד.

עמית

3 תשובות
13 שנים • adminAvatar צוות
שלום עמית

אצטט עבורך סיכום בנושא זה מתוך קורס "בין יהודים לנוצרים" האוניברסיטה הפתוחה, יחידה , עמ' 11-121):

"לאחר חורבן הבית השני נעשה אדום כינויה של רומא. כך קיבל הצורר החדש את שמו ואת גורלו של הצורר הישן. גרם לכך, ככל הנראה, דימויה של אדום בנבואה כמהרסת הגדולה, האשמה בחורבן ישראל…משעה שהאימפריה הרומית נעשתה אימפריה נוצרית, והנצרות ירשה את האלילות כדתה של רומא, נתגלגל השם אדום על הנוצרים…בספרות היהודית של ימי הבניים אין אדום אלא הנצרות, שהרי הנבואות נוהגות להתפרש תמיד על הצורר העכשווי, הקרוב והמוכר…הכיצד רומא היא אדום? מחבר "ספר יוסיפון" (חיבור היסטורי אנונימי שנתחבר בדרום איטליה במאה ה- 10 והוא מעין עיבוד לספריו של יוספוס פלביוס "קדמוניות היהודים ומלחמות היהודים") מציע שושלת יוחסין של רומא, המסבירה את הקשר בין איניאס, מייסדה של רומא במיתולוגיה הרומית, ובין צְפוֹ (ולא עמלק כפי שכתבת בשאלתך), נכדו של עשיו על פי "ספר יוסיפון" שבה יוסף את צפו בן אליפז בן עשיו והביאו מצרימה. אחרי מות יוסף ברח צְפוֹ ממצרים לאפריקה, אל אגניאס מלך קרתגו", ומאפריקה הלך לארץ כיתים. בגבורתו זכה בשלטון בכל ארץ כיתים ובכל איטליה ובניו מלכו אחריו, ולפיכך הרומאים הם האדומים. נכדו של צְפוֹ, לטינוס, הוא שנתן לרומאים את לשונם ואת האלפבית שלהם. כך, מאחר שצְפוֹ בא לאיטליה כשהוא נושא עמו את האיבה ליעקב, אין תימה, כי הוריש לצאצאיו הרומאים איבה זו.

יצחק אברבנאל מסכם את התפיסה היהודית של אדום ומוסיף:

והנה חכמי האמת קבלו שנפש עשו נתגלגלה בנפש ישו הנוצרי…ואולי שעל זה נקרא ישוע שאותיותיו הם אותיות שם עשיו במילואו ומפני זה כל המחזיקים בדתו ואמונתו ועובדים אותו היה ראוי שיקראו בני אדום כיון שישו הוא עשיו ועשיו הוא אדום והנה ברומי היתה התחלת הדת הזאת ושורשה וקיסרי רומי ומלכי הנוצרים קבלו אותה ראשונה ולכן כל הנוצרים המאמינים בדת ישו הם בלי ספק בני אדום בני עשיו".

כך דרכם של אנשי הדת להמציא "היסטוריה" שתתאים לגחמתם וכבר הכה על קדקודם

אבן עזרא (בראשית ,כז ;40) וכתב : "וישנים שלא הקיצו משנת האיוולת יחשבו, כי אנחנו בגלות אדום, ולא כן הדבר".

עיין עוד מה שכתבנו בתשובה: "כתבי הקודש וארועים היסטוריים כאמצעי למימוש הזיותיהם של אנשי הדת".

בברכה

דעת – אמת

13 שנים • Avatar
אם כן, מה הקשר בין אדום לעמלק פרט לכך ששניהם צאצאי עשיו ? וכיצד מסבירים חז"ל את "הופעתו" של המן האגגי כששמואל כבר השמיד את המעט שנותר מעמלק (המלך אגג ויתרת הכבשים והחיות שחמסו בני ישראל) לאחר השמד הגדול של שאול ?

עמית

13 שנים • adminAvatar צוות
איני רואה קשר בין אדום לעמלק מלבד הכתוב בתשובה דלעיל.

ולשאלתך כיצד זרע עמלק שרד. לדעת חז"ל המן הוא מצאצאי אגג. ולטענתם בגלל רחמנותו של שאול על אגג, נולד מזרעו צורר ליהודים בדמות המן וכך הם אומרים: "דלא קטליה שאול לאגג, דאיתיליד מיניה המן, דמצער לישראל". (תרגום: לא הרגו שאול לאגג וממנו נולד המן המצער לישראל

(מגילה, דף יג, עמוד א ) כנראה שאגג הספיק לעבר אחת מנשותיו טרם שיסף שמואל את גרונו.

חז"ל היו מעוניינים, מטעמיהם שלהם, לחבר את עמלק לסיפור המגילה כדי לתת לרומן המגילה משמעות דתית – "מחיית זרע עמלק". עיין מה שכתבנו במאמר "מגילת אסתר כרומן היסטורי ".

דעת – אמת

תשובתך