שאלות ותשובותקטגוריה: דעת אמתעשיו שונא ליעקב הגוי שונא ליהודי
Avatar 10 שנים • Anon
לדעת אמת שלום רב,

ברצוני לשאול את דעתכם לגבי אמרת חז"ל "עשיו שונא ליעקב". אם העם היהודי הוא "ככל העמים" והתורה היא מוצר אנושי, כיצד תסבירו שמתחילת קיומו של העם היהודי ועד היום קמו לו שונאים המבקשים להשמידו? הרי ידוע אמרת חז"ל שירדה שנאה לעם ישראל בהר סיני ,"סיני מלשון שנאה" וכו' . אני לא חושב שיש עם שנוא לאורך כל ההיסטוריה כמו העם היהודי.

דב

8 תשובות
10 שנים • adminAvatar צוות
שלום דב,

בימים אלה, שאווירת חשבון נפש שורה באוויר , על היהודים הדתיים לעצור את שטיפת המוח שעשו לעצמם מאונס ומרצון ולהתמודד עם האמת הפשוטה. צריכים הם להתבונן בלבם פנימה ולא לחזות בשמיים ממעל.

בני אדם מגיבים בשנאה ובאהבה, מלחמה ושלום, קנאה והערצה מתוך תכונות טבעיות הכוללות את כל בני האדם. אין כאן מטאפיזיקה אלא התנהגות טבעית ואמת פשוטה.

האמת הפשוטה נמצאת בחיים עצמם, מתוך ניסיון חייך תבין את השנאה.

זכור לרגע, יום היותך צעיר לימים, ובכיתתך היה תלמיד מתנשא ונבדל מכל החברים.

כל עיסוקו בעצמו, חושב עצמו לתלמיד הנבחר והמעולה וכל היתר אינם אלא משרתים בכוח.

כיצד לדעתך יתייחסו אליו תלמידי הכיתה? האם אין טבעי לשנוא תלמיד מתנשא הבז לך, לכולם?

ויתירה מכך תלמיד זה מתהדר במצבו השנוא. ובראש חוצות תולה שלטים בנוסח הבא: אני החכם מכולם, הנבחר מכולם והרצוי מכולם – והראייה לכך – שכולם שונאים אותי!!!

זהו מצבם העגום של המפנטזים שהם נבחרים ושנואים.

כל כך רחקו הדתיים מחשבון נפש אמיתי עד שהפכו את השנאה אותם למקור השראה לעליונות.

דברים פשוטים אלה, שהם הוויית חיי האדם במציאותו הטבעית, נכתבו בצורה פשוטה על-ידי היסטוריון יווני (דיודורוס) ופילוסוף יהודי (שפינוזה):

דיודורוס – (היסטוריון יווני, מאה ראשונה לפנה"ס): "רבים מידידיו יעצו לו [ לאנטיוכוס השביעי, המכונה סידטס (138 – 129לפסה"נ) לכבוש את העיר [ירושלים] בזרוע ולהשמיד כליל את עם היהודים, שהרי רק הם מכל העמים נמנעים ממגע עם עם אחר, וחושבים את כולם לאויבים…ואת השנאה לבני האדם העבירו מדור לדור. ובשל כך הנהיגו חוקים נבדלים לחלוטין (מחוקי שאר האומות), כגון שלא להסב לשולחן עם בני עם אחר, ולא לאהוד אותם כלל" (אונ' פתוחה "מגלות לקוממיות" דיודורוס, הספרייה ההיסטורית, ספר לד פרק 1, תרגם א' רפפורט, יחידה 8 עמ' 58).

ברוך שפינוזה – פילוסוף יהודי, מהאישים המרכזיים בתולדות המחשבה האירופית (1632- 1677) : "העובדה שהם [היהודים] החזיקו ומחזיקים מעמד שנים הרבה כל כך, מפוזרים וחסרי ממלכה אינה פלא כלל וכלל מאחר שניבדלו מכל העמים באופן שהעלה עליהם את שינאת כולם. והם נבדלים לא בלבד במנהגים חיצוניים בהיפך מנהגי שאר העמים אלא גם באות ברית המילה, שעליה הם שומרים באדיקות מופלגת" (מאמר תיאולוגי מדיני, תרגם: ח, וירשובסקי, הוצאת מאגנס, ירושלים, תשמ"ג, עמ' ).

האימרה "עשיו שונא ליעקב" מקבעת מצב נוראי כאילו "אלוהים" חפץ בו.

בתודעה כזו – שהשנאה מקורה שמימי – הדתיים לא יצליחו לעשות חשבון נפש אמיתי ולהתייחס לעצמם כאל אחד האדם; אם שונאים אותך כולם הבעיה אצלך.

במקום זאת יתבצרו בעמדתם, הרי אלוהים חפץ במצבם השנוא. ימשיכו ויתמידו בהבליהם, ללא בדיקה כנה ופשוטה.

שנה טובה

דעת – אמת

10 שנים • Avatar
אני חולק על הצגת הדברים מפי 'דעת אמת' לפיה היהודים ורק הם אחראים לשנאה נגדם. אם נחזור לדוגמה של התלמיד בכיתה אפשר לראות בדרך כלל שהילד הממושקף והחלש בכיתה יהיה השנוא ביותר לעומת הבריון של הכיתה שמשום מה יהיה בדרך כלל מקובל חברתית גם אם הוא טיפוס שלילי .

אנשים שונאים את מי שקל להם לשנוא , זו האמת העצובה ויהודים היו טרף קל כל השנים ולא רק כי נבדלו מאחרים. גם הסינים שונים אבל אין גל עולמי של שנאה לסין הגדולה והחזקה באותה מידה שיש אנטישמיות. העובדה היא שבעקבות מלחמת ששת הימים המוצלחת עלתה קרנה של ישראל בעולם ובעקבות מלחמת יום כיפור הפופולריות של ישראל ירדה , אפשר אם כן להאשים את הדת היהודית בכך ששמרה במשך אלפי שנים את העם היהודי בחולשתו ובהכרח שימרה גם את השנאה אליו.

עדו
10 שנים • adminAvatar צוות
שלום עדו,

מה שחשוב, בניתוח שלך את מצבם העגום של דת יהודית, שמקור התנהגות האדם היא טבעית ולא "שמיימית". וזה המסר העיקרי בדבריי.

מי שמתבצר במימרות סטריאוטיפיות, ומכסה מצבו ושפלותו במעטה "אלוהי" נשגב, לעולם לא יתן צוהר לעשות חשבון נפש נוקב.

תמיד יתלה בבוקי סריקי את חייו ובלבד שלא יצטרך לשנותו ולקחת אחריות על חייו.

שנה טובה

דעת – אמת

10 שנים • Avatar
ואולי בהזדמנות זו כדאי להפנות למאמר "על השנאה" באתר חופש, שקולע לסוגיה בדיוק רב:

http://www.hofesh.org.il/articles/sinaa.html

בברכה,

ליאור הלפרין

10 שנים • Avatar
נדמה לי שמחבר המכתב נסחף בסלידתו מדתיים, ואני תמה על שדעת אמת לא העמידו במקומו, על דברי הארס והשנאה. בל נשכח כי גם דתיים הם בני אדם, ושאפשר לעבוד ביחד כפי שאכן קורה כמעט בכל מקום עבודה במדינת ישראל. וכי באמת נראה לכם שחרדי שעובד בחברת היי טק, ונוטל חלק בעשייה החברתית הנורמטיבית, ייצא אחרי זה להפגין על חניון הפתוח בשבת?

דעת אמת בתשובתו מצדיק את האנטישמיות, בטענה שהיהודים בהיבדלותם הביאו את השנאה על עצמם (משהו בסגנון הלוגיקה של המן במגילת אסתר ג:ח). שיספר זאת ליהודי גרמניה שרק ייחלו להיות חלק מהחברה הגרמנית.

דובי

10 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום דובי,

אני אומר לך את שאמרתי לעדו: מקור שינאת האדם את חברו הוא חלק מטבעו (שצריך כמובן להתמודד אתו ולשנותו) ולא "גזירה קדומה". הטוען שעשיו שונא ליעקב כחלק מתהליך שמיימי נותן לגיטמיות של "קיום רצון האל" לשונאי ישראל.

הטוען שהתנהגות האדם – לטוב ולרע – היא אנושית ומתקיימת בלב כל אדם, מתמודד עם התופעה בדרך אנושית.

דובי, שינאה ואהבה הם חלק אינטגרלי מהוויתנו. שינאה שבלב יש ללמוד אותה; מקורה ומניעיה ולנסות להטותה לאהבה. שינאה המתורגמת למעשים זוהי פשיעה! פשע שיש להילחם נגדו בכל הכוח, להעניש את השונא המוציא את שנאתו מהכוח לפועל – וזו מטרת החוקים הקיימים בכל חברה, מדינה ובין מדינות.

נ.ב כמובן שיש דתיים שאפשר לחיות איתם באחווה ורעות לאחר שנותנים לגיטמיות לאתאיסטים כפי שאתיאיסטים נותנים לגיטמיות לתיאיסטים.

בברכה

דעת – אמת
10 שנים • Avatar
תוכן:   מעניין שגם דתות נוספות טוענות במשך אלפי שנים שהן הדתות הנבחרות(כגון הנצרות והאיסלאם על כל הזרמים ותתי הזרמים) ושאר הלא מאמינים ילכו לגיהנום, אך משום מה אף אחד לא שונא אותן כפי ששונאים את היהודים והדת היהודית (ומשום מה דווקא הדת היהודית לא מאמינה בגירסא זו, שהרי גוי המקיים 7 מצוות בני נח – יש לו חלק לעולם הבא). ישנם גם דתות שמספרם זהה למספר היהודים בעולם (כגון המורמונים) או אפילו פחות ממספר היהודים בעולם (כגון הארמנים) ועדיין אין להם היסטוריה רצופה בשנאה כמו שיש לעם היהודי.

וודאי שיודע אני על שואת הארמנים, או גירוש המורמונים ליוטה ארה"ב. אך כשמסתכלים בתמונה הכוללת, אין ספק שהדת היהודית מובילה בשנאתה כלפיה.

שאלתי היא: אם בגלל עובדת העם הנבחר שונאים אותנו כל כך, הרי היו צריכים לשנוא עוד דתות ועמים לפחות כמו את העם היהודי, ומשום מה זה לא נראה כך.

בתודה

ש.

10 שנים • adminAvatar צוות
תוכן:   שלום ש.

ענייני שנאה ואהבה הם מתחום התפעלות הנפש ופעמים רבות, אני מניח שהתנסית בתופעה זו בחייך, האהבה והשנאה נובעים ממרכיבים שונים שקשה לשים את האצבע המדויקת. אך החשוב מכל להכיר ששנאה נובעת מיחסי גומלין בין השונא לשנוא – ואין כאן גזרה קדומה: "עשיו שונא ליעקב".

ושאלה אישית, הטורדת מנוחתי, האם שינאת היהודים אינה גורמת לך לחשוב מה המניע? האם לעשות אידיאליזציה לשנאה כאילו שונאים אותנו כגזרה מטפיזית קדומה משום עליונות או אידיאל אחר אינו סימפטום תינוקי וילדותי? אדרבה נסה לומר לעצמך ולקוראי דעת-אמת מהי לדעתך מקור השנאה.

דעת – אמת

תשובתך